Konzultačné hodiny učiteľov

2. stupeň ZŠ

Prípadnú konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť mailom s konkrétnym vyučujúcim.

 • Bolchová – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Valent – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Krajčová – streda – 14:00 – 15:00
 • Kasardová – utorok – 14:00 – 15:00
 • Homola – streda – 15:00 – 16:00
 • Penkala – utorok – 14:00 – 15:00
 • Eözse Töröková – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Lichá – utorok – 15:00 – 16:00
 • Beitlová – pondelok – 14:00 – 15:00
 • Ferko – streda – 14:00 – 15:00
 • Krištofičová – utorok – 14:00 – 15:00
 • Bartoněková – středa – 14:00 – 15:00
 • Grivalská – štvrtok – 14:00 – 15:00
 • Bališová – streda – 14:00 – 15:00
 • Andrášiková – štvrtok – 14:00 – 15:00

1. stupeň ZŠ

 • Argalášová – utorok – 13:00 – 14:00 
 • Gogová – utorok – 13:00 – 14:00 
 • Masarovičová – streda – 13:00 – 14:00 
 • Iglarčíková – streda – 13:00 – 14:00 
 • Jurášová – štvrtok – 13:00 – 14:00 
 • Šmidová – streda – 13:00 – 14:00 
 • Nemcová – streda – 12:30 – 13:30 
 • Károlyiová – štvrtok – 12:30 – 13:30 
 • Vidová – utorok – 13:00 – 14:00 
 • Stašáková – streda – 13:00 – 14:00