Novinky

Všetky aktuality na jednej stránke

CleanAir@School – Čistý vzduch na školách

Projekt, ktorého súčasťou sa stáva i naša škola, má za cieľ monitorovať kvalitu ovzdušia vo vybraných školách v rámci Európskej únie a zároveň prehĺbiť informovanosť detí a rodičov o tom, prečo je čisté ovzdušie dôležité pre naše zdravie a ako na kvalitu ovzdušia vplýva doprava v okolí škôl. U nás sa meria kvalita ovzdušia na školskom dvore na Škarniclovej, na Palisádach a v jednej triede. Namerané údaje budú dostupné online a zahrnuté v záverečnej správe projektu.

Inteligencia zvierat – prírodovedná prednáška

Zoológ Mgr. Juraj Čačaný pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Jednou z množstva jeho aktivít sú prírodovedné prednášky pre deti. V minulosti sme sa na nich zúčastňovali v Mestskej knižnici v Bratislave. Keďže naše deti si prednášky veľmi obľúbili, pán Čačaný už druhý rok chodí prednášať k nám do školy. V tomto roku si pre prvákov pripravil prednášku o inteligencii zvierat. Jeho pútavé rozprávanie doplnené zaujímavými videami bolo znova veľkým zážitkom. Po skončení predstavil

V okresnom kole v basketbale sme nenašli premožiteľa

V okresnom kole v basketbale sme nenašli premožiteľa a postúpili do krajského kola. Porazili sme Campbridge International School, ZŠ Mudroňová ZŠ Dubová, ZŠ Vazovová a Gymnázium Grösslingová. Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise

V konkurencii 11. staromestkých škôl na okresnom kole v stolnom tenise obsadila naša škola 1. miesto a vybojovala si postup na krajské kolo. Školu reprezentovali: Michal Svetík, Alex Zoltán Janikovič a Tomáš Mozola. Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

Prvé miesto v okresnom kole Technickej olympiády

Deviataci Simon Šinkovic a Michal Vrba aj v tomto roku mimoriadne úspešne reprezentovali našu školu a v okresnom kole Technickej olympiády zvíťazili v kategórii A (starší žiaci). V tejto kategórii súťažili dvojice žiakov v teoretickej a praktickej časti. Naši žiaci po úspešnom vypracovaní teoretického testu presvedčili porotu o svojom prvenstve aj praktickým výtvorom - drevenou podložkou v tvare "hashtagu", ktorá nájde svoje využitie v kuchyni. Chlapcom blahoželáme a držíme palce v krajskom kole súťaže.

Oliho príbeh

Naši štvrtáci sa zúčastnili na besede s kpt. Mgr. Janou Bandovou, ktorá je  referentkou prevencie Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I. Celoslovenský projekt Oliho príbeh je zameraný na prevenciu bezpečnosti na železničných priecestiach.  Po premietnutí filmu pani policajtka s deťmi v diskusii rozobrala jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozornila deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou. Deti si určite navždy zapamätajú, že počas hmly sa nesmie približovať k stĺpom

Knihoplavci – Rozprávky o bosorkách

V utorok popoludní sme s našimi deťmi z 2.A a 3.B navštívili Mestskú knižnicu na Kapucínskej ulici, kde pripravili sériu čítaní deťom. Do sveta príbehov o bosorkách nás zaviedli žiaci literárno – dramatického odboru ZUŠ Exnárová. Čítaním nás sprevádzali historička Miroslava Joríková a pedagóg Martin Varinský. Deti na záver čakal kvíz, kde si overili, či pozorne sledovali.  

Rozvoj reakčnej rýchlosti s palicami a loptičkami

Náš učiteľ predstavuje cvičenia reakčnej rýchlosti na www.telocvikari.sk Dnešná hodina telesnej výchovy je zameraná na rozvoj reakčnej rýchlosti. Prostredníctvom pripravených cvičení sa zameriavame na reakčnú rýchlosť, štartovú rýchlosť a frekvenčnú rýchlosť. Aby dieťa naozaj rozvíjalo rýchlosť, malo by zo seba vydať maximum. A aby sa snažilo na maximum, mali by žiaka cvičenia baviť. Cvičenia s palicami a loptičkami nám v tomto smere pomôžu podobne ako lietajúce taniere. Cvičenia na reakčnú

Workshop – Odpad a kompostovanie

Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu Deti pre Bratislavu, sa zúčastnili na workshope organizovanom OZ Živica. Téma bola Odpady a kompostovanie. Na konci worshopu si žiaci vyrobili ekotašku z nepotrebného trička.

