Tretiaci zažili netradičnú hodinu prírodovedy v Centre voľného času. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií zo života plazov.

Deti si pozreli korytnačky, hady, zvlečky hadej kože, hadie a korytnačie vajíčka. Odvážlivci mali jedinečnú možnosť chytiť hada do vlastných rúk. Okrem toho videli aj zvieratká, o ktoré sa starajú deti z chovateľského krúžku.

OZNAČENIA
Share This