Konzultačné hodiny učiteľov

2. stupeň ZŠ

Prípadnú konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť mailom s konkrétnym vyučujúcim.

 • Bartoněková – streda – 14:00 – 15:00
 • Valent – piatok – 14:00 – 15:00
 • Krajčová – štvrtok – 14:00 – 15:00
 • Kasardová – utorok – 14:00 – 15:00
 • Homola – utorok – piatok – 7:00 – 8:00
 • Penkala – 
 • Eözse Töröková – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Lichá – utorok – 14:30 – 15:30
 • Beitlová – streda – 14:00 – 15:00
 • Ferko – streda – 13:00 – 14:00
 • Krištofičová – utorok – 13:00 – 14:00
 • Bolchová – pondelok – 13:50 – 14:50
 • Grivalská – štvrtok – 14:00 – 15:00
 • Bališová – štvrtok – 14:00 – 15:00
 • Andrášiková – pondelok – 13:00 – 14:00
 • Šeböková – piatok – 14:00 – 15:00

1. stupeň ZŠ

 

 • Masarovičová – streda –  13:00 – 14:00 
 • Iglarčíková – streda –  13:00 – 14:00
 • Argalášová – utorok – 13:00 – 14:00
 • Gogová – utorok – 13:00 – 14:00
 • Krbicová – streda – 13:00 – 14:00
 • Mikolášová – utorok – 13:00 – 14:00
 • Jurášová – štvrtok –  13:00 – 14:00
 • Nemcová – streda –  12:30 – 13:30
 • Stašáková – streda – 13:00 – 14:00