Novinky

Všetky aktuality na jednej stránke

Školské pomôcky žiakov na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Pre žiakov 1. stupňa nezabudnite na prezutie zakúpiť kvalitné otvorené ortopedické prezuvky - sandálky s pevnou pätou,

Fotenie tried 2020

Pozrite si všetky nafotené zábery. Fotografie si môžete stiahnuť aj v plnej kvalite kliknutím na náhľad a potom na ikonku

Oznam k obnovenému vyučovaniu na druhom stupni ZŠ

Vážení rodičia, od 22.06.2020 sa obnovuje dobrovoľné vyučovanie pre všetkých žiakov druhého stupňa základných škôl. V našej škole bude vyučovanie v termíne od 22. 06. 2020 do 29.06.2020 trvať 4 vyučovacie hodiny do 11:35, následne idú žiaci druhého stupňa na obed a domov. Priebeh vyučovania a jeho náplň oznámi a riadi triedny učiteľ. Žiaci, ktorí sa doteraz nezúčastňovali na prezenčnom vyučovaní, musia triednemu učiteľovi povinne odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia podpísané zákonným

Verejná zbierka na podporu Belasého motýľa 12.6.2020

Belasý motýľ tento rok oslavuje 20 rokov od svojho založenia. Každoročne ho organizuje Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Už niekoľko ročníkov sa do tejto verejnej zbierky zapájajú aj naši žiaci - dobrovoľníci. Keďže v súčasnej situácii nie je možné zorganizovať zbierku v škole, chceli by sme Vás, milí rodičia, žiaci a priatelia školy, vyzvať, aby ste aj vy prispeli na dobrú vec. Môžete tak urobiť dvoma spôsobmi - buď na číslo účtu zbierky Belasý motýľ: SK2211000000002921867476 alebo

Dajme spolu gól

Už druhý rok sa naši škôlkari zapojili do projektu Slovenského futbalového zväzu Dajme spolu gól. Deti si v priebehu tohto projektu mohli zábavnou formou osvojiť a zdokonaliť základné futbalové a pohybové zručnosti.

ŠKD z domu – súťaž LETÁČIK

Školský klub detí je cieľavedomou a kvalifikovanou prácou s deťmi v čase mimo vyučovania, o ktorú sa stará tím vychovávateľov. Vychovávatelia našej školy sa aj v tomto náročnom období spájajú s deťmi prostredníctvom rôznych dostupných komunikačných kanálov. Venujú sa kvízom, výtvarným, pracovným, ale aj hudobným aktivitám, no v aktuálnej situácii stačí aj obyčajný rozhovor, ktorý zabezpečuje kontakt so spolužiakmi. Vychovávatelia zorganizovali literárno-výtvarnú súťaž Letáčik, v ktorej

Informácia k otvoreniu školy

Vážení rodičia, od 1. 6. 2020 budú otvorené školy pre žiakov 1. až 5. ročníka. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa bude meniť pre všetky triedy školy, bola potrebná od Vás informácia o záväznom prihlásení dieťaťa. Ďakujeme za vyplnenie dotazníkov. Krátke informácie o upravenom výchovno-vzdelávacom procese: Škola bude v prevádzke od 7:40 do 16:00 hod. Skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov. Výuku v triede bude zabezpečovať iba

Zápis do materskej školy

Na základe Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe Usmernenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k zápisu detí do materských škôl na školský rok 2020/2021 prebieha zápis do našej materskej školy v termíne od 04. 05. 2020 do 13. 05. 2020 bez osobnej prítomnosti detí. Materská škola bude prijímať vyplnené žiadosti (prihlášky) elektronicky. Elektronická prihláška bude dostupná a spustená na webstránke školy od 04. 05. do 13. 05. 2020. Nájdete

