Žiaci druhého ročníka navštívili Centrum voľného času na Štefánikovej ulici. Netradičnou formou si doplnili učivo o domácich zvieratách.

Po zaujímavom rozprávaní pracovníčky CVČ si deti pozreli dokumentárny film o živote domácich zvierat. Najviac sa tešili živým zvieratám, o ktoré sa starajú deti, ktoré tam navštevujú krúžky. Svoje vedomosti si deti overili vypracovaním pracovných listov.

OZNAČENIA
Share This