Novinky

Všetky aktuality na jednej stránke

OZNAM 1. stupeň

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že v zmysle Rozhodnutia RUVZ Bratislava zo dňa 22. 1. 2020 prerušujem vyučovanie na 1. stupni a prevádzku ŠKD od 23. 1.(štvrtok) do 27. 1. 2020 (pondelok) vrátane z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov 1. stupňa. Žiaci 1. stupňa budú tieto 3 pracovné dni hromadne odhlásení aj z obedov v školskej jedálni. Žiaci 2. stupňa majú riadne vyučovanie, materská škola je v prevádzke. Školská jedáleň riadne varí pre žiakov 2. stupňa, deti MŠ a zamestnancov. Etela Hessová, riaditeľka

Rebríček škôl podľa INEKO

Opäť štvrtí v BA kraji. Pred nami 1 štátna škola, 1 pre nadané deti a 1 cirkevná. Jasné, že to môže byť kolísavý údaj, najmä pri výsledkoch testovania - záleží od zloženia tried v konkrétnom ročníku, počtu žiakov s poruchami, počtu slabších žiakov, počtu lenivejších žiakov, počtu šikovnejších, počtu cudzincov, ktorí musia bez úľav písať spolu so Slovákmi, ale zaklopať na drevo, zatiaľ to ide. Najväčšou pridanou hodnotou pre každú školu bez ohľadu na rebríček je však to, či sa v nej deti

Informatická súťaž iBobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagiené v Litve informatickú súťaž. Jej symbolom sa stal inteligentný a čulý bobor, preto ju nazvala iBobor, po litovsky Bebras. Tohtoročný, 15. ročník súťaže, sa konal v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov. V našej škole sa do súťaže každoročne zapojí veľa žiakov a nebolo to inak ani v tomto. Na I. stupni ZŠ sme súťažili v kategórii Drobec a Bobrík. Spolu sa zapojilo 47 žiakov, z ktorých bolo 39 úspešných riešiteľov a z toho 11 riešiteľov

Návšteva pani starostky v prvých triedach

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto navštívila žiakov prvého ročníka, aby ich pozdravila a porozprávala sa s nimi o tom, ako sa im darí. Priniesla každému hodnotný darček v podobe školských potrieb. Deti mali veľkú radosť a okrem poďakovania predviedli, čo sa už v škole naučili. Zaspievali pesničky, zarecitovali básničky a pochválili sa svojimi písankami. Okrem toho pani starostka odovzdala pani riaditeľke Mgr. Etele Hessovej ešte jeden darček, tentokrát pre všetkých

Staromestská liga vo florbale – Mikulášsky turnaj

Organizátori Staromestskej ligy vo florbale sa rozhodli dať väčší priestor žiakom 1. až 3. ročníka a zorganizovali pre nich Mikulášsky turnaj. Ako vždy sa konal v Základnej škole na Vazovovej ulici. Chlapcov prišli v sobotu doobeda povzbudiť aj ich rodičia a súrodenci. Za hlasného povzbudzovania nášho fanklubu oduševnene bojovali. Hrali výborne, snažili sa o čo najlepší výsledok. Športové šťastie je však vrtkavé a nakoniec obsadili na turnaji 4. miesto. Radosť všetkých bola veľká. Chlapci ukázali,

Školský parlament ozdobil stromčeky v Seniorcentre

Členovia školského parlamentu využili svoju kreativitu pri zdobení stromčekov v Seniorcentre na Podjavorinskej ulici. Keďže v zariadení majú s vianočnými dekoráciami vždy veľa práce, ponúkli sme naše ruky na skrášlenie priestorov, kde žijú naši dôchodcovia. Niektorí z nich sa k nám pridali a spolu sme ozdobili nádherný vianočný stromček vo vstupnej hale a ďalší v spoločenskej miestnosti, kde mávajú seniori aj sväté omše. Ochotní dobrovoľníci zo školského parlamentu si odniesli aj sladkú odmenu. Predvianočný

Chvíľka poézie v našej škole

Keď sa začalo v posledný novembrový pondelok pomaly stmievať, žiaci sa postupne presúvali do spoločnej miestnosti školského klubu a odchádzali domov, dvaja druháci zostali v triede a  v škole sa začali objavovať  zaujímaví ľudia. Akademický maliar Miroslav Cipár, režisér Juraj Johanides, herci Dominika Morávková a Róbert Jakab a s nimi celý filmový štáb z RTVS. Pán Cipár zobral do ruky bielu kriedu a namaľoval na tabuľu v 2. B ilustrácie k básničkám Neviditeľné auto, viditeľný strom a Kozmonauti

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Aj tento rok sa u nás uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na súťaži sa spolu zúčastnilo 33 žiakov v oboch kategóriách. V kategórii A sa na prvej priečke umiestnil Matej Lučenič zo 7.A. V kategórii B bol tento rok boj na prvých dvoch miestach vyrovnaný, no nakoniec si víťazstvo vybojovala Ester Piovarčiová z 9.A. Zúčastneným aj víťazom gratulujeme a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať aj v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 15. januára 2020.

