Projekt Spoznaj Staré Mesto organizovala Mestská časť Bratislava- Staré Mesto. Do projektu sa zapojili žiaci 4. a 7. ročníka.

Žiaci absolvovali prehliadky mesta so sprievodkyňami, pri ktorých sa dozvedeli rôzne zaujímavosti z histórie a prezreli si pamiatky Starého Mesta.

Veľmi zaujímavá bola prehliadka Walking Monuments. Deti dostali brožúrky a ich úlohou bolo dopĺňať lúštenky a správne odpovedať na otázky. Za odmenu ich čakalo prekvapenie v hračkárstve a sladkosť v cukrárni na Korze.

Podobne ako minulý rok aj tento rok boli  tieto aktivity ukončené súťažou/prezentáciou projektu Staré Mesto tvojimi očami.

Žiaci 4. ročníka mohli vypracovať projekt ľubovoľnej pamiatky, ktorá ich v rámci prehliadok najviac zaujala a žiaci 7. ročníka sa mali zamerať na zaujímavosti Dómu sv. Martina.

Dobre nás reprezentovali

Našu školu reprezentovali za 4. ročník  Adam Gábriš a Sergio Kováč, ktorí prezentovali projekt  Klarisky v Bratislave a získali 1. miesto.

Žiaci 7. ročníka  Markus  Blahuta a Simona Masná  za prezentáciu projektu Dóm sv. Martina, získali 3. miesto.

OZNAČENIA
Share This