Týždeň mobility na bicykloch

V rámci týždňa mobility sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na cyklovýlete, aby ukázali, že presúvať sa po Bratislave sa dá aj inak ako autami. Cesta viedla spod Mosta SNP až do Čunova. Prvá zastávka bol Starý most, kde si žiaci dali cykloraňajky a pokračovali po hrádzi cez Rusovce až k čunovským jazerám.

Triedny cyklovýlet

V jedno septembrové dopoludnie si vyšli žiaci 7.B so svojou triednou učiteľkou a sprievodným učiteľom na bicykloch na výlet. Trasa viedla spod Nového Mosta až do Rusoviec. Prestávku si spravili pri bufete Vyza a pri Rusovskom jazere. Cestou opravolali jeden defekt a padnutý pedál. Počasie im prialo, fyzicky to všetci zvládli.

Návšteva z Dánska

Deviataci a ôsmaci sa zúčastnili na interaktívnej prezentácii o Dánsku, ktorú viedli študenti z tejto severskej krajiny. Okrem zaujímavých informácií o Dánskom kráľovstve mohli žiaci diskutovať o téme osamelosti, ale aj zasúťažiť si o tradičné cukrovinky "Liquorice". Zúčastnené triedy predviedli výbornú úroveň angličtiny.

Návšteva SAV

Naši ôsmaci sa zúčastnili na zaujímavom bloku prednášok na pôde Biomedicínskeho centra SAV  pri príležitosti Týždňa vedy. Podujatie sa teší šírokému záujmu verejnosti a prináša netradičný pohľad na všedné veci. Prednášky boli venované zdravému životnému štýlu a prevencii niektorých civilizačných ochorení, ako napríklad obezite, kardio-vaskulárnym ochoreniam, ale aj faktorom, ktoré k nim prispievajú. Na konci prednáškového bloku mali žiaci môžnosť získať zaujímavé ceny. V druhej polovici podujatia

Galéria Čin Čin

Upršané popoludnie sme si s deťmi z 2.A a 3.B sprijemnili návštevou Galérie Čin Čin na Podjavorinskej ulici. Teta galeristka nám priblížila aktuálnu výstavu olejomalieb Otcovia. Jej autorom je výtvarnik a ilustrátor Ľuboslav Paľo. Výstava sa nám veľmi páčila.

1. miesto v okresnom kole vo vybíjanej

Naši štvrtáci zvíťazili na Okresnom kole Bratislava 1 vo Vybíjanej najmladších žiakov a žiačok základných škôl. Umiestnením na prvej priečke si tak zabezpečili postup do krajského kola, ktoré sa bude konať v Pezinku. Srdečne blahoželáme a držíme palce! Školu reprezentovali: Berecová Zuzana, Dudák Peter, Galovič Marko, Klučarová Alica, Krchňáková Ester, Ličko Erik, Néhmet Jakub, Novák Adam, Plvanová Emma, Rabatinová Dominika, Ševčíková Lucia, Žilinská Michaela.

Pohybové hry s lietajúcimi taniermi na rozvoj rýchlostných schopností

Náš učiteľ predstavuje frisbee cvičenia na www.telocvikari.sk Lietajúce taniere sú veľmi vďačnou pomôckou pre telocvik. Vďaka nim vie byť hodina pestrá a pre deti zábavná. Okrem samotného Frisbee sa dajú využívať na pohybové hry s rôznym zameraním. Je len na fantázii telocvikára ako ich zužitkuje. Cvičenia na hádzanie a chytanie Na úvod je dôležité, aby deti zvládli hádzanie a chytanie taniera. Vhodné sú cvičenia vo dvojiciach a trojiciach. Rozvoj rýchlosti s využívaním vizuálneho a zvukového podnetu

Divadelné predstavenie

Deti zo školského klubu navštívili Bibianu. Pozreli si divadelné predstavenie Škaredé káčatko. Moderné predstavenie rozprávky sa deťom veľmi páčilo.

Divadelné predstavenie v ŠKD

Do školského klubu zavítalo klasické marionetové divadlo ANIMARE SILVA, ktoré vedú manželia Pilátovci. S vlastnoručne vyrobenými marionetami vyrezávanými z lipového dreva nám zahrali rozprávku Ako sa Janko porátal s drakom. Bol to pre deti pekný zážitok.

Hráme sa na geografov

Všetci sa radi hráme, či už dospelí alebo deti. Pri hre sa môžeme zabaviť, ale aj poučiť. O tom sa presvedčili naši tretiaci, pre ktorých si pani vychovávateľka pripravila zaujímavé popoludnie plné mapových a geografických hier. Rozprávali sa o vzniku máp, preskúmali glóbus a na záver si zmerali sily v hľadaní miest na mape.

