Žiaci 2. stupňa sa kultúrne vzdelávajú v bratislavských divadlách aj na výchovných koncertoch.

V druhom školskom polroku naše deti 6. 7. 8. a 9. ročníka absolvovali cyklus výchovných koncertov, ktoré pre nás zorganizoval MÚ Staré Mesto. Prostredie Zichyho paláca bolo viac, ako vhodné na podujatia tohto typu – krásne, kultúrne, s výbornou akustikou pre účinkujúcich. Keďže je učivo hudobnej výchovy jednotlivých ročníkov 2.stupňa rozmanité, každý koncert bol tematicky iný.

V šiestom ročníku sa deti učia najmä o hudobných žánroch, v ktorých prevláda opera. A práve tento žáner bol hlavnou náplňou výchovného koncertu pre 6. ročník, ktorý sa uskutočnil 27.3.2008. Účinkujúcimi boli sólisti SND.
V dramatických scénkach predviedli deťom slávne árie z nesmrteľných svetových opier (Rusalka, Carmen, atď.).

Učivo 7. ročníka je naplnené hudbou rôznych národov sveta, prostredníctvom ktorej žiaci spoznávali rôzne krajiny. Výchovný koncert, ktorý sa uskutočnil 24.4.2008, bol tematicky zameraný práve na ľudovú a umelú hudbu, typickú pre jednotlivé regióny. Rôzne melódie sveta interpretovala hudobná skupina, ktorej vokálno-inštrumentálny prejav bol pre žiakov veľmi pútavý.

21.5.2008 žiaci 8. ročníka absolvovali koncert, tematicky naplnený príjemnou hudbou romantizmu. Účinkovali mladí ľudia, vekovo blízki našim žiakom – študenti konzervatória. Na koncerte podali naozaj profesionálne výkony. Na podujatí odzneli skladby hudobných velikánov ako Liszt, Suk či Schumann.

Peter Lipa – toto meno dnes už organicky patrí k slovenskému džezu a presvedčili sa o tom aj žiaci deviateho ročníka na poslednom výchovnom koncerte v Zichyho paláci, ktorý sa uskutočnil 12.6.2008. Koncert sa našim deviatakom mimoriadne zapáčil, sympaticky a odzbrojujúco na nich zapôsobil náš najznámejší džezový interpret s nezameniteľným hlasovým prejavom, ktorého na klavíri sprevádzal starší syn.

Výchovné koncerty boli na vysokej obsahovej aj interpretačnej úrovni. V mene našich detí a učiteľov ďakujeme organizátorovi koncertov za príjemné kultúrne zážitky.

OZNAČENIA
Share This