Oznam k podpisovaniu prihlášok na SŠ

Vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadnu situáciu Vás informujeme o priebehu podpisovania prihlášok na stredné školy. Prosíme jedného rodiča uvedeného na prihláške spolu so žiakom, aby prišli do vestibulu školy podpísať prihlášky podľa uvedeného harmonogramu. Je nutné mať nasadené ochranné rúško, rukavice, mať pripravené vlastné písacie potreby a dodržiavať bezpečnú vzdialenosť (2 m). Za porozumenie ďakujeme. Termíny podpisovania: 9.A         4. 5. 2020  od 10:00 do 12:00 hod. 9.B        

Prihlášky na štúdium na strednej škole

Rodičia deviatakov dostali informácie prostredníctvom EduPage,  postupne im bude pani Krajčová posielať ďalšie inštrukcie. Rodičia žiakov 5. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu, musia kontaktovať do 15.4.2020 pani Krajčovú krajcova@zsmh.sk, ktorá im zašle potrebné informácie a formulár na vyplnenie.

Prosba o podporu školy 2% Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy, touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní za rok 2019. Získané finančné prostriedky boli po minulé roky využité na nákup moderných učebných pomôcok, ktoré prispeli k tomu, aby vyučovacie hodiny boli

Z aktivít ŠKD

Školský klub detí pokračuje vo svojej činnosti! Vychovávatelia našej školy sa s deťmi spájajú prostredníctvom internetu a venujú sa rozličným kreatívnym a zábavným aktivitám. Spomedzi množstva prác, ktoré deti samy alebo s pomocou rodičov vytvorili, sme vybrali tie najkrajšie.

Úspech našich bývalých absolventov

Sme hrdí na mladých vedcov, bratov Furkovcov, všestranne nadaných mladých mužov, ktorí sú absolventmi našej školy. Článok z Bratislavských novín: https://www.bratislavskenoviny.sk/koronavirus/59043-uzasne-mladi-vedci-vyvinuli-nahradu-plucnej-ventilacie Mladí slovenskí vedci Samuel a Daniel Furkovci vyvinuli alternatívu umelej pľúcnej ventilácie (UPV). Použiteľnosť prístroja v piatok potvrdilo i testovanie na Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK)

Zápis do 1. ročníka

Zápis prvákov v našej škole sa  v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov. Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr do 25. apríla 2020 do 12:00.  Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláške, budú povinní osobne doložiť a preukázať najneskôr do dvoch týždňov, ale

Oznam

Vážení rodičia,    k dnešnému dňu podľa aktuálnej situácie platí, že školy a školské zariadenia sú zatvorené a o ich otvorení rozhodnú kompetentné orgány, o čom Vás budeme včas informovať. Dohliadnite, aby sa Vaše deti venovali samostatnej práci podľa zadaní vyučujúcich a precvičovaniu učiva.  Pripomeňte im, že nie sú prázdniny a majú sa venovať vzdelávaniu podľa pokynov vyučujúcich. Kontakty na vyučujúcich Vašich detí poznáte: priezvisko@zsmh.sk. Všetci vyučujúci sú Vám a Vašim

Oznam

Vážení rodičia, v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme  preventívne zaslať nasledovné informácie. Ak ste Vy a Vaše deti cestovali do rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. http://www.ruvzba.sk/koronavirus.html Hlavný hygienik SR odporúča Vám aj Vašim deťom dodržiavať

Bronzová priečka v Stolnotenisovom turnaji

Naše družstvo v zložení Michal Svetík, Alex Janikovič (obaja 8.B), Tomáš Mozola a Marek Choma (obaja 6.B) sa ako víťaz okresného kola zúčastnilo na krajskom kole  Stolnotenisového turnaja, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Stolnotenisového centra. V konkurencii siedmich družstiev sa umiestnili sa na výbornom 3. mieste, keď nad ich sily boli len nasadené družstvá z Devínskej Novej Vsi a Pezinka. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

Fotenie prvákov 2019

Pozrite si všetky nafotené zábery z fotenia prvákov v školskom roku 2019/2020. Kliknutím na ikonku na stiahnutie si môžete fotografiu stiahnuť vo vysokej kvalite.

