Novinky

Všetky aktuality na jednej stránke

Zápis do 1. ročníka

  15. apr- 24. apr. 2021    Oznamy    Celá škola   15. 4. 2021

Vážení rodičia, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim pokynom k elektronickej prihláške do 1. ročníka našej ZŠ, ktorú nájdete na konci tohto textu. Prihlášku je potrebné vyplniť do 24.4.2021 12:00. Údaje vyplňte správne (s diakritikou, veľkými a malými písmenami, správnym poradím mien a pod.), neodporúčame vypĺňanie ... čítať ďalej

Prosba o podporu školy 2% Vašich daní

   Oznamy    Celá škola   10. 3. 2021

Vážení rodičia a priatelia školy, touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% ... čítať ďalej

Informácie pre rodičov budúcich prvákov

  9. mar 2021    Oznamy    1. stupeň   9. 3. 2021

Pred samotným zápisom si prečítajte nasledujúce informácie. Zápis prvákov v našej škole prebieha elektronicky. Elektronická prihláška  bude na základe pokynov od zriaďovateľa sprístupnená na stránke školy od 15. apríla 2021. Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom ... čítať ďalej

Návrat žiakov 5. – 7. ročníka na prezenčné vyučovanie

ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa pri návrate na prezenčné vyučovanie riadi Covid automatom, Covid školským semaforom, aktuálnymi pokynmi zriaďovateľa, MŠVVaŠ, ÚVZ a RÚVZ.   Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka sa vracajú k prezenčnému vyučovaniu od 26. 04. 2021. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je jeho platný negatívny test a platný negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov, ktorý žije v spoločnej domácnosti so žiakom nie starší ako 7 dní, alebo výnimka z testovania (napr.

Návrat žiakov 8. a 9. ročníka na prezenčné vyučovanie

ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa pri návrate na prezenčné vyučovanie riadi Covid automatom, Covid školským semaforom, aktuálnymi pokynmi zriaďovateľa, MŠVVaŠ, ÚVZ a RÚVZ. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa vracajú k prezenčnému vyučovaniu od 19. 04. 2021. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je jeho platný negatívny test a platný negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov, ktorý žije v spoločnej domácnosti so žiakom nie starší ako 7 dní, alebo výnimka z testovania (napr. potvrdenie o prekonaní

Návrat žiakov 1. stupňa a detí v MŠ na prezenčné vyučovanie

ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa pri návrate na prezenčné vyučovanie riadi Covid automatom, Covid školským semaforom, aktuálnymi pokynmi zriaďovateľa, MŠVVaŠ, ÚVZ a RÚVZ. Materská škola  obnovuje svoju prevádzku pre všetky deti od 12. 04. 2021. Podmienkou pre zaradenie dieťaťa stále zostáva negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní alebo výnimka z testovania a čestné vyhlásenie. Zákonní zástupcovia detí v MŠ dostanú podrobné informácie mailom od zástupkyne riaditeľky

IWALKs

Žiaci deviateho ročníka absolvovali komentovaný program venovaný osudom preživších holokaustu. Program bol zameraný na Bratislavu a jej židovských občanov a rámcovaný prvými protižidovskými opatreniami až po ich deportáciu do nemeckých pracovných a koncentračných táborov. Online webinár "iWalks" a následnú diskusiu organizovala Nadácia Milana Šimečku.

Ďalšia hodina TV v našej škole na diaľku

Nie je to ľahké, ale kolega Ivan Ferko to nevzdáva. Článok prevzatý zo stránky telocvikari.sk Pozrite si druhú online hodinu telesnej výchovy s Ivanom Ferkom. Video je zostrihané tak, aby si podľa neho mohli zacvičiť aj žiaci iných telocvikárov. A ak ste zmeškali prvé Ivanovo video, môžete si ho pozrieť TU 😉 Pomôcky na online hodinu TV Hodina je zameraná na cvičenia s vlastnou váhou. A ako doplnok pomôžu predmety, ktoré sa nájdu v bežnej domácnosti. malé činky (ako alternatíva fľaše s vodou)

OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 1. STUPŇA

Vážení rodičia, „na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2. 2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 28. februára 2021. Jedným z opatrení bolo aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov

Medailové umiestnenia v okresnom kole Dejepisnej olympiády

Našim žiakom sa mimoriadne darilo aj v online forme okresného kola Dejepisnej olympiády. Z piatich úspešných riešiteľov sa traja umiestnili na medailových priečkach. Výsledky okresného kola: Kategória C (9. ročník) Mateo Hernando a Michal Svetík - uspešní riešitelia Kategória E (7. ročník) Oliver Félix Timothy Dufranc - 1. miesto a postup do krajského kola súťaže Mia Budaiová - 3. miesto v okresnom kole Kategória F (7. ročník) Simona Melišová - 2. miesto v najvyššom kole súťaže pre