Mikulášsky basketbalový turnaj

Aj tento rok sme usporiadali Mikulášsky basketbalový turnaj. Víťazom turnaja sa stali žiaci IX.A triedy. Druhé miesto obsadili žiaci VII.A a na treťom mieste skončila VIII.B trieda. Všetkým účastníkom turnaja ďakujeme za pekné športové zážitky.

CleanAir@School – Čistý vzduch v školách

Projekt, ktorého súčasťou sa stáva i naša škola, má za cieľ monitorovať kvalitu ovzdušia vo vybraných školách v rámci Európskej únie a zároveň prehĺbiť informovanosť detí a rodičov o tom, prečo je čisté ovzdušie dôležité pre naše zdravie a ako na kvalitu ovzdušia vplýva doprava v okolí škôl. U nás sa meria kvalita ovzdušia na školskom dvore na Škarniclovej, na Palisádach a v jednej triede. Namerané údaje budú dostupné online a zahrnuté v záverečnej správe projektu.

Inteligencia zvierat – prírodovedná prednáška

Zoológ Mgr. Juraj Čačaný pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Jednou z množstva jeho aktivít sú prírodovedné prednášky pre deti. V minulosti sme sa na nich zúčastňovali v Mestskej knižnici v Bratislave. Keďže naše deti si prednášky veľmi obľúbili, pán Čačaný už druhý rok chodí prednášať k nám do školy. V tomto roku si pre prvákov pripravil prednášku o inteligencii zvierat. Jeho pútavé rozprávanie doplnené zaujímavými videami bolo znova veľkým zážitkom. Po skončení predstavil

V okresnom kole v basketbale sme nenašli premožiteľa

V okresnom kole v basketbale sme nenašli premožiteľa a postúpili do krajského kola. Porazili sme Campbridge International School, ZŠ Mudroňová ZŠ Dubová, ZŠ Vazovová a Gymnázium Grösslingová. Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise

V konkurencii 11. staromestkých škôl na okresnom kole v stolnom tenise obsadila naša škola 1. miesto a vybojovala si postup na krajské kolo. Školu reprezentovali: Michal Svetík, Alex Zoltán Janikovič a Tomáš Mozola. Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

Prvé miesto v okresnom kole Technickej olympiády

Deviataci Simon Šinkovic a Michal Vrba aj v tomto roku mimoriadne úspešne reprezentovali našu školu a v okresnom kole Technickej olympiády zvíťazili v kategórii A (starší žiaci). V tejto kategórii súťažili dvojice žiakov v teoretickej a praktickej časti. Naši žiaci po úspešnom vypracovaní teoretického testu presvedčili porotu o svojom prvenstve aj praktickým výtvorom - drevenou podložkou v tvare "hashtagu", ktorá nájde svoje využitie v kuchyni. Chlapcom blahoželáme a držíme palce v krajskom kole súťaže.

Oliho príbeh

Naši štvrtáci sa zúčastnili na besede s kpt. Mgr. Janou Bandovou, ktorá je  referentkou prevencie Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I. Celoslovenský projekt Oliho príbeh je zameraný na prevenciu bezpečnosti na železničných priecestiach.  Po premietnutí filmu pani policajtka s deťmi v diskusii rozobrala jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozornila deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou. Deti si určite navždy zapamätajú, že počas hmly sa nesmie približovať k stĺpom

Knihoplavci – Rozprávky o bosorkách

V utorok popoludní sme s našimi deťmi z 2.A a 3.B navštívili Mestskú knižnicu na Kapucínskej ulici, kde pripravili sériu čítaní deťom. Do sveta príbehov o bosorkách nás zaviedli žiaci literárno – dramatického odboru ZUŠ Exnárová. Čítaním nás sprevádzali historička Miroslava Joríková a pedagóg Martin Varinský. Deti na záver čakal kvíz, kde si overili, či pozorne sledovali.  

