KRÚŽKY → Záujmový útvar – Loptové hry pre 3. a 4. ročník (neaktuálny krúžok)

Činnosť záujmového útvaru je zameraná na osvojovanie a zdokonaľovanie herných činností v loptových hrách vybíjaná, prehadzovaná a minihádzaná. Krúžok bude  v stredu v telocvični na Škarniclovej ulici v čase od 14.00 – 15.30. Deti sa môžu zúčastniť na súťažiach:
  1. „Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ“ /postupová súťaž až po celoslovenské finále/
  2. „Prehadzovaná najmladších žiakov ZŠ /postupová súťaž až po celoslovenské finále/
Tieto súťaže sú organizované a registrované na stránke www.skolskysport.sk, vybíjaná sa hrá v prvom polroku a prehadzovaná v druhom.
  1. Minihádzaná a vybíjaná /súťaž bratislavských škôl, nepostupová, asi 4-5x do roka/, organizovaná Športovým klubom polície v Dome športu, v rámci projektu Športom za duševné zdravie detí.
Cieľom je rozvoj všeobecných pohybových zručností, kondície, obratnosti a rýchlosti. Deti sa učia zvládnuť pravidlá hry, tímovú spoluprácu, taktiku hry, tešiť sa z víťazstva a poučiť sa z prehry, hrať v zmysle fair play. Záujmový útvar vedie Ing. Alexandra Horniaková