2. stupeň, riaditeľstvo

Školská jedáleň 2. stupeň

1. stupeň, materská škola, školský klub detí

  • Podjavorinskej 1, Bratislava, 811 01
  • +421 2 544 11 588 – zborovňa
  • polonyova@zsmh.sk – zástupkyňa pre 1. stupeň
Školská jedáleň 1. stupeň
Materská škola

V budove na Podjavorinskej ulici sa nachádza prvý stupeň, školský klub detí a materská škola. V budove na rohu Palisád a Škarniclovej ulice sa nachádza druhý stupeň

Takéto jedinečné rozdelenie detí do dvoch komunít sa nám podľa dlhoročných skúseností osvedčilo, umožňuje individuálnejší prístup a dôslednejšie riešenie problémov podľa vekových osobitostí. Odporúčajú ho aj psychológovia. Deti majú možnosť stravovať sa v 3 osobitých školských jedálňach a varí sa v 2 osobitých škoských kuchyniach.

Na stiahnutie logo školy a iné materiály

Kontaktný formulár

6 + 1 =

Pin It on Pinterest