Rozvoj reakčnej rýchlosti s palicami a loptičkami

Náš učiteľ predstavuje cvičenia reakčnej rýchlosti na www.telocvikari.sk Dnešná hodina telesnej výchovy je zameraná na rozvoj reakčnej rýchlosti. Prostredníctvom pripravených cvičení sa zameriavame na reakčnú rýchlosť, štartovú rýchlosť a frekvenčnú rýchlosť. Aby dieťa naozaj rozvíjalo rýchlosť, malo by zo seba vydať maximum. A aby sa snažilo na maximum, mali by žiaka cvičenia baviť. Cvičenia s palicami a loptičkami nám v tomto smere pomôžu podobne ako lietajúce taniere. Cvičenia na reakčnú

Workshop – Odpad a kompostovanie

Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu Deti pre Bratislavu, sa zúčastnili na workshope organizovanom OZ Živica. Téma bola Odpady a kompostovanie. Na konci worshopu si žiaci vyrobili ekotašku z nepotrebného trička.

Týždeň mobility na bicykloch

V rámci týždňa mobility sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na cyklovýlete, aby ukázali, že presúvať sa po Bratislave sa dá aj inak ako autami. Cesta viedla spod Mosta SNP až do Čunova. Prvá zastávka bol Starý most, kde si žiaci dali cykloraňajky a pokračovali po hrádzi cez Rusovce až k čunovským jazerám.

Triedny cyklovýlet

V jedno septembrové dopoludnie si vyšli žiaci 7.B so svojou triednou učiteľkou a sprievodným učiteľom na bicykloch na výlet. Trasa viedla spod Nového Mosta až do Rusoviec. Prestávku si spravili pri bufete Vyza a pri Rusovskom jazere. Cestou opravolali jeden defekt a padnutý pedál. Počasie im prialo, fyzicky to všetci zvládli.

Návšteva z Dánska

Deviataci a ôsmaci sa zúčastnili na interaktívnej prezentácii o Dánsku, ktorú viedli študenti z tejto severskej krajiny. Okrem zaujímavých informácií o Dánskom kráľovstve mohli žiaci diskutovať o téme osamelosti, ale aj zasúťažiť si o tradičné cukrovinky "Liquorice". Zúčastnené triedy predviedli výbornú úroveň angličtiny.

Návšteva SAV

Naši ôsmaci sa zúčastnili na zaujímavom bloku prednášok na pôde Biomedicínskeho centra SAV  pri príležitosti Týždňa vedy. Podujatie sa teší šírokému záujmu verejnosti a prináša netradičný pohľad na všedné veci. Prednášky boli venované zdravému životnému štýlu a prevencii niektorých civilizačných ochorení, ako napríklad obezite, kardio-vaskulárnym ochoreniam, ale aj faktorom, ktoré k nim prispievajú. Na konci prednáškového bloku mali žiaci môžnosť získať zaujímavé ceny. V druhej polovici podujatia

Galéria Čin Čin

Upršané popoludnie sme si s deťmi z 2.A a 3.B sprijemnili návštevou Galérie Čin Čin na Podjavorinskej ulici. Teta galeristka nám priblížila aktuálnu výstavu olejomalieb Otcovia. Jej autorom je výtvarnik a ilustrátor Ľuboslav Paľo. Výstava sa nám veľmi páčila.

1. miesto v okresnom kole vo vybíjanej

Naši štvrtáci zvíťazili na Okresnom kole Bratislava 1 vo Vybíjanej najmladších žiakov a žiačok základných škôl. Umiestnením na prvej priečke si tak zabezpečili postup do krajského kola, ktoré sa bude konať v Pezinku. Srdečne blahoželáme a držíme palce! Školu reprezentovali: Berecová Zuzana, Dudák Peter, Galovič Marko, Klučarová Alica, Krchňáková Ester, Ličko Erik, Néhmet Jakub, Novák Adam, Plvanová Emma, Rabatinová Dominika, Ševčíková Lucia, Žilinská Michaela.

Pohybové hry s lietajúcimi taniermi na rozvoj rýchlostných schopností

Náš učiteľ predstavuje frisbee cvičenia na www.telocvikari.sk Lietajúce taniere sú veľmi vďačnou pomôckou pre telocvik. Vďaka nim vie byť hodina pestrá a pre deti zábavná. Okrem samotného Frisbee sa dajú využívať na pohybové hry s rôznym zameraním. Je len na fantázii telocvikára ako ich zužitkuje. Cvičenia na hádzanie a chytanie Na úvod je dôležité, aby deti zvládli hádzanie a chytanie taniera. Vhodné sú cvičenia vo dvojiciach a trojiciach. Rozvoj rýchlosti s využívaním vizuálneho a zvukového podnetu

Divadelné predstavenie

Deti zo školského klubu navštívili Bibianu. Pozreli si divadelné predstavenie Škaredé kačiatko. Moderné prevedenie rozprávky sa deťom veľmi páčilo.

Pin It on Pinterest