V týchto dňoch prebehla druhá etapa alternatívneho vyučovania prírodovedy v tretích a štvrtých ročníkoch pod odborným vedením pracovníčky Centra voľného času.

Žiaci sa naučili spoznávať niektoré druhy stromov a kríkov podľa kmeňov a podľa listov.
Pripomenuli si hlavné zásady správania sa v chránených územiach ako aj naliehavú potrebu ochrany našej prírody.

Share This