Vážená pani riaditeľka,
milí kolegovia,
dovoľte mi v mene celého kolektívu Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH sa poďakovať za podporu nášho pracoviska.
Dnes sme privítali na našom pracovisku Mgr. Katarínu Jurášovú a detských zástupcov vašej školy.
Finančný výnos z detskej burzy sa premenil na zakúpenie dvoch sušičiek bielizne, dvoch mobilných stolčekov a množstva plienok pre našich pacientov.
Vážime si prejav veľkého srdca a ľudskosti pedagógov a žiakov, ako aj osobné zanietenie Mgr. Jurášovej.
Sušičky bielizne nám pomôžu zjednodušiť a urýchliť sušenie detského oblečenia.
Všetkým deťom prajeme úspešné ukončenie školského roku, výnimočné prežitie letných prázdnin a načerpanie síl do nového školského roku.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia.
S úctou
prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
prednosta
link:
Share This