Tradičnou Vianočnou akadémiou naši žiaci spríjemnili čakanie na Vianoce v dopoludňajších hodinách svojim spolužiakom, večer rodičom i starým rodičom. Telocvičňa bola v tento predsviatočný čas nabitá do posledného možného miestečka. Kultúrny program, ktorý pripravili žiaci spolu so svojimi učiteľmi, bol aj tento rok veľmi zaujímavý.

Na úvod sa nám predstavili koledníci a vinšovníci z prvého stupňa, ktorí nám pripomenuli slovenské ľudové tradície. K Vianociam nepochybne patria aj rozprávky a snehová perina, preto nechýbali ani Tri oriešky pre Popolušku, O dvanástich mesiačikoch a Snehuliacke básničky s pravými hereckými výkonmi.

V ďalšej časti programu deti priblížili vianočnú atmosféru spoza hraníc Slovenska v ruštine, vo francúzštine a nemčine. Po krátkom anglickom vianočnom pásme videli prítomní, ako vyzerajú Anjelské Vianoce, spolu s účinkujúcimi hľadali malú Zatúlanú vločku. Predstavili sa nám aj sólisti v hre na gitare, klavíri a na husliach. Vo vianočnom programe sa zaskveli  krásne  slovenské ľudové tance a piesne. Nádherným spevom s vlastným hudobným sprievodom sa nám predstavila aj formácia Coco Bongo z IX. B triedy

V decembri sme si pripomenuli  nedožité 81. narodeniny Majstra Milana Rúfusa. Aj preto sme náš vianočný program opäť popretkávali jeho tvorbou a nadviazali sme tak na projekt Pocta Majstrovi, ktorý naša škola na počesť básnika organizuje od minulého školského roka.

Záver programu patril, ako inak, piesni Tichá noc. K účinkujúcim sa na našu veľkú radosť pripojili aj niektorí prítomní.

Veľmi nám pomohlo, že do prípravy Vianočnej akadémie sa zapojili aj rodičia našich žiakov  D. Bačíka a P. Pagáča, ktorí si zobrali dobrovoľne na starosť osvetlenie, ozvučenie a technické zabezpečenie celého programu.

Reakcie prítomných rodičov, zapísané v školskej kronike, dokazujú, že naše predstavenie sa im páčilo a spríjemnilo predvianočnú atmosféru.

OZNAČENIA
Share This