S hlbokou ľútosťou, bolesťou a smútkom v srdciach oznamujeme, že nás dňa 7. januára 2014 po ťažkej chorobe vo veku 75 rokov navždy opustila naša bývalá kolegyňa, láskavý človek a skvelá učiteľka, bývalá riaditeľka našej školy pani Mgr. Mirka Jančová. Pohreb sa uskutoční v pondelok 13. januára 2013 o 16:00 v Krematóriu v Bratislave.

Share This