Naša škola v rebríčku INEKO za 4 školské roky

   Oznamy    Nezaradené   6. 9. 2016

INEKO uverejňuje každý rok rebríček hodnotenia škôl na Slovensku. HODNOTENIE ŠKOLY (ZAHŔŇA VÝSLEDKY ZA ŠK. ROKY 2012/13 - 2015/16) V Bratislavskom kraji sme medzi všetkými hodnotenými základnými školami obsadili tretie miesto, medzi hodnotenými štátnymi školami v Bratislavskom kraji sme boli prví. V rámci celého Slovenska ... čítať ďalej

Vitajte v škole

   Oznamy    Celá škola   30. 8. 2016

Milí žiaci, vitajte opäť v škole. Stretneme sa v pondelok, 5. septembra 2016 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci v triedach na Škarniclovej ulici. Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým ... čítať ďalej

Obyčajná škola s úžasnými deťmi

   Oznamy    Celá škola   7. 5. 2016

Prepis z múrov našej školy: Toto je najlepšia škola na svete a bude mi veľmi chýbať. Ďakujeme Bolo tu supér To je najlepšie miestečko na svete. Mala som to tu moc rada. Kika Toroková Bolo tu super, učitelia sú super, nikdy na to nezabudnem. Všetkých pozdravujem, majte sa pekne. Kikuška 2005/2006 Táto školička mi bude chýbať. ... čítať ďalej

Zápis prvákov

   Oznamy    Celá škola   30. 4. 2016

Zápis prvákov do našej školy sa koná v piatok 29. apríla 2016 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 30. apríla 2016 od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej 1.Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží: občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) rodný list dieťaťa podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa   Protokol ... čítať ďalej

Prosba o podporu školy 2% Vašich daní

   Oznamy    Celá škola   29. 4. 2016

Vážení rodičia a priatelia školy, touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich ... čítať ďalej

Voľby zástupcov do Rady školy

   Oznamy    Nezaradené   7. 4. 2016

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy na obdobie 2016 - 2020 sa uskutočnia v termíne triednych rodičovských združení20. 4. na 1. stupni a 21. 4. na 2. stupni. Mená navrhovaných kandidátov môžu rodičia, nepegagogickí a pedagodickí zamestnanci písomne predkladať riaditeľke školy do 12. 4. 2016 do 15:00 hod.. Voľby zástupcu pedagických ... čítať ďalej

Prerušenie vyučovania na 1. stupni

   Oznamy    Materská škola   12. 2. 2016

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v zmysle Rozhodnutia regionálneho hygienika pre Bratislavu sa prerušuje vyučovanie na 1. stupni ZŠ s MŠ Milana Hodžu v dňoch 15. - 17. 2. 2016z dôvodu akútnych respiračných ochorení detí. V týchto dňoch nebude v prevádzke ani školský klub. Deti 1. stupňa opäť nastúpia do školy 18. 2. ... čítať ďalej

Štrajk pedagogických a odborných zamestnancov

   Oznamy    Celá škola   25. 1. 2016

Vážení rodičia, chceli by sme Vám oznámiť, že v pondelok 25.1.2016 sa učitelia II. stupňa našej školy rozhodli zapojiť do štrajku pedagogických a odborných zamestnancov, z čoho vyplýva, že v tento deň nie je možné zabezpečiť vyučovanie pre žiakov 2. stupňa. Na I. stupni prebieha aj v tento deň riadny vyučovací proces ... čítať ďalej

Termíny zápisu do ZŠ a do MŠ

   Oznamy    2. stupeň   14. 1. 2016

Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a k zápisu na predprimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre školský rok 2016/17.Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ... čítať ďalej

Riaditeľské voľno

   Oznamy    Celá škola   8. 1. 2016

Vážení rodičia, prečítajte si, prosím, oznam o riaditeľskom voľne:Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 8. januára 2016 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň ... čítať ďalej

Skrátené vyučovanie

   Oznamy    Nezaradené   22. 12. 2015

Vážení rodičia, dňa 22. 12 2015 budú v škole prebiehať triedne vianočné besiedky ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Začíname o 8:00, deti budú vo svojich triedach s triednymi učiteľmi, pripomenú si význam Vianoc. Triedni učitelia dajú deťom inštrukcie, ako bude besiedka prebiehať v konkrétnej triede, prípadne, ... čítať ďalej

Vianočná akadémia 2015

   Oznamy    Nezaradené   21. 12. 2015

Vážení rodičia. Srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu, ktorú pre Vás pripravujú Vaše deti. Uskutoční sa v dvoch termínoch. 1. termín je v pondelok 21.12. 2015 o 15:00, 2. termín je v pondelok 21.12. 2015 o 17:00. Organizácia podujatia: Lístok na akadémiu v hodnote 2€ na konkrétnu hodinu si môžete zakúpiť u svojich ... čítať ďalej

Učiteľská kvapka krvi

   Oznamy    Celá škola   19. 11. 2015

Učitelia našej školy podporujú požiadavky, ktoré formulovala Iniciatíva bratislavských učiteľov na zlepšenie dlhodobo neriešených problémov súčasného školstva a jeho nedostatočné financovanie. Naši pedagogickí pracovníci vyjadrili svoju podporu týmto oprávneným požiadavkám tak, že dňa 19. 11. 2015 zastúpia kolegov, ... čítať ďalej

Prvý školský deň

   Oznamy    Celá škola   30. 8. 2015

Milí žiaci, vitajte opäť v škole. Stretneme sa v stredu, 2. septembra 2015 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci v triedach na Škarniclovej ulici. Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým ... čítať ďalej

Zápis do 1. ročníka

   Oznamy    1. stupeň   13. 2. 2015

Pozývame vás na zápis do 1. ročníka.Presný termín zápisu určuje VZN, ktoré vydáva starosta MČ Staré Mesto - www.staremesto.sk Zápis prvákov bude konať v piatok 13. februára od 14:00 do 18:00 a v sobotu 14. februára od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej ulici. Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží: občiansky ... čítať ďalej

Vianočná akadémia 2014

   Oznamy    Celá škola   16. 12. 2014

Vážení rodičia a priatelia školy, ZŠ s MŠ Milana Hodžu Vás srdečne pozýva na Vianočnú akadémiu našej školy, ktorá sa uskutoční 16.12. 2014 o 17:00 v Istropolise v sále Teatro. Vstupenky v hodnote 3€ si môžete zakúpiť u triednych učiteľov do 12.12. 2014. ... čítať ďalej

Rekonštrukcia okien na Podjavorinskej

   Oznamy    Nezaradené   14. 9. 2014

Vážení rodičia, v najbližších dňoch sa bude uskutočňovať výmena okien v budove na Podjavorinskej ulici. Je to výsledok viac, ako desaťročného snaženia vedenia školy, Rady školy a rodičov a neľahkých rokovaní s príslušnými úradmi. Termín začatia prác sa odvíja od verejnej súťaže, ktorú ako výsledok rokovaní a ... čítať ďalej

Prvý školský deň

   Oznamy    1. stupeň   28. 8. 2014

Školský rok 2014/2015 sa začína 2. 9. 2014. Prvákov privítame na školskom dvore na Podjavorinskej ulici o 8:00. Pripomíname rodičom, aby mysleli na to, že ráno býva chladno. Nezabudnite preto prváčikom obliecť niečo teplejšie, pretože prvých cca 40 minút strávia vonku. Ak nám počasie nebude priať, presunieme sa do telocvične. ... čítať ďalej

Oznam

   Oznamy    Materská škola   9. 5. 2014

Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 9. mája 2014 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ... čítať ďalej