Novinky

Všetky aktuality na jednej stránke

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  24. apr 2020    Oznamy    Celá škola   30. 3. 2020

Zápis prvákov v našej škole sa  v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov. Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr ... čítať ďalej

Úspech našich bývalých absolventov

Sme hrdí na mladých vedcov, bratov Furkovcov, všestranne nadaných mladých mužov, ktorí sú absolventmi našej školy. https://www.bratislavskenoviny.sk/koronavirus/59043-uzasne-mladi-vedci-vyvinuli-nahradu-plucnej-ventilacie?fbclid=IwAR2A-jDF0ZUOjutIdS5YoWuBg76h-d4Cs8oUASs1RaMdrbcLTFZYBDr8xBY

OZNAM

Vážení rodičia,    k dnešnému dňu podľa aktuálnej situácie platí, že školy a školské zariadenia sú zatvorené a o ich otvorení rozhodnú kompetentné orgány, o čom Vás budeme včas informovať. Dohliadnite, aby sa Vaše deti venovali samostatnej práci podľa zadaní vyučujúcich a precvičovaniu učiva.  Pripomeňte im, že nie sú prázdniny a majú sa venovať vzdelávaniu podľa pokynov vyučujúcich. Kontakty na vyučujúcich Vašich detí poznáte: priezvisko@zsmh.sk. Všetci vyučujúci sú Vám a Vašim

Oznam

Vážení rodičia, v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme  preventívne zaslať nasledovné informácie. Ak ste Vy a Vaše deti cestovali do rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. http://www.ruvzba.sk/koronavirus.html Hlavný hygienik SR odporúča Vám aj Vašim deťom dodržiavať

Bronzová priečka v Stolnotenisovom turnaji

Naše družstvo v zložení Michal Svetík, Alex Janikovič (obaja 8.B), Tomáš Mozola a Marek Choma (obaja 6.B) sa ako víťaz okresného kola zúčastnilo na krajskom kole  Stolnotenisového turnaja, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Stolnotenisového centra. V konkurencii siedmich družstiev sa umiestnili sa na výbornom 3. mieste, keď nad ich sily boli len nasadené družstvá z Devínskej Novej Vsi a Pezinka. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

Fotenie prvákov 2019

Pozrite si všetky nafotené zábery z fotenia prvákov v školskom roku 2019/2020. Kliknutím na ikonku na stiahnutie si môžete fotografiu stiahnuť vo vysokej kvalite. V prípade záujmu o doobjednanie fotografií, podľa vlastného výberu, stačí ak napíšete email na harum@zsmh.sk najneskôr do 15. marca 2020. Do emailu napíšte: Meno žiaka Triedu Kódy fotografií, ktoré chete doobjednať (po kliknutí na fotografiu v albume nájdete kód pod fotografiou) Ku každému kódu rozmer a počet kusov Doobjednaná fotografia

Deň masiek

V netradičnom termíne na Deň sv. Valentína sa na 2. stupni našej školy konal Deň masiek. Žiaci sa od rána pohybovali v maskách a na vyučovaní tak vládla karnevalová atmosféra. Počas poslednej vyučovacej hodiny žiaci v každej triede vybrali najlepšiu v masku a víťazov poslali na celoškolské vyhodnotenie, kde tri najoriginálnejšie masky vybrala porota zložená z deviatakov. Na treťom mieste sa umiestnil Benjamín z V. B s maskou starčeka, na 2. mieste Rasťo z IX. A prezlečený za pohľadnú slečnu a zvíťazil Jakub

UTVORTE KORIDOR

Šiestaci sa v rámci výstavy Moc bezmocných, ktorá sa konala sa v bratislavskej Kunsthalle, zúčastnili na programe s podtitulom: SLOBODA – DEMOKRACIA – HISTÓRIA – ZODPOVEDNOSŤ – OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ – ANGAŽOVANÉ UMENIE – VEREJNÝ PRIESTOR. Ako sa zmenilo postavenie umelca a umenia po Nežnej revolúcii 1989, prečo máme 17. novembra štátny sviatok a aký má dnes pre nás význam? Aj na tieto otázky hľadali odpovede na výstave venovanej 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorej svedkom bola budova Kunsthalle na Námestí

