UČITELIA → Rita Zvončeková Kovárová

Špeciálny pedagóg,