Obyčajná škola s úžasnými deťmi

Práca, ktorú by mali dospelí vykonávať pre dobro a prospech detí, sa pre nás stala samozrejmosťou a nevnímame ju ako niečo mimoriadne. Učitelia ani rodičia by ani nemali svoju prácu s deťmi považovať za mimoriadnu. Malo by to prirodzene vyplynúť z ich životných postojov. Ale mimoriadne musí byť pre nich každé dieťa, ktoré prejde ich rukami. Len vtedy má šancu, že sa z neho stane mimoriadny človek. Osobnosť.

Posledné udalosti

Zážitková hodina techniky v Botanickej záhrade UK

  28. sep 2023, 10:00 am    Udalosť    2. stupeň   28. 9. 2023

S triedami 5. ročníka sme využili slnečné septembrové počasie a absolvovali zážitkové vyučovanie techniky netradične v krásnom prostredí Botanickej záhrady UK. Žiaci  pracovali v tímoch a vypracovávali pracovné listy s úlohami, ktorých riešenia hľadali v areáli botanickej záhrady. Všetci si počínali  usilovne a úlohy ... čítať ďalej

Ochrana života a zdravia 1. stupeň

  8. sep 2023    Predmety    1. stupeň   27. 9. 2023

V úvode nového školského roka sme sa opäť vybrali do Sadu Janka Kráľa, kde sa konala preventívna akcia - Ochrana života a zdravia. Jej cieľom bola príprava na riešenie mimoriadnych situácii - civilná ochrana, ochrana prírody, zdravotná a dopravná príprava, výchova k bezpečnému správaniu. Žiaci na stanovištiach riešili rôzne ... čítať ďalej

Výťažok z detskej burzy venovaný predčasniatkam

  13. sep 2023    Udalosť    1. stupeň   22. 9. 2023

1.6.2023 ZŠ s MŠ Milana Hodžu organizovala detskú burzu, ktorej finančný výťažok bol venovaný Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny LK UK a NÚDCH. Z vyzbieraných peňazí sa zakúpili biolampy na podporu liečby terapie svetlom predčasne narodených detí spolu s plienkami. Neodmysliteľnou súčasťou bol aj plagát ... čítať ďalej

Prvý deň v škole 2023

  4. sep 2023    Udalosť    1. stupeň   6. 9. 2023

Po prázdninách sme deti z materských škôl po prvýkrát privítali v školských laviciach. Starší kamaráti ich potešili pekným kultúrnym programom. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Hessovej deti s rodičmi odišli so svojou novou pani učiteľkou do slávnostne vyzdobených tried, aby sa zoznámili s novým prostredím. Čakali ... čítať ďalej

Rekonštrukcia školského dvora

  31. aug 2023    Oznamy    1. stupeň   31. 8. 2023

Vážení rodičia, milí žiaci,   veľmi nás teší, že po dlhoročnej snahe vedenia školy sa vďaka ústretovosti a spolupráci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto začalo s rozsiahlou rekonštrukciou školského dvora pri budove 1. stupňa našej Základnej školy na Podjavorinskej ulici. Okrem toho sa podarilo sprevádzkovať toalety ... čítať ďalej

Organizácia ŠKD od 04.09. 2023 do 08.09. 2023

  24. aug 2023    Oznamy    ŠKD   24. 8. 2023

Školský klub detí (ŠKD) bude v prvom týždni školského roka 2023/2024 fungovať nasledovne: od 04.09. 2023 do 08.09. 2023 je ranný klub od 6:45 do 7:40, poobedný začína po poslednej vyučovacej hodine a končí o 16:00. Žiaci obedujú podľa osobitného rozvrhu. V ďalšom období bude ŠKD fungovať v riadnom režime do 17:00. ... čítať ďalej

Informácia pre rodičov žiakov 1. ročníka

  23. aug 2023    Oznamy    1. stupeň   23. 8. 2023

Dňa 04. 09. 2023 (pondelok) sa uskutoční zoznámenie sa detí so školou. Budúci prváci sa stretnú o 8.15 v telocvični v budove na Podjavorinskej ulici, kde budú zaradení do tried, rodičia od triednych učiteliek dostanú ďalšie informácie a inštrukcie. Vyučovanie pre prvákov sa v prvý deň končí približne o 9:40, kedy si ... čítať ďalej

Organizácia vyučovania pre žiakov 2. – 4. ročníka

  23. aug 2023    Oznamy    1. stupeň   23. 8. 2023

Vyučovanie  v školskom roku 2023/2024 začína pre žiakov 2. – 4. ročníka 04. 09. 2023 o 8:00. Do budovy školy vchádzajú od 7:40. 04.09. končí vyučovanie pre 2. – 4. ročník po tretej vyučovacej hodine. Potom nasleduje ŠKD do 16:00. Od utorka 05. 09. 2023 do štvrtka 07. 09. 2023 majú žiaci 2. – 4. ročníka 4 vyučovacie ... čítať ďalej

Organizácia vyučovania pre žiakov 5. – 9. ročníka

  23. aug 2023    Oznamy    2. stupeň   23. 8. 2023

Vyučovanie v školskom roku 2023/2024 začína pre žiakov 2. stupňa 04. 09. 2023 o 8:30. Do budovy školy vchádzajú od 8:15. 04.09.2023 (pondelok) majú žiaci 2. stupňa vyučovanie do 10:30, potom idú na obed a domov. 05. a 06. 09. 2023 (utorok, streda) majú žiaci 2. stupňa 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom od 8:00 do ... čítať ďalej

Školské pomôcky na školský rok 2023/2024

  1. aug 2023    Oznamy    Celá škola   1. 8. 2023

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, ... čítať ďalej