Svoje matematické myslenie si otestovalo 62 žiakov našej školy. Zúčastnili sa na celoslovenskej súťaži Matematický klokan. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií. Test obsahoval 24 úloh na II. stupni a 18 úloh na I. stupni. Deti ich mali vyriešiť v priebehu 60 minút.
Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.matematickyklokan.sk a aj na stránke našej školy.

OZNAČENIA
Share This