Spolupráca troch inštitúcií – Ústavu politických vied SAV, Národného osvetového centra a Základnej školy Dr. Milana Hodžu s MŠ v Bratislave, ktorá sa zrodila v minulom roku na počesť Milana Hodžu, ukázala, koľko vzájomnej inšpirácie a nezištnosti si môžeme odovzdať.

To je v dnešných časoch veľká vzácnosť. Založili sme tradíciu a ako súčasť Hodžových dní sme spoločne zorganizovali prvý ročník celoslovenskej súťaže Novinový článok 2008 s témou Ako sa z človeka stáva vlastenec, ktorý sa niesol v duchu myšlienky Milana Hodžu: „Treba vedieť spolupracovať, vzájomne sa rešpektovať a zároveň si udržať vlastnú tvár“. Spontánnosť mladosti, ale najmä tvorivý prístup študentov v mnohých prácach – oboje porotu príjemne prekvapilo.

Máme za sebou už aj 2. ročník súťaže Novinový článok 2009 s témou Ako sa v človeku rodí sloboda. Slávnostné vyhodnotenie bolo súčasťou Hodžových dní v júni 2009 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Vyhlásenie víťazov poctil svojou účasťou vnuk Milana Hodžu John Palka s manželkou a ďalší členovia Hodžovej rodiny Jela Bučková a Karol Pavlů. O kultúrny program sa postarali žiaci zo ZŠ Dr. Milana Hodžu v Bratislave.

Tento rok sme ako inšpiráciu na zamyslenie vybrali myšlienku

Milana Rúfusa: „Sloboda je vnútorná kategória a jej skutočná miera nespočíva ani tak v možnosti vynadať komukoľvek na námestí, ako skôr v schopnosti vynadať sebe za každý pokus ujsť pred vlastným svedomím“.

Nebola to ľahká téma a musím sa priznať, že sme sa napätím čakali, koľko slovenských škôl zareaguje na našu výzvu v Učiteľských novinách. Prišlo 41 prác, z ktorých porota ocenila 19 v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a ďalších 7 prác získalo čestné uznania. Kto nečítal práce z prvého zborníka a nedostane sa mu do rúk ani tento zborník, len ťažko pripustí, že mladí ľudia vo veku 13 až 15 rokov rozmýšľajú tak zrelo, zodpovedne a múdro, ako to preukázali aj v tohoročných prácach. Ich myslenie a myšlienky stoja za to, aby sme túto generáciu brali vážne.

Súťaž poskytuje priestor na hľadanie a nachádzanie nových riešení. Alebo stačí, ak priznáme: na kladenie veľmi adresných otázok. Môže sa stať podnetom na dialóg v rodine aj v škole, ale aj na vnútorné monológy. Keď nám mladí budú klásť otázky, prinútia nás zobudiť aj naše driemajúce svedomie. Pri dobrej vôli nájdeme spoločne cestu, ako vzkriesiť to pekné, morálne a rýdze, čo sa v tomto národe vždy prenášalo a odovzdávalo z generácie na generáciu ako mravné posolstvo. Naše poďakovanie patrí skvelým mladým autorom, učiteľom i rodičom detí na celom Slovensku, ktorí učia deti pokore ducha“ a vystríhajú ich pred pýchou rozumu“. Morálnou povinnosťou nás všetkých, ktorí vychovávame mladú generáciu, je pomôcť mladým ľuďom nachádzať také hodnoty, na ktoré dnešná spoločnosť v zhone žitia zabúda. Práve svedomie býva tým spoľahlivým kompasom, ktorý by nás mal previesť životom a mínovými poliami nástrah, ktoré nás v ňom čakajú. Nesmieme dovoliť, aby ho niekto vedome umŕtvoval magnetom konzumného, bezohľadného a sebeckého spôsobu života.

 

Etela Hessová

riaditeľka ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Bratislava

 

Share This