Peter a vlk

Kedysi dávno žil v Rusku chlapec Peter so svojím starým otcom. Jedného dňa vybehol na lúku, kde stretol svojich kamarátov – zvieratká. Zrazu sa však objavil zlý vlk, ktorý ich chcel zjesť... Šiestaci prežili príbeh spolu s Petrom vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Symfonická rozprávka Sergeja Prokofieva predstavuje jednotlivé nástroje v orchestri cez zvieratá, vystupujúce v príbehu. Deti sa takto mali možnosť hravou formou zoznámiť s jednotlivými nástrojmi symfonického orchestra, pričom tie

1. miesto v krajskom kole Technickej olympiády

Deviataci Simon Šinkovic a Michal Vrba opäť veľmi úspešne reprezentovali našu školu. S veľkým bodovým náskokom obsadili prvé miesto v krajskom kole Technickej olympiády, na ktoré postúpili ako víťazi spomedzi všetkých základných škôl v okrese Bratislava I. Ďakujeme im za vzornú prípravu na túto súťaž a budeme im držať palce na celoslovenskom kole súťaže, kde budú reprezentovať Bratislavský kraj.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – PRESUNUTÝ NA NEURČITO

V súvislosti s aktuálnou epimiologickou situáciou presúvame DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa mal konať 27. marca 2020, na neurčito. O novom termíne Vás budeme včas informovať. Škôlkari, budúci prváci, ich rodičia aj pani učiteľky sa môžu tešiť na tvorivé dielne Rozprávková jar. Budúci prváci si so staršími spolužiakmi vytvoria zaujímavé výrobky. Rodičom radi predstavíme priestory školy a odpovieme na všetky otázky. Tešíme sa na Vás!  

Vynikajúce výsledky v Testovaní 5

Naši žiaci dosiahli v celoplošnom testovaní žiakov 5. ročníka opäť výborné výsledky. Na testovaní, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra 2019, sa zúčastnilo 39 našich piatakov. Ich usilovnosť sa vyplatila, môžu sa pochváliť mimoriadnym úspechom. V matematike bola priemerná úspešnosť našich žiakov 80,9%, o 17,5% viac ako celoslovenský priemer 63,4%. V slovenskom jazyku sme dosiahli priemer 80,9%, teda o 16,1% viac ako celoslovenský priemer 64,8%. Žiakom aj vyučujúcim ďakujeme za svedomitú prípravu

OLO art – Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový život! – MIMORIADNA CENA!!!

Jednou zo sprievodných aktivít OLOMÁNIE je výtvarná súťaž OLO art. Deti si mali vybrať osobnosť, ktorá ich v živote inšpiruje a vážia si ju. Na stvárnenie výtvarného diela mohli použiť len plastový odpad. Žiaci IV.A sa rozhodli poukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia, ochrany našej Zeme ako matky všetkého živého aj nežívého, čo nás obklopuje. Mozaiku Matka Zem vytvorili z uzáverov PET fliaš. Uzávery nechali rozomlieť, potom ich roztriedili a nakoniec z nich vytvorili nádherné dielo, ktoré

Workshop v Divadle bez domova

Vďaka projektu Deti pre Bratislavu sa mohli vybraní žiaci z 5.A a 6.A zúčastniť na skvelom workshope v Divadle bez domova. Herci si pre deti pripravili zaujímavé dramaterapeutické aktivity, ako napríklad hru na nástrojoch alebo pantomímu s invalidným vozíkom. Atmosféra na workshope bola veľmi priateľská a vďaka niektorým aktivitám sme sa mohli zoznámiť a porozprávať s hercami, ktorými sú aj ľudia bez domova alebo s telesným postihnutím. Žiaci tak mali unikátnu príležitosť prekonať možno aj vlastné predsudky

