Naši ôsmaci sa zúčastnili na zaujímavom workshope Tanec a hudba.

Organizátorkou projektu je Bára Látalová, osvedčená tanečnica a pedagogička, ktorá dlhodobo pracuje s divadlom Ponec na projekte Tanec školám, pravidelne vyučuje tanečnú a pohybovú výchovu na základných školách. Súčasťou predstavení sú interaktívne dielne pre žiakov v škole, ktoré si kladú za cieľ spestriť učivo o fyzikálnych zákonoch vďaka hravej tanečnej a pohybovej forme. Autorky workshopu Tanec a fyzika Barbora Látalová a Zdenka Brungot Sviteková pre našich žiakov pripravili interaktívne dielne a ukázali im zaujímavé aktivity spojené s pohybom, tancom a fyzikálnymi pojmami.

OZNAČENIA
Share This