KRÚŽKY → Športový krúžok (neaktuálny krúžok)

Športový krúžok - 2. stupeň - krúžok vedie Z. Krajčová