OZNAM 1. stupeň

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že v zmysle Rozhodnutia RUVZ Bratislava zo dňa 22. 1. 2020 prerušujem vyučovanie na 1. stupni a prevádzku ŠKD od 23. 1.(štvrtok) do 27. 1. 2020 (pondelok) vrátane z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov 1. stupňa. Žiaci 1. stupňa budú tieto 3 pracovné dni hromadne odhlásení aj z obedov v školskej jedálni. Žiaci 2. stupňa majú riadne vyučovanie, materská škola je v prevádzke. Školská jedáleň riadne varí pre žiakov 2. stupňa, deti MŠ a zamestnancov. Etela Hessová, riaditeľka

Úspešné riešiteľky Olympiády v nemeckom jazyku

Víťazky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku Paulína Urbanová v kategórii 1A (žiaci 5., 6., a 7. ročníkov) zo 6.B triedy a Marjan Jeddi v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníkov) z 9.B súťažili v okresnom kole tejto postupovej súťaže. Súťaž sa tradične konala v priestoroch  Nemeckej školy v Bratislave. Súťažiaci najskôr absolvovali písomnú časť pozostávajúcu z posluchu s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. Po dosiahnutí potrebného počtu bodov postúpili žiaci do

Turistický krúžok – Z Rusoviec k Trojmedziu

Aj v januári počasie našim turistom prialo. Východiskom prvej túry v roku 2020 sa stal monumentálny neogotický kaštieľ v Rusovciach s nádherným historickým parkom. Z Rusoviec sme pokračovali okolo Čunovských jazier, ktoré sú súčasťou prírodnej rezervácie Ostrovné lúčky, až do Čunova. Odtiaľ naše kroky smerovali k Trojmedziu, teda bodu, kde sa zbiehajú rakúske, maďarské a slovenské hranice, a tak sme si vychutnali pocit byť v troch krajinách naraz. Po prehliadke kamenných plastík sme sa vydali na cestu späť.

Rebríček škôl podľa INEKO

Opäť štvrtí v BA kraji. Pred nami 1 štátna škola, 1 pre nadané deti a 1 cirkevná. Jasné, že to môže byť kolísavý údaj, najmä pri výsledkoch testovania - záleží od zloženia tried v konkrétnom ročníku, počtu žiakov s poruchami, počtu slabších žiakov, počtu lenivejších žiakov, počtu šikovnejších, počtu cudzincov, ktorí musia bez úľav písať spolu so Slovákmi, ale zaklopať na drevo, zatiaľ to ide. Najväčšou pridanou hodnotou pre každú školu bez ohľadu na rebríček je však to, či sa v nej deti

Informatická súťaž iBobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagiené v Litve informatickú súťaž. Jej symbolom sa stal inteligentný a čulý bobor, preto ju nazvala iBobor, po litovsky Bebras. Tohtoročný, 15. ročník súťaže, sa konal v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov. V našej škole sa do súťaže každoročne zapojí veľa žiakov a nebolo to inak ani v tomto. Na I. stupni ZŠ sme súťažili v kategórii Drobec a Bobrík. Spolu sa zapojilo 47 žiakov, z ktorých bolo 39 úspešných riešiteľov a z toho 11 riešiteľov

Návšteva pani starostky v prvých triedach

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto navštívila žiakov prvého ročníka, aby ich pozdravila a porozprávala sa s nimi o tom, ako sa im darí. Priniesla každému hodnotný darček v podobe školských potrieb. Deti mali veľkú radosť a okrem poďakovania predviedli, čo sa už v škole naučili. Zaspievali pesničky, zarecitovali básničky a pochválili sa svojimi písankami. Okrem toho pani starostka odovzdala pani riaditeľke Mgr. Etele Hessovej ešte jeden darček, tentokrát pre všetkých

