Ako vzniklo kamenné opevnenie Bratislavského hradu? Kde strážili korunu uhorských kráľov? Kde bývala Mária Terézia? Ako vyzerali hradné záhrady? Prečo hrad vyhorel? Kde bola podpísaná Ústava SR? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky už poznajú žiaci VIII.A a VIII.B, ktorí dňa 14.3.2012 navštívili Bratislavský hrad. Spoločne s pani lektorkou navštívili sprístupnený areál aj aktuálne výstavy. Po pútavom výklade o dejinách Bratislavského hradu sa zamerali na prestavbu a prebiehajúcu rekonštrukciu hradu, pracovali usilovne v skupinách s tematickými pracovnými listami a výsledky práce na záver spoločne prezentovali.

Share This