Deň masiek

V netradičnom termíne na Deň sv. Valentína sa na 2. stupni našej školy konal Deň masiek. Žiaci sa od rána pohybovali v maskách a na vyučovaní tak vládla karnevalová atmosféra. Počas poslednej vyučovacej hodiny žiaci v každej triede vybrali najlepšiu v masku a víťazov poslali na celoškolské vyhodnotenie, kde tri najoriginálnejšie masky vybrala porota zložená z deviatakov. Na treťom mieste sa umiestnil Benjamín z V. B s maskou starčeka, na 2. mieste Rasťo z IX. A prezlečený za pohľadnú slečnu a zvíťazil Jakub

Utvorte koridor

Šiestaci sa v rámci výstavy Moc bezmocných, ktorá sa konala sa v bratislavskej Kunsthalle, zúčastnili na programe s podtitulom: SLOBODA – DEMOKRACIA – HISTÓRIA – ZODPOVEDNOSŤ – OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ – ANGAŽOVANÉ UMENIE – VEREJNÝ PRIESTOR. Ako sa zmenilo postavenie umelca a umenia po Nežnej revolúcii 1989, prečo máme 17. novembra štátny sviatok a aký má dnes pre nás význam? Aj na tieto otázky hľadali odpovede na výstave venovanej 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorej svedkom bola budova Kunsthalle na Námestí

Peter a vlk

Kedysi dávno žil v Rusku chlapec Peter so svojím starým otcom. Jedného dňa vybehol na lúku, kde stretol svojich kamarátov – zvieratká. Zrazu sa však objavil zlý vlk, ktorý ich chcel zjesť... Šiestaci prežili príbeh spolu s Petrom vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Symfonická rozprávka Sergeja Prokofieva predstavuje jednotlivé nástroje v orchestri cez zvieratá, vystupujúce v príbehu. Deti sa takto mali možnosť hravou formou zoznámiť s jednotlivými nástrojmi symfonického orchestra, pričom tie

1. miesto v krajskom kole Technickej olympiády

Deviataci Simon Šinkovic a Michal Vrba opäť veľmi úspešne reprezentovali našu školu. S veľkým bodovým náskokom obsadili prvé miesto v krajskom kole Technickej olympiády, na ktoré postúpili ako víťazi spomedzi všetkých základných škôl v okrese Bratislava I. Ďakujeme im za vzornú prípravu na túto súťaž a budeme im držať palce na celoslovenskom kole súťaže, kde budú reprezentovať Bratislavský kraj.

Deň otvorených dverí – presunutý na neurčito

V súvislosti s aktuálnou epimiologickou situáciou presúvame DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa mal konať 27. marca 2020, na neurčito. O novom termíne Vás budeme včas informovať. Škôlkari, budúci prváci, ich rodičia aj pani učiteľky sa môžu tešiť na tvorivé dielne Rozprávková jar. Budúci prváci si so staršími spolužiakmi vytvoria zaujímavé výrobky. Rodičom radi predstavíme priestory školy a odpovieme na všetky otázky. Tešíme sa na Vás!  

Vynikajúce výsledky v Testovaní 5

Naši žiaci dosiahli v celoplošnom testovaní žiakov 5. ročníka opäť výborné výsledky. Na testovaní, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra 2019, sa zúčastnilo 39 našich piatakov. Ich usilovnosť sa vyplatila, môžu sa pochváliť mimoriadnym úspechom. V matematike bola priemerná úspešnosť našich žiakov 80,9%, o 17,5% viac ako celoslovenský priemer 63,4%. V slovenskom jazyku sme dosiahli priemer 80,9%, teda o 16,1% viac ako celoslovenský priemer 64,8%. Žiakom aj vyučujúcim ďakujeme za svedomitú prípravu

OLO art – Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový život! – MIMORIADNA CENA!!!

