Aj v tomto roku sme sa zapojili do detskej poroty v projekte spoločnosti Whirpool Slovakia pod čestnou záštitou Ministerstva školstva SR Detský čin roka.

Na hodinách etickej, občianskej výchovy a náboženstva sme si čítali o dobrých skutkoch 30 detí a pridelili sme svoj hlas tomu, ktorý sme my osobne považovali za najcennejší. Hlasy sme poslali prostredníctvom svojich učiteľov priamo na www.dcr.sk. Veríme, že sme urobili dobrý skutok podporou našich rovesníkov a pomohli sme deťom v núdzi.

Share This