KRÚŽKY → Športový krúžok

Športový krúžok - 2. stupeň - krúžok vedie I. Ferko, športové aktivity sú zamerané na všetstranný pohybový rozvoj žiakov. STREDA od 13:00 do 14:30