Novinky

Všetky aktuality na jednej stránke

Vyhodnotenie súťaže Hodžov novinový článok 2021

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV Veda už tradične vyhlásila, pri príležitosti Dní Milana Hodžu,  pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl celoslovenskú literárnu súťaž Hodžov novinový článok. V roku 2021 bola témou 14. ročníka súťaže myšlienka: „Ako vnímať svet otvorenými očami“. Vyhlasovatelia sa inšpirovali výrokom významného slovenského fotografa, Martina Martinčeka. Jeho myšlienka -„Pán bol mi nedal

Knižný poklad v III.B

Koncom školského roka do III.B triedy prišla zvláštna zásielka, bola obrovská a ťažká. Nebolo jednoduché vyniesť ju až na tretie poschodie, ale zvedavé deti to zvládli. Po otvorení všetkých čakalo veľké prekvapenie. Vo vnútri boli knihy a odkaz: „Tieto knihy v hodnote 300 eur pre vás vyhral váš šikovný spolužiak Šimon Ivan, za krásnu ilustráciu, ktorá vyšla v knihe od J. K. Rowlingovej s názvom Ikabog.“ Pre deti to bol krásny zážitok. Všetky knihy si našli miesto v ich triednej knižnici a od tejto chvíle

Fotenie na 2. stupni

Pozrite si všetky nafotené zábery z fotenia druhého stupňa na konci školského roka.  Takáto ikonka vám umožní stiahnuť danú fotku v plnej kvalite. Pri kliknutí na náhľad fotografie sa nachádza v hornej časti fotky pri ikonkách sociálnych sietí. V prípade záujmu o doobjednanie vysokokvalitnej tlače fotografií stačí zaslať email na harum@zsmh.sk najneskôr do 20.6.2021 týmito informáciami: Meno, trieda Kódy fotografií z web stránky + rozmer Názov súboru – kód fotografie sa nachádza v spodnej

Fotenie na 1. stupni a MŠ

Pozrite si všetky nafotené zábery z fotenia prvého stupňa a materskej školy na konci školského roka.  Takáto ikonka vám umožní stiahnuť danú fotku v plnej kvalite. Pri kliknutí na náhľad fotografie sa nachádza v hornej časti fotky pri ikonkách sociálnych sