SKROMNOSŤ, PRACOVITOSŤ, ÚCTA, POKORA…
Súťaž Hodžov novinový článok, ktorú organizuje ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ v Bratislave spolu s Národným osvetovým centrom a Ústavom politických vied SAV v rámci Hodžových dní pod záštitou premiéra Slovenskej republiky sa v roku 2012 úspešne dostala do piateho ročníka. Pre mladých ľudí zo základných a stredných škôl vo veku 13 až 15 rokov sme tento rok zvolili tému Ako môže dať človek svojej existencii zmysel.

Motivovali sme ich slovami  Jána Berkyho Mrenicu st., skromného, talentovaného, pracovitého človeka so silnou úctou a láskou k tradíciám a kultúre nášho národa, ktorý vyrastal v mimoriadne skromných podmienkach, no s hrdosťou na rodný kraj a na rodákov, ktorí ho preslávili.  Vlastným úsilím sa z malého rómskeho chlapca z Očovej s husličkami pod pazuchou, neskôr zo zámočníckeho učňa, stal vzdelaný a rozhľadený človek, osobnosť, husľový virtuóz, skladateľ, primáš a šíriteľ  ľudovej hudby, ktorý reprezentoval Slovensko v 52 štátoch sveta. Podmienky, v ktorých vyrastal, sa ani zďaleka nedajú porovnať s podmienkami, v ktorých vyrastá väčšina dnešných detí. Svet ho nezlákal, neskolila ho ani ťažká choroba, pracoval a miloval rodný kraj a Slovensko  do úplného konca. Stotožňoval sa s myšlienkou,  že „do Európy sme si naše kultúrne dedičstvo priniesli ako nevesta výbavu a nesmieme ho stratiť v konzumnom spôsobe života“. Všade okolo nás sa hovorí o kríze hodnôt. Staršia generácia tŕpne, ako s budúcnosťou naložia tí, ktorí sa o ňu budú musieť postarať. Skromnosť, pracovitosť, úcta a pokora nie sú práve typickými vlastnosťami pre súčasných mladých ľudí. Moderná je dravosť, sebavedomie, egoizmus, moderné je rozmýšľať v kategórii ja, nie v kategórii my.  Ekonomické kritériá vyhrávajú nad morálnymi. Rodiny sa rozpadávajú a deti to zraňuje. Citové nedostatky sa nahrádzajú materiálnymi prebytkami. Pribúdajú  deti, ktoré sa nudia, pribúdajú aj deti s depresiami.Rodičia a učitelia majú preto nezastupiteľnú úlohu – pomáhať deťom zorientovať sa v spleti života  a spoločne prichádzať na to, ako sa dá zmysluplne naložiť s časom, ktorý máme na tejto zemi vymedzený.

Odkaz Jána Berkyho Mrenicu st. pre nás znie:„Deti moje, neprišli sme na zem len tak na špacír, ale preto, aby sme po sebe zanechali stopu a dali svojej existencii zmysel. Posúvať veci dopredu. Ja nie som konštruktér, neviem stavať domy, katedrály, ani vymeniť žiarovku, ale robím to, čo mi káže moje vnútro. Robím kumšt, ktorý bude žiť ďalej v rodine a v krajine, ktorú mám neskonale rád
Porota hodnotila 127 prác, z toho 121 zo Slovenska, 2 z Chorvátska a 4 z Rumunska .V prácach sme objavili mnoho nádherných myšlienok  o zmysle života.  Mladí ľudia, ktorí takto zrelo píšu, sú zárukou,  že o zmysle svojej existencie neuvažujú len teoreticky. Pozorne  počúvajme ich názory.  Máme sa od nich čo učiť…

Ďakujeme.

Etela Hessová                                                                                                       riaditeľka ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo ako súčasť Hodžových dní 2012 v utorok 26. júna o 10:00 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. O priestory a občerstvenie sa postaral pán Pavlu, člen Hodžovej rodiny. Knižné ocenenia poskytlo vydavateľstvo Veda SAV, diplomy a zborník víťazných prác zo súťaže zabezpečilo Národné osvetové centrum, knižné poukážky oceneným zabezpečil ÚPV SAV. Hosťom sa prihovoril riaditeľ ÚPV SAV Miroslav Pekník, pani Ľubica Janegová z NOC, riaditeľka ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ Etela Hessová a vzácny hosť John Palka, vnuk Milana Hodžu, ktorý na slávnosti, spojené s Hodžovými dňami, pricestoval s dcérou a vnučkou z USA. Ceny zúčastneným oceneným odovzdávali Etela Hessová (ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ), Miroslav Pekník, Eleonóra Petrovičová (ÚPV SAV) a Ľubica Janegová (NOC). Krátky kultúrny program pripravili žiaci našej školy a zlatým klincom programu bolo vystúpenie nášho hosťa – vnučky Jána Berkyho Mrenicu st. Barborky Botošovej, ktorá zahrala na husliach nádhernú clivú pieseň Cigánsky plač v úprave jej starého otca. Nádhernými slovami sa na záver všetkým zúčastneným prihovorila aj dcéra Jána Berkyho Mrenicu st. pani Anina Botošová.  Po ukončení programu a krátkom občerstvení sa ocenení so svojimi učitešmi a rodičmi odobrali na vyhliadkovú jazdu Prešporáčikom, ktorú nám zabezpečil MÚ Staré Mesto.

A teraz slová pani Aniny Botošovej, dcéry Jána Berkyho Mrenicu, ktoré predniesla na záver podujatia:

„Veľmi pekne ďakujem organizátorom za krásne podujatie, na ktorom som mala možnosť byť dnes  prítomná. Mať pocit, že  je tu všade cítiť odkaz blízkeho človeka, ktorým bol môj otecko Ján Berky Mrenica je balzamom na duši. Keď pozerám na prítomných tu v sále, cítim, že ste si toto podujatie zobrali za svoje, veď ctiť si tradície otcov, starých mám, múdrych ľudí je česť a oslava národa ktorá si ctí jeho hodnoty. Dnes je na podujatí vnuk Milana Hodžu, rozprával krásne po slovensky, hoci jeho domovinou je krajina za morom – Amerika. Dokázal však, že návrat ku koreňom je mu sebevlastný . Vážení prítomní dovoľte mi poďakovať učiteľkám a učiteľom, ktorí svoje povolanie berú ako poslanie, na ich pleciach je výchova mladej generácie, ktorá nesmie zabúdať na to, odkiaľ pochádzame, nesmie si nectiť materinský jazyk, lebo je to jazyk našich mám a ja sa nehanbím tu pred všetkými  povedať, že ten náš jazyk slovenský je krásny, ľúbozvučný, spevný…

Podujatím, ktoré má už tradíciu, si sprítomňujeme minulosť a najmä históriu.  Pamäť národa sa má rozvíjať , veď čo je národ bez vlastnej histórie. Dnes som si vypočula v predslove organizátorov akými múdrymi odkazmi  jednotlivých osobností sa niesli jednotlivé ročníky. Boli to múdre slová, ktoré  sú obrazom duše národa, v ktorých sa rovnako zrkadlí minulosť, prítomnosť ako aj kultúrne pomery, mravy  , duchovná a kultúrna vyspelosť .

Som veľmi šťastná, že medzi  tých bardov, akými v predchádzajúcich rokoch bol Milan Hodža, poet Milan Rúfus. ..patril aj môj otecko Ján Berky Mrenica, ktorého životnou filozofiou žijem aj ja, jeho dcéra. Vravieval nám: „deti moje, žite tak, aby ste pochopili, že na tomto svete sme si rovní, len pozerať na seba sa musíme otvoreným srdcom a ľudskou dušou“– to som dnes cítila tu, medzi Vami  a za to Vám úprimne ďakujem.“

Anina Botošová

Hodžov novinový článok 2012:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

Zlaté pásmo

1. miesto – Adam Žember, Základná škola, Topoľová 8, 949 01 Nitra

2. miesto – Tomáš Belobrad, Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou;

2. miesto Martin Dančo, Gymnázium Mateja Bela, Okružná 2469, Zvolen

3. miesto – Samuel Zeman, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava

Ďalší ocenení v zlatom pásme:

Denis Falat, Základná škola, Tekovská 17, 935 26 Starý Tekov

Dominika Letková, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava

Martina Podžubanová, Základná škola, Moskovská1, 071 01 Michalovce

Natália Kotěšovská, Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Natália Žiačiková, CZŠ sv. Margity, Nám. slobody 562/1, 020 01  Púchov

Strieborné pásmo

Tereza Sulániová, Športové gymnázium Nitra, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra

Alexandra Bednářová, Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Simona Albertová, Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná  260, 050 01 Revúca

Kristína Gáspárová, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava

Lenka Valková, Základná škola, Trenčianske Jastrabie  115, 913 22 Trenčianske Jastrabie

Dáša Ščepková, Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica

Martina Borovanová, Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 08 Trnava

Simona Pulišová, Základná škola, Saratovská ul. 43, 934 05 Levice

Anton Lisko, Základná škola, Nábrežná ulica č.84, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Bronzové pásmo

Filip Bartl, Gymnázium Mateja Bela, Okružná 2469, Zvolen

Enriko Fischer, Základná škola, Školská 2, 908 51 Holíč

David Kralovič, Základná škola P. Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava

Simona Popovičová, Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava

Ráchel Reháneková, Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

Daniel Sabo, Základná škola, Komenského 1962 /8, 075 01 Trebišov

Ema Gelnarová, Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 08 Trnava

Dominika Hudecová, Základná škola s materskou školou Ružindol, 919 61 Ružindol

Nina Martinčičová, Základná škola s MŠ, Hargašova 5, 841 06  Bratislava

Monika Puciová, Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov

Ye Yao, Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava

 

Čestné uznanie

Barbora Gáspárová,ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava

Kategória zahraničných Slovákov

1. miesto Martina Menďan, Osnovna škola „Julija Benešića“ , Trg Sv. Ivana Kapistrana 1, 32 236 Ilok Republika Hrvatska;

1. miesto Hana Zetochová, Slovenská zakladná skola v Gemelcicke, Skola gimnaziala nr.1, 457 271 Fagetu com. Plopis jud. Salaj, Rumunsko

 

Čestné uznania

Sandra Cinkocki, Osnovna škola „Julija Benešića“ , Trg Sv. Ivana Kapistrana 1, 32 236 Ilok Republika Hrvatska

Kristína Heckelová, Lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, 315500 Nădlac, Piaţa Unirii 2, Jud. Arad România

Milena Illyešová, Lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, 315500 Nădlac, Piaţa Unirii 2, Jud. Arad România

Anna Mária Šinková, Lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, 315500 Nădlac, Piaţa Unirii 2, Jud. Arad, România

OZNAČENIA
Share This