testovanie deviatakov v udalostiach:

Výsledky testovania deviatakov Monitor 2013

   Udalosť    2. stupeň   17. 4. 2013

13. marca sa konalo celoplošné testovanie deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky. V porovnaní s celoslovenským priemerom uvádzame priemernú úspešnosť našich žiakov v percentách a percentil. Percentil je ukazovateľ, koľko percent deviatakov z celého Slovenska napísalo test horšie, než naši deviataci. Výsledky testovania ... čítať ďalej

Testovanie 9

   Oznamy    2. stupeň   13. 3. 2013

13. marca 2013 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl . Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.Základné informácie k Testovaniu 9-2013, špecifikácie testov z matematiky a vyučovacích jazykov, zbierku uvoľnených úloh z testovania matematickej a čitateľskej ... čítať ďalej