Konzultačné hodiny učiteľov

2. stupeň ZŠ

 • Bartoněková – utorok – 14:00 – 15:00
 • Ferko – utorok – 13:00 – 14:00
 • Bolchová – streda – 14:00 – 15:00
 • Valent – piatok – 14:00 – 15:00
 • Krajčová – štvrtok – 14:00 – 15:00
 • Kobanová – utorok – 14:00 – 15:00
 • Kasardová – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Homola – utorok – 14:00 – 15:00
 • Penkala – utorok – 14:00 – 15:00
 • Kováčik – utorok – 14:00 – 15:00
 • Töröková – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Lichá – štvrtok – 14:45 – 15:45
 • Beitlová – utorok – 14:00 – 15:00

1. stupeň ZŠ

 • Kúdelová – streda – 11:45 – 12:45
 • Tršová – štvrtok – 13:00 – 14:00
 • Masarovičová – streda – 13:30 – 14:30
 • Benková – pondelok – 12:30 – 13:30
 • Vidová – pondelok – 13:30 – 14:30
 • Nemcová – streda – 12:30 – 13:30
 • Čechovičová – streda – 13:00 – 14:00

Pin It on Pinterest