Konzultačné hodiny učiteľov

2. stupeň ZŠ

Prípadnú konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť mailom s konkrétnym vyučujúcim.

 • Bartoněková – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Ferko – utorok – 9:45 – 10:45
 • Bolchová – streda – 14:00 – 15:00
 • Valent – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Krajčová – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Jakub – utorok – 12:45 – 13:45
 • Kasardová – utorok – 14:00 – 15:00
 • Homola – utorok – 14:30 – 15:30
 • Penkala – utorok – 13:45 – 14:45
 • Brišová – streda – 14:00 – 15:00
 • Eözse Töröková – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Lichá – utorok – 14:30 – 15:30
 • Beitlová – utorok – 14:00 – 15:00
 • Krištofičová – piatok – 13:00 – 14:00
 • Šujanská – štvrtok – 13:45 – 14:45
 • Beitlová – piatok – 14:00 – 15:00
 • Uríčová – štvrtok – 13:30 – 14:30

1. stupeň ZŠ

 • Masarovičová – streda – 13:00 – 14:00
 • Iglarčíková – streda – 13:00 – 14:00
 • Kúdelová – štvrtok – 13:00 – 14:00
 • Argalášová – pondelok – 13:00 – 14:00
 • Nemcová – streda – 12:30 – 13:30
 • Károlyiová – štvrtok – 12:30 – 13:30 
 • Stašáková – utorok – 13:00 – 14:00
 • Vidová – utorok – 13:00 – 14:00 
 • Guličková – streda – 13:00 – 14:00