Beseda s MUDr. Soňou Belanskou na tému Zdravý životný štýl

Pani doktorka sa s deťmi porozprávala o zdravej výžive, o dôležitosti pravidelného režimu dňa, o správnom držaní tela a o hygiene. Deti boli veľmi zvedavé a aktívne. MUDr. Belanská ochotne odpovedala na všetky otázky malých zvedavcov. Deti sa rozhodli pripraviť plagát s návodom, ako zdravo žiť a šíriť myšlienky zdravej životosprávy medzi ostatných spolužiakov v škole.

Share This