Staromestská liga vo florbale – Mikulášsky turnaj

Organizátori Staromestskej ligy vo florbale sa rozhodli dať väčší priestor žiakom 1. až 3. ročníka a zorganizovali pre nich Mikulášsky turnaj. Ako vždy sa konal v Základnej škole na Vazovovej ulici. Chlapcov prišli v sobotu doobeda povzbudiť aj ich rodičia a súrodenci. Za hlasného povzbudzovania nášho fanklubu oduševnene bojovali. Hrali výborne, snažili sa o čo najlepší výsledok. Športové šťastie je však vrtkavé a nakoniec obsadili na turnaji 4. miesto. Radosť všetkých bola veľká. Chlapci ukázali,

Školský parlament ozdobil stromčeky v Seniorcentre

Členovia školského parlamentu využili svoju kreativitu pri zdobení stromčekov v Seniorcentre na Podjavorinskej ulici. Keďže v zariadení majú s vianočnými dekoráciami vždy veľa práce, ponúkli sme naše ruky na skrášlenie priestorov, kde žijú naši dôchodcovia. Niektorí z nich sa k nám pridali a spolu sme ozdobili nádherný vianočný stromček vo vstupnej hale a ďalší v spoločenskej miestnosti, kde mávajú seniori aj sväté omše. Ochotní dobrovoľníci zo školského parlamentu si odniesli aj sladkú odmenu. Predvianočný

Chvíľka poézie v našej škole

Keď sa začalo v posledný novembrový pondelok pomaly stmievať, žiaci sa postupne presúvali do spoločnej miestnosti školského klubu a odchádzali domov, dvaja druháci zostali v triede a  v škole sa začali objavovať  zaujímaví ľudia. Akademický maliar Miroslav Cipár, režisér Juraj Johanides, herci Dominika Morávková a Róbert Jakab a s nimi celý filmový štáb z RTVS. Pán Cipár zobral do ruky bielu kriedu a namaľoval na tabuľu v 2. B ilustrácie k básničkám Neviditeľné auto, viditeľný strom a Kozmonauti

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Aj tento rok sa u nás uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na súťaži sa spolu zúčastnilo 33 žiakov v oboch kategóriách. V kategórii A sa na prvej priečke umiestnil Matej Lučenič zo 7.A. V kategórii B bol tento rok boj na prvých dvoch miestach vyrovnaný, no nakoniec si víťazstvo vybojovala Ester Piovarčiová z 9.A. Zúčastneným aj víťazom gratulujeme a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať aj v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 15. januára 2020.

Mikulášsky basketbalový turnaj

Aj tento rok sme usporiadali Mikulášsky basketbalový turnaj. Víťazom turnaja sa stali žiaci IX.A triedy. Druhé miesto obsadili žiaci VII.A a na treťom mieste skončila VIII.B trieda. Všetkým účastníkom turnaja ďakujeme za pekné športové zážitky.

CleanAir@School – Čistý vzduch v školách

Projekt, ktorého súčasťou sa stáva i naša škola, má za cieľ monitorovať kvalitu ovzdušia vo vybraných školách v rámci Európskej únie a zároveň prehĺbiť informovanosť detí a rodičov o tom, prečo je čisté ovzdušie dôležité pre naše zdravie a ako na kvalitu ovzdušia vplýva doprava v okolí škôl. U nás sa meria kvalita ovzdušia na školskom dvore na Škarniclovej, na Palisádach a v jednej triede. Namerané údaje budú dostupné online a zahrnuté v záverečnej správe projektu.

Inteligencia zvierat – prírodovedná prednáška

Zoológ Mgr. Juraj Čačaný pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Jednou z množstva jeho aktivít sú prírodovedné prednášky pre deti. V minulosti sme sa na nich zúčastňovali v Mestskej knižnici v Bratislave. Keďže naše deti si prednášky veľmi obľúbili, pán Čačaný už druhý rok chodí prednášať k nám do školy. V tomto roku si pre prvákov pripravil prednášku o inteligencii zvierat. Jeho pútavé rozprávanie doplnené zaujímavými videami bolo znova veľkým zážitkom. Po skončení predstavil

Pin It on Pinterest