Obyčajná škola s úžasnými deťmi

Práca, ktorú by mali dospelí vykonávať pre dobro a prospech detí, sa pre nás stala samozrejmosťou a nevnímame ju ako niečo mimoriadne. Učitelia ani rodičia by ani nemali svoju prácu s deťmi považovať za mimoriadnu. Malo by to prirodzene vyplynúť z ich životných postojov. Ale mimoriadne musí byť pre nich každé dieťa, ktoré prejde ich rukami. Len vtedy má šancu, že sa z neho stane mimoriadny človek. Osobnosť.

Posledné udalosti

Zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY 2024

   Oznamy    Materská škola   22. 4. 2024

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava oznamuje nasledovné informácie, týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa uskutoční od 2. mája do 10. ... čítať ďalej

Verejná zbierka Belasý motýľ 2024

  6. may 2024    Pripravovaná udalosť    Celá škola   14. 5. 2024

Belasý motýľ je verejná zbierka, ktorú už 24 rokov pripravuje Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Už niekoľko ročníkov sa do tejto verejnej zbierky zapájajú aj naši žiaci – dobrovoľníci. Tento rok nebude výnimkou. Okrem zbierky v piatok 14.6. 2024 na I. aj II. stupni, môžete túto aktivitu podporiť aj jednorázových ... čítať ďalej

S turistickým krúžkom Myjavskými kopanicami – Mohyla M. R. Štefánika

  27. apr 2024    Udalosť    2. stupeň   27. 4. 2024

Koncom apríla náš turistický krúžok zavítal do čarovného kraja slivkových samôt, ako inak nazývajú Myjavské kopanice. Z Brezovej pod Bradlom sme vyšliapali na vrch Bradlo, kde sa vo výške 543 m nad morom vypína Mohyla M.R. Štefánika. Užili sme si z nej čarokrásne výhľady a po občerstvení v Chate pod Bradlom sme pokračovali ... čítať ďalej

Ekoworkshop v 5.B

  24. apr 2024    Udalosť    2. stupeň   24. 4. 2024

Žiaci 5.B zažili minulú stredu nezvyčajné ráno. Stali sa z nich doslova bádatelia. Z iniciatívy svojho spolužiaka a jeho rodičov, ktorí tento workshop pre deti vymysleli, sa vydali po stopách Modrej planéty - vody. Na workshope, ktorý viedol lektor z inštitútu aplikovanej ekológie Daphne, sa dozvedeli napríklad koľko vody ... čítať ďalej

Slávik Slovenska 2024

  17. apr 2024    Úspechy    1. stupeň   18. 4. 2024

V tomto roku sa na Slovensku koná 32. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska. Aj v našej škole sa každoročne deti na túto súťaž pripravujú. Na školskom kole sa v I. kategórii zúčastnilo 6 žiakov. Súťažilo sa v speve dvoch ľudových piesní, z ktorých jedna musí byť povinne zo Spevníka Slávik Slovenska. Každoročne ... čítať ďalej

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2024

  12. apr 2024    Udalosť    1. stupeň   16. 4. 2024

Niekoľko dní sme sa všetci spoločne pripravovali na privítanie všetkých, ktorí prijali pozvanie na Deň otvorených dverí na 1. stupni našej základnej školy. Prišli pani učiteľky so žiakmi z okolitých materských škôl i rodičia s deťmi, ktorí sa pripravujú na zápis do 1. triedy. Ukázali sme im priestory školy a v každej triede ... čítať ďalej

Sovičky na Dni otvorených dverí

  12. apr. 2024-    Udalosť    Materská škola   15. 4. 2024

Minulý piatok nás v našej škole čakala krásna akcia. Základná škola opäť otvorila svoju bránu pre budúcich prvákov, ich pani učiteľky a rodičov. Sovičky tak mali ďalšiu možnosť nielen nazrieť do tried prvého stupňa, ale si aj prakticky vyskúšať, aké je to byť prvákom. Ich túžbou bolo vyskúšať si všetky aktivity. ... čítať ďalej

Workshop pre učiteľov 1. stupňa – Vzdelávacie cykly

  25. mar 2024    Iné    1. stupeň   12. 4. 2024

Učitelia z 1. stupňa sa zúčastnili na workshope Vzdelávacie cykly, ktorého obsah súvisí so zavádzaním nového vzdelávacieho programu na slovenských školách. Lektorky zo vzdelávacej inštitúcie Indícia zoznámili pani učiteľky s možnosťami tvorby novej vnútornej štruktúry školského vzdelávacieho programu z pohľadu cyklov. ... čítať ďalej