Kvíz v mestskej knižnici

Tretiaci opäť strávili zaujímavé popoludnie v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici. Zúčastnili sa na kvíze o Márii Terézii, ktorá sa významne zapísala do dejín Bratislavy a zopakovali si učivo z Vlastivedy. Aj takúto podobu môže mať popoludňajšia príprava na vyučovanie v ŠKD.  

Bronzový odliatok Prešporka

V jedno slnečné októbrové popoludnie sme sa s deťmi zo školského klubu vybrali na malú prechádzku po nábreží Dunaja. Naším cieľom bol bronzový odliatok Prešporka, ktorý bol odhalený pri Propelleri. Deti si pozreli ako mesto vyzeralo v 18. storočí, konkrétne v roku 1765. Zaujímavosťou je, že popisky na modeli sú aj v Braillovom písme.

Vesmír

Deti zo školského klubu boli na zaujímavej prednáške o vesmíre v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici. Paleontológ a publicista Dušan Valent im ho priblížil príťažlivou formou. Prednáška bola nielen pútavá, ale veľa sme sa z nej naučili.

Triedenie nápojových kartónov

Na Slovensku sa denne spotrebuje asi 1 milión nápojových kartónov, tzv. tetrapakov. O ich triedení a recyklácii sa dozvedeli aj naši tretiaci zo školského klubu, ktorí navštívili Iglu pred Starou tržnicou. V Iglu bolo pre nich pripravených viacero zaujímavostí. Čakal ich malý test, ktorý zvládli na výbornú a do školy odišli s darčekmi.

Čitateľský klub

Deti z nášho čitateľského krúžku raz v mesiaci navštevujú Čitateľský klub v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici. Tento mesiac sme sa rozprávali o knihe Ema a ružová veľryba od Márie Lazárovej. Súčasťou čitateľského klubu bola aj hra, kde sme priraďovali k textu obrázky zvierat.

ROZKRÁVKA – divadelné predstavenie

Deti z čitateľského krúžku navštívili Mestskú knižnicu na Kapucínskej ulici. Pozreli si bábkové divadelné predstavenie  Rozkrávka a  dozvedeli sa, ako sa môže zlo na dobro obrátiť.

Súťaž v PEXESE

V školskom klube sme pre našich druhákov a trietiakov pripravili súťaž v pexese. Bola zameraná na rozvoj pamäti a šikovnosti. Deti súťažili s veľkým nasadením. Na záver sme vyhodnotili najlepších súťažiacich. Tí, ktorí nevyhrali, nezostali smutní, pretože sa dobre zabavili pri spoločenskej hre.  

Veľkí čítajú malým

Žiaci zo 4. B si pripravili pre prvákov dramatizáciu úryvku z knižky Jirího Trnku Záhrada. Príbeh o zvieratkách sa im páčil. Keď sa naučia dobre čítať, knižku si prečítajú celú až do konca. Aj takto sa snažíme vzbudzovať záujem detí o literatúru a motivovať ich k zlepšovaniu čitateľských zručností.

Póla radí deťom

Prvákov navštívila kpt. Mgr. Jana Bandová, referent špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I. Pani kpt. Mgr. Bandová už niekoľko rokov pripravuje preventívny program pre žiakov. Hravou formou vysvetľuje deťom dopravné predpisy, upozorňuje ich na dôležitosť nosenia bezpečnostných prvkov pri ceste do školy a zo školy, na prechádzke, či ceste na bicykli. Prváci mali množstvo otázok a veľa nového sa dozvedeli. Veríme, že získané vedomosti budú využívať aj v

OZNAM – 2. stupeň

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 20. 11. 2019 (v stredu) nebudú mať žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov a zostávajú doma. Všetci dostanú od svojich učiteľov zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu. Žiaci 5. ročníka absolvujú v tento deň celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a matematiky a musia byť v škole najneskôr o 7:40!!! Bližšie informácie a harmonogram testovania nájdete na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5 . Piatakom

Filmový kabinet deťom

Asociácia filmových slovenských klubov už piaty rok pripravuje pre deti I. stupňa vzdelávací projekt - Filmový kabinet deťom. Tentokrát sa lektorky zamerali na techniku animácie linoryt, kreslenka, plôšková animácia a bábková animácia. Deti si pozreli animované filmy Monštrum (réžia Martin Snopek), Tresky plesky - výbuch sopky (réžia Veronika Kocourková), Nešťastník (réžia Natália Zabáková), Tresky plesky - lavína (réžia Veronika Kocourková) a Šarkan (réžia Martin Smatana). Po každom filme sa lektorky

Pin It on Pinterest