Detský čitateľský maratón organizovala Linka detskej istoty pri SV UNICEF.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci celoslovenského projektu        „ Čítajme si.. “ , tak ako minulý rok,  pod záštitou  Oľgy Feldekovej.  Zapojení čitatelia prečítali jednu stranu v knihe od Petra Gajdošíka s názvom Zverinec na siedmom poschodí. Simultánne čítanie  prebehlo vo všetkých mestách Slovenska v čase od 9, 00 do 15, 00 hod. v rámci  Týždňa slovenských knižníc.

V našej škole sa do tohto čítania zapojilo 24 detí z 2. a 3. ročníka. Detský čitateľský maratón je jedným z podujatí, ktoré motivujú deti, aby si zlepšovali svoje čitateľské zručnosti.

OZNAČENIA
Share This