Jednou zo sprievodných aktivít OLOMÁNIE je výtvarná súťaž OLO art. Deti si mali vybrať osobnosť, ktorá ich v živote inšpiruje a vážia si ju. Na stvárnenie výtvarného diela mohli použiť len plastový odpad. Žiaci IV.A sa rozhodli poukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia, ochrany našej Zeme ako matky všetkého živého aj nežívého, čo nás obklopuje. Mozaiku Matka Zem vytvorili z uzáverov PET fliaš. Uzávery nechali rozomlieť, potom ich roztriedili a nakoniec z nich vytvorili nádherné dielo, ktoré

Workshop v Divadle bez domova

Vďaka projektu Deti pre Bratislavu sa mohli vybraní žiaci z 5.A a 6.A zúčastniť na skvelom workshope v Divadle bez domova. Herci si pre deti pripravili zaujímavé dramaterapeutické aktivity, ako napríklad hru na nástrojoch alebo pantomímu s invalidným vozíkom. Atmosféra na workshope bola veľmi priateľská a vďaka niektorým aktivitám sme sa mohli zoznámiť a porozprávať s hercami, ktorými sú aj ľudia bez domova alebo s telesným postihnutím. Žiaci tak mali unikátnu príležitosť prekonať možno aj vlastné predsudky

OZNAM 1. stupeň

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že v zmysle Rozhodnutia RUVZ Bratislava zo dňa 22. 1. 2020 prerušujem vyučovanie na 1. stupni a prevádzku ŠKD od 23. 1.(štvrtok) do 27. 1. 2020 (pondelok) vrátane z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov 1. stupňa. Žiaci 1. stupňa budú tieto 3 pracovné dni hromadne odhlásení aj z obedov v školskej jedálni. Žiaci 2. stupňa majú riadne vyučovanie, materská škola je v prevádzke. Školská jedáleň riadne varí pre žiakov 2. stupňa, deti MŠ a zamestnancov. Etela Hessová, riaditeľka

Úspešné riešiteľky Olympiády v nemeckom jazyku

Víťazky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku Paulína Urbanová v kategórii 1A (žiaci 5., 6., a 7. ročníkov) zo 6.B triedy a Marjan Jeddi v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníkov) z 9.B súťažili v okresnom kole tejto postupovej súťaže. Súťaž sa tradične konala v priestoroch  Nemeckej školy v Bratislave. Súťažiaci najskôr absolvovali písomnú časť pozostávajúcu z posluchu s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. Po dosiahnutí potrebného počtu bodov postúpili žiaci do

Turistický krúžok – Z Rusoviec k Trojmedziu

Aj v januári počasie našim turistom prialo. Východiskom prvej túry v roku 2020 sa stal monumentálny neogotický kaštieľ v Rusovciach s nádherným historickým parkom. Z Rusoviec sme pokračovali okolo Čunovských jazier, ktoré sú súčasťou prírodnej rezervácie Ostrovné lúčky, až do Čunova. Odtiaľ naše kroky smerovali k Trojmedziu, teda bodu, kde sa zbiehajú rakúske, maďarské a slovenské hranice, a tak sme si vychutnali pocit byť v troch krajinách naraz. Po prehliadke kamenných plastík sme sa vydali na cestu späť.

Rebríček škôl podľa INEKO

Opäť štvrtí v BA kraji. Pred nami 1 štátna škola, 1 pre nadané deti a 1 cirkevná. Jasné, že to môže byť kolísavý údaj, najmä pri výsledkoch testovania - záleží od zloženia tried v konkrétnom ročníku, počtu žiakov s poruchami, počtu slabších žiakov, počtu lenivejších žiakov, počtu šikovnejších, počtu cudzincov, ktorí musia bez úľav písať spolu so Slovákmi, ale zaklopať na drevo, zatiaľ to ide. Najväčšou pridanou hodnotou pre každú školu bez ohľadu na rebríček je však to, či sa v nej deti