2. stupeň, riaditeľstvo

Školská jedáleň 2. stupeň

1. stupeň, materská škola, školský klub detí

Školská jedáleň 1. stupeň
Materská škola

 

V budove na Podjavorinskej ulici sa nachádza prvý stupeň, školský klub detí a materská škola. V budove na rohu Palisád a Škarniclovej ulice sa nachádza druhý stupeň

Takéto jedinečné rozdelenie detí do dvoch komunít sa nám podľa dlhoročných skúseností osvedčilo, umožňuje individuálnejší prístup a dôslednejšie riešenie problémov podľa vekových osobitostí. Odporúčajú ho aj psychológovia.

Deti majú možnosť stravovať sa v 3 osobitých menších školských jedálňach a varí sa v 2 osobitých školských kuchyniach.

Na stiahnutie logo školy a iné materiály