Naftaliho príbeh – online návšteva Múzea holokaustu

Pre zhoršenú pandemickú situáciu a pokračovanie dištančného vzdelávania, sa nemohli žiaci 9. ročníka zúčastniť na plánovanej exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. V spolupráci so Slovenským národným múzeom tak pripravili učitelia žiakom online prednášku lektorovanú pedagógom z Múzea holokaustu v Seredi, ktorá bola zameraná na životné osudy preživšieho židovského chlapca Naftaliho Fürsta. Komentovaná prednáška previedla žiakov expozíciou múzea a zároveň aj fázami života, ktoré Naftali

Poďakovanie

Vážení rodičia, ďakujeme za spoluprácu a porozumenie všetkým rodičom, ktorí pochopili situáciu, v akej sme sa v sobotu večer ocitli a nezostávalo nám iné riešenie, len požiadať Vás o to, aby ste pripravili pre svoje deti obed do školy. Sme radi, že sme napriek ťažkej situácii a prekážkam mohli začať prezenčné vyučovanie. Pomaly sa nám vrátia aj pani učiteľky, ktoré mali po očkovaní komplikácie a dúfame, že to všetci spoločne zvládneme v zdraví. Prosíme o trpezlivosť a súčinnosť pri riešení

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – OZNAM

Od zajtra, 16. 2. 2021 (utorok) budú žiaci 1. stupňa a deti MŠ riadne obedovať v školskej jedálni na Podjavorinskej. MČ Staré Mesto zabezpečí prevoz stravy z inej školskej jedálne a my zabezpečíme jej výdaj. Opäť pripomíname, že dňom spustenia prezenčného vyučovania sú všetky deti MŠ a žiaci 1. stupňa, ktorí chodia na obed, prihlásení na odoberanie stravy, preto je nutné odhlásenie neprítomného dieťaťa uskutočniť najneskôr do 7:30 ráno obvyklým spôsobom u vedúcej školskej jedálne.

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Do okresného kola OAJ sa každoročne zapája mnoho žiakov. Tento ročník bol výnimočný najmä vo forme. Rovnako ako školské kolo, aj to okresné prebiehalo online formou. Žiaci mali vypracovať test, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením. V kategórii 1A nás reprezentovala žiačka 7.B Paulína Urbanová, ktorá sa o priečku delila s ďalším súťažiacim a obsadila tak 7.-8. miesto. V kategórii 1B nás reprezentovala žiačka 8.A Adela Benčová, ktorá sa umiestnila na výbornom 2. mieste. Dievčatám

ORGANIZAČNÁ ZMENA

Vážení rodičia žiakov 1. stupňa, oznamujeme Vám, že musíme pristúpiť k organizačnej zmene. Zamestnankyne obidvoch školských jedální sú v karanténe, preto nemôžeme od pondelka 15. 2. 2021 do odvolania žiakom 1. stupňa poskytnúť obed. Prosíme, aby ste okrem desiaty a olovrantu deťom zbalili do školy aj obed v škatuľke, ktorý budú jesť v čase obeda. Zabaľte im aj príbor a servítky tak, aby jedlo mohli zjesť rovno zo škatuľky. Dbajte o to, aby ste im pripravili jedlo, s ktorým budú mať hlavne najmladší

Návrat žiakov 1. stupňa na prezenčné vyučovanie

ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa pri návrate na prezenčné vyučovanie riadi Covid automatom, Covid školským semaforom, aktuálnymi pokynmi zriaďovateľa, MŠVVaŠ, ÚVZ a RÚVZ. Materská škola  obnovila svoju prevádzku od 08. 02. 2021. Podmienkou pre zaradenie dieťaťa stále zostáva negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní alebo výnimka z testovania a čestné vyhlásenie. Prvý stupeň ZŠ sa vracia k prezenčnému vyučovaniu od 15. 02. 2021. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní

Láva v pohári

Pokusy v 3.A triede patria medzi najobľúbenejšie aktivity v školskom klube. Deti sa pri nich naučia zaujímavé veci o celkom bežných predmetoch, ktoré majú doma, len netušia, že sa s nimi dá experimentovať. Tentoraz pod vedením pána vychovávateľa Bartoněka vytvorili lávu v pohári. Pokus je veľmi jednoduchý. Aby sa vydaril, potrebujeme pohár, vodu, potravinárske farbivo a šumivú tabletku. Do jednej tretiny pohára nalejeme vodu a zafarbíme ju potravinárskym farbivom. Zvyšok pohára naplníme olejom. Keď to máme

Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

Vážení rodičia, v týždni od 08. 02. 2021 do 12. 02. 2021 pokračuje vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto dištančné vyučovanie. Zároveň sa otvárajú všetky materské školy aj pre deti, ktorých rodičia nepracujú v kritickej infraštruktúre. Uvádzame oficiálne stanovisko MČ Bratislava-Staré Mesto: Vážení rodičia, spolu so Starým Mestom ako zriaďovateľom základných škôl máme záujem o čo najskoršie spustenie prezenčnej výuky na všetkých základných

OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 1. STUPŇA

Vážení rodičia žiakov 1. stupňa, mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľ základných škôl si je vedomá, že naše školy sú pripravené na otvorenie od pondelka 8. februára 2021 pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí sa budú vzdelávať prezenčnou formou . Z dôvodu, že do dnešného dňa nemáme ešte Rozhodnutie MŠVVaŠ SR a RÚVZ o otváraní škôl, žiadame zákonných zástupcov detí 1. stupňa ZŠ,  aby priebežne sledovali počas tohto víkendu (06.02. až 07.02.2021 až do večerných hodín) portál EDUPAGE,

Okresné kolo Geografickej olympiády

Naši žiaci boli úspešní aj v okresnom kole Geografickej olympiády. Sedem zo zúčastnených sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov, dvaja z nich dokonca svoju kategóriu vyhrali. Výsledky okresného kola: Kategória E Mateo Hernando (IX. A)  - 1. miesto a postup do krajského kola súťaže Kristína Královičová (IX. A) - úspešná riešiteľka okresného kola Radovan Krasňanský (VIII. B) - úspešný riešiteľ okresného kola Kategória F Tomáš Halamíček (VII. B) - úspešný riešiteľ okresného kola Mia

Okresné kolo Matematickej olympiády

Online formu okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9 absolvovali aj naši žiaci - šesť žiakov 5. ročníka a traja žiaci 9. ročníka. Väčšina z nich sa zaradila k úspešným riešiteľom V kategórii Z5 úspešne riešili okresné kolo Matematickej olympiády Viola Munková (V.A), Zuzana Berecová (V.A), Filip Strýček (V.B), Etela Benčová (V.A) a Carla Schweizer (V.A). V kategórii Z9 boli úspešnými riešiteľmi Ján Pavlík, Mateo Hernando a Diana Rubľová (všetci IX.A). Blahoželáme!

Online pokusy

Tretiaci sa každý utorok v školskom klube menia na malých experimentátorov. Aj keď klub prebieha online, deti z 3.A sa venujú rôznym zábavným pokusom. Tentoraz robili experiment, pri ktorom sa zafarbená voda presúvala z pohára do pohára prostredníctvom papierovej vreckovky. Pokojne si to vyskúšajte sami. Potrebujete tri poháre, vodu, potravinárske farbivo a dve servítky. Poháre postavíme vedľa seba. Do krajných pohárikov nalejeme vodu a zafarbíme ju farbivom. Stočíme papierové vreckovky a vložíme ich do pohárov.

Online hodina telesnej výchovy s Ivanom Ferkom

O našom učiteľovi píšu na stránke Telocvikári.sk https://www.telocvikari.sk/online-hodina-telesnej-vychovy-s-ivanom-ferkom/ Ivan Ferko je telocvikár, s ktorým ste sa v telocvikárskych videách už stretli. Pôsobí na škole, kde má podporu vedenia a pohyb je považovaný za dôležitý. Na mnohých školách sú výchovy počas dištančného vzdelávania pozastavené úplne. Na ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa vďaka Ivanovi vyučuje telesná výchova online, dištančne. K žiakom sa pridávajú aj súrodenci a v pláne sú

Dejepisná olympiáda – školské kolo

Napriek sťaženým podmienkam sa aj v tomto roku uskutočnilo školské kolo 13. ročníka Dejepisnej olympiády. V štyroch kategóriách sa na súťaži zúčastnilo 24 žiakov, ktorí absolvovali stobodový test z vybraných tém. Výsledky nás milo prekvapili a my sa tešíme, že môžeme najlepších žiakov prihlásiť do vyššieho - okresného kola súťaže. Najlepšie umiestnenie v jednotlivých kategóriách: Kategória C  (9. ročník) Mateo Hernando Michal Svetík David Černoch Kategória D  Adela Benčová Kategória

