Na akadémii pri príležitosti 80. výročia školy sme vám počas celého programu postupne predstavili desatoro absolventa ZŠMH formou krátkych anketových video dokrútok. Tieto dokrútky na začiatku akadémie uviedol v 2 krátkych videách Hlas školy v podaní Štefana Bučka. Ak by ste chceli dokumentárne dokrútky vidieť ešte raz, nájdete ich tu, na našom Youtube kanáli.

Náš cieľ – desatoro absolventa ZŠMH:

  1. Je slušným človekom
  2. Má v sebe kus empatie, tolerancie, ale aj asertivity, koná prosociálne a zodpovedne
  3. Dosahuje čo najlepšie vzdelávacie výsledky podľa svojich možností a schopností
  4. Má dobré jazykové vybavenie, ktorého samozrejmosťou je nielen primerané ovládanie dvoch cudzích jazykov, ale aj dobré ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom.
  5. Hravo zvládne praktické používanie počítača, internetu, komunikácie a prezentácie
  6. Má zdravo sebavedomé vystupovanie a vie sa uplatniť v konkurenčnom stredoškolskom prostredí, zároveň je sebakritický, čestný a vie nadväzovať a udržiavať pevné priateľské vzťahy
  7. Má primeraný kultúrny rozhľad a environmentálne cítenie
  8. Vie zmysluplne využívať čas, má aktívny prístup k životu, chráni svoje zdravie
  9. Ctí si tradície a kultúrne hodnoty našich predkov, dokáže spolupracovať s inými, ale zároveň si udržať vlastnú tvár
  10. Pamätá si celý život, kam chodil do základnej školy, čo najdôležitejšie mu dala a rád sa do nej aj po rokoch vracia

Video dokrútky pripravil Peter Harum. Na anketách spolupracovali Andrej Gerba a Pavlína Gajanová. Hlas školy: Štefan Bučko. Účinkujú učitelia a deti ZŠMH..

Share This