Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ako sa v človeku rodí sloboda sa uskutočnilo 22. 6. 2009 v priestoroch Pálfyho paláca na Zámockej ulici.

Vyhodnotenie súťaže bolo spestrené skvelým kultúrnym programom, ktorý si pripravili žiaci Základnej školy Dr. Milana Hodžu v Bratislave. Ceny laureátom zlatého pásma odovzdával predseda poroty, reportér a spisovateľ Drahoslav Machala a Etela Hessová, riaditeľka ZŠ Dr. Milana Hodžu. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili spoluorganizátori súťaže Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV a Ľubka Janegová za Národné osvetové centrum. Odbor školstva MČ Staré Mesto zastupoval Anton Gábor. Čestnými hosťami boli Jela Bučková a Karol Pavlů, príbuzní Milana Hodžu. Mimoriadne nás potešila prítomnosť pána Johna Palku, vnuka Milana Hodžu, ktorý podujatie navštívil spolu s manželkou.

Niekoľko údajov o súťaži:

Téma: Ako sa v človeku rodí sloboda

Počet zaslaných prác: 41

Počet ocenených prác:

  • Zlaté pásmo – 5
  • Strieborné pásmo – 8
  • Bronzové pásmo – 6
  • Čestné uznania – 7

 

Zlaté pásmo:
1. miesto – Ján Miloslav Tazberík, ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava
2. miesto – Ľubomír Fischer, ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava
– Lucia Šalatová, ZŠ J. Švermu 6, Michalovce
3. miesto – Terézia Kovaničová, ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava
– Barbora Jahodníková, ZŠ Jesenského 6, Bratislava

Strieborné pásmo:
Monika Trhanová, ZŠ Ulica sv. Michala 42, Levice
Dominika Bodisová, ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava
Mariana Marešová, ZŠ s MŠ Hôrka, Žilina
Lucia Balogová, ZŠ pri zz Nám. Svobodu 1, Banská Bystrica
Miroslav Sladký, ZŠ Hlboká cesta, Bratislava
Natália Dragašičová, ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava
Bibiána Bitalová, ZŠ Sasinkova 530, Kopčany
Rebeka Tomančíková, ZŠ Borský Mikuláš, Borský Mikuláš

Bronzové pásmo:
Barbora Stopjaková, ZŠ Školská 4, Vrbové
Samuel Škoviera, ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava
Richard Kakaš, ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava
Barbora Klčová, ZŠ Školská 4, Vrbové
Filip Podhorányi, ZŠ s MŠ Priehradná 11, Martin
Andrea Mikulová, ZŠ sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Čestné uznania:
Kristína Alexová, ZŠ pri zz Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
František Bujňák, ZŠ sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Michaela Pástorová, ZŠ Grundschule Štóska 183, Medzev
Natália Janechová, ZŠ Školská 4, Vrbové
Emma Fuchsová, ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava
Barbora Holodová, ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava
Tomáč Bachratý, ZŠ s MŠ Záhumnie 24, Brehy

OZNAČENIA
Share This