Konzultačné hodiny učiteľov

2. stupeň ZŠ

Prípadnú konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť mailom s konkrétnym vyučujúcim.

 • Bolchová – 
 • Valent –
 • Krajčová –
 • Kasardová –
 • Homola –
 • Penkala – 
 • Eözse Töröková –
 • Lichá –
 • Beitlová – 
 • Ferko – 
 • Krištofičová – 
 • Bartoněková – 
 • Grivalská – 
 • Bališová – 
 • Andrášiková – 
 • Šeböková –

1. stupeň ZŠ

 • Argalášová – 
 • Gogová – 
 • Masarovičová – 
 • Iglarčíková –
 • Jurášová –
 • Nemcová – 
 • Krbicová –
 • Stašáková –