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V súlade s platnými protipandemickými opatreniami sa aj okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku konalo online formou a bolo výnimočné aj obsahom. Pozostávalo totiž len z písomnej časti, súčasťou ktorej bolo aj počúvanie s porozumením. Obvyklá ústna časť sa nekonala.   V kategórii 1A (žiaci 5., 6., 7. ročníka) našu školu reprezentovala Paulína Urbanová zo 7.B, ktorá si počínala veľmi dobre a vo svojej kategórii sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola súťaže. V kategórii 1B (žiaci 7. a

Dôležitý oznam

Vážení rodičia detí MŠ a žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, keďže sme zatiaľ neobdržali oficiálne stanovisko, na základe medializovaných informácií predpokladáme, že dištančné vyučovanie na 1. aj 2. stupni pokračuje od 18. 1. 2021 až do odvolania. V Starom Meste je otvorená pre prípadných záujemcov aj z našej školy, ktorí spĺňajú kritériá (obaja rodičia dieťaťa pracujú v kritickej infraštruktúre a nemajú možnosť sa o deti v rodine postarať) zberná trieda v MŠ na Kuzmányho a zberný ŠKD v ZŠ Vazovova. V

Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

Aj tento rok sa na 2. stupni uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Na súťaži sa spolu zúčastnilo 24 žiakov v oboch kategóriách. V kategórii A sa na prvej priečke umiestnila Paulína Urbanová zo 7.B. V kategórii B bol tento rok boj na prvých troch miestach vyrovnaný, no nakoniec si víťazstvo vybojovala Adela Benčová z 8.A. Zúčastneným aj víťazom gratulujeme a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať aj v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční netradične online už 13. januára 2021.

Pytagoriáda

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci dané príklady vypočítajú. V tomto školskom roku sa na súťaži zúčastnilo 110 žiakov 3. - 8. ročníka, z nich úspešných riešiteľov bolo 43. Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v stredu 9.12.2020. Zúčastnilo sa 42 tretiakov (12 úspešných riešiteľov), 34 štvrtákov (7 úspešných riešiteľov) a 12 piatakov (11 úspešných riešiteľov). Ako úspešní riešitelia skončili žiaci

OZNAM – 2. STUPEŇ

Vážení rodičia žiakov 2. stupňa, na základe momentálne platných pokynov z MŠVVaŠ pokračujú žiaci druhého stupňa základných škôl od 11. 01. 2021 v dištančnom vyučovaní predbežne do 22. 01. 2021. Prípadné zmeny v rozvrhu budú žiakom oznámené cez EduPage a priamo na online hodinách. Informácie o prípadnom návrate do školy na prezenčné vyučovanie, ktoré bude podmienené testovaním žiaka, jeho zákonného zástupcu a zamestnancov školy, Vám poskytneme v súlade s ďalšími pokynmi z MŠVVaŠ a od

OZNAM – 1. STUPEŇ

Vážení rodičia žiakov 1. stupňa, na základe momentálne platných pokynov z MŠVVaŠ sa žiaci prvého stupňa základných škôl od 11. 01. 2021 učia dištančne predbežne do 15. 01. 2021. O rozvrhu Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage. Jednotnou platformou na online hodiny je v celej našej škole MS Teams. Podrobný návod na prvé prihlásenie nájdete na: https://zsmh.sk/navody/ O organizácii vyučovania informujú triedne pani učiteľky. Informácie o prípadnom návrate do školy na prezenčné vyučovanie,

Oznam k obnoveniu vyučovania

Milí rodičia, MŠVVaŠ zverejnilo dnes informácie o postupe pri obnovení vyučovania 11. 01. 2021 v dištančnej forme a o prípadnom nástupe žiakov do škôl a ich prezenčnom vyučovaní v predpokladaných termínoch 18. 01. 2021 (MŠ a 1. stupeň - po predchádzajúcom pretestovaní zamestnancov a zákonných zástupcov) a podľa aktuálnej situácie zatiaľ len predpoklad - 25. 01. 2021 (2. stupeň - po predchádzajúcom pretestovaní zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov). Link na článok: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/ O

Postup do krajského koly Olympiády zo slovenského jazyka

Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú na Olympiáde zo slovenského jazyka. Tento rok nebol výnimkou ani napriek sťaženým podmienkam. Žiačka Adela Benčová z VIII.A triedy reprezentovala našu školu v 13. ročníku tejto postupovej súťaže a umiestnila sa na zdieľanom 1. - 3. mieste. Olympiáda sa realizovala online formou a Adelka sa musela popasovať s otázkami rôzneho typu z gramatiky či literatúry a čitateľskou gramotnosťou. Úspešne to však zvládla a postupuje do krajského kola. Blahoželáme a držíme palce