Konzultačné hodiny učiteľov

2. stupeň ZŠ

Prípadnú konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť mailom s konkrétnym vyučujúcim.

 • Bartoněková – streda – 14:00 – 15:00
 • Ferko – streda – 13:00 – 14:00
 • Bolchová – streda – 14:00 – 15:00
 • Valent – piatok – 13:00 – 14:00
 • Krajčová – streda – 14:00 – 15:00
 • Kobanová – utorok – 14:00 – 15:00
 • Kasardová – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Homola – streda – 13:00 – 14:35
 • Penkala – štvrtok – 12:00 – 13:00
 • Kováčik – štvrtok – 14:00 – 15:00
 • Töröková – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Lichá – streda – 14:35 – 15:35
 • Beitlová – utorok – 14:00 – 15:00
 • Krištofičová – piatok – 13:00 – 14:00
 • Kubišová – pondelok – 13:00 – 14:00
 • Kucerová – štvrtok – 14:00 – 15:00
 • Kasardová – pondelok – 14:00 – 15:00

1. stupeň ZŠ

 • Masarovičová – streda – 13:00 – 14:00
 • Benková – utorok – 12:30 – 13:30
 • Harbaľová – streda – 13:00 – 14:00
 • Kúdelová – štvrtok – 13:00 – 14:00
 • Argalášová – streda – 13:00 – 14:00
 • Míčková – utorok – 13:00 – 14:00
 • Čechovičová – streda – 13:00 – 14:00
 • Vidová – pondelok – 13:30 – 14:30
 • Nemcová – streda – 12:30 – 13:30