ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými prebral záštitu premiér R. Fico, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov osemročných gymnázií vo veku 13–15 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 6. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2013 na tému:

Ako médiá formujú človeka

Motto:

„Médiá, tlačené a najmä elektronické, a z nich najmä niektoré televízie, môžu byť nielen požehnaním pre život a kultúru, ale môžu šíriť aj nevyliečiteľné choroby ducha. Niektoré masmédiá pritom tak sugestívne vnucujú ľuďom pravdy s nepravdami a lžami, že ubíjajú v ľuďoch akýkoľvek prejav slobody a ovládajú ich. Manipulujú informáciami a tzv. verejnou mienkou, ktorú znetvorujú anketami aj zákerným kladením otázok zamlčiavaním vážnych okolností pri udalostiach a riešení problémov…

Dnes sa naozaj zmocňuje vlády nad ľuďmi kultúra zábavy a pôžitku, ktorá ničí naše životy, rodiny, výchovu i spravodlivosť a sociálny život. Žiaľ, toto nové zotročovanie mysle a života prijímajú mnohí ľudia doslova vďačne, dobrovoľne alebo priam s nadšením…V mene slobody si ničíme slobodu. Dbáme na čistotu prostredia v ekológii, no hromadíme haraburdie, smeti a balasty vo svojom vnútri.“

Kardinál Ján Chryzostom Korec (výňatky z Homílie na sviatok sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2005)

Podmienky súťaže:

1. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: sutaz@zsmh.sk

2. Termín doručenia prác: najneskôr do 25.5.2013

3. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.

4. Maximálny počet prác z jednej školy : 5. Práce musia byť bez gramatických chýb. Reprezentujú školu.

5. Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:

  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • názov a adresu navštevovanej školy
  • vek a navštevovaný ročník
  • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
  • meno učiteľa a jeho kontaktné telefónne číslo

6. Súťaž je určená pre žiakov vo veku 13–15 rokov 2. stupňa ZŠ (7.–9. ročník) a osemročných gymnázií. Súťažia jednotlivci, nie kolektívy.

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov. Víťazi dostanú hodnotné ceny a ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže a na stránke NOC. Zoznam ocenených účastníkov uverejníme na internetovej stránke www.zsmh.sk  po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní v júni 2013.

OZNAČENIA
Share This