Žiaci našej školy sa v tomto školskom roku zapojili do medzinárodného projektu Euro-école.

Euro-école predstavuje okno otvorené do Európy, pomáha udržiavať kontakty s krajinou, ktorej  jazyk sa deti učia. Žiaci majú možnosť rozvoja multikultúrnej a multilingvistickej kompetencie. Deti európskych krajín dostali príležitosť byť spolu, žiť spolu, pracovať spolu. Do projektu sú zapojené školy z Fínska, Portugalska, Írska, Grécka, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Česka a Slovenska.

Žiaci našej školy si vymieňajú listy, pohľadnice a projekty s francúzskou školou v meste Vertou pri Atlantickom oceáne. V budúcom školskom roku máme v pláne zúčastniť sa na kultúrnom a športovom stretnutí v meste Nantes. Výmenným pobytom sa deti osobne zoznámia so životom vo francúzskej rodine a škole.

Koordinátormi projektu za našu školu sú pani Zlatica Lacková a pani Zuzana Kötelešová.

OZNAČENIA
Share This