KRÚŽKY → Športový krúžok

Športový krúžok - 2. stupeň - krúžok vedie Z. Krajčová