Školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sa v našej škole uskutočnilo v dňoch 30.11. a 9.12.2010.

Zúčastnili sa na ňom žiaci 2. – 7. ročníka, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Každý zúčastnený sa snažil predniesť svoju prózu čo najlepšie. Porota sa po neľahkom rozhodovaní dohodla na takýchto výsledkoch:

I. kategória

1. miesto – Daniela Mozolová III.B

2. miesto – Barbora Vajdová II.B

3. miesto – Matej Salaj II.A, Martin Indrišek II.B

II. kategória

1. miesto – Alexandra Trandžíková V.A

2. miesto – Dominika Adamčíková IV.B, Tereza Tvarošková V.A, Anna Kolesárová V.B

3. miesto – Michaela Probstová V.A

III. kategória

1. miesto – Jana Rajtóková VII.B

2. miesto – Benjamín Morvay VI.A, Karolína Gendiarová VII.A

3. miesto – Samuel Zeman VI.A, Radoslav Brunovský VI.A

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do obvodného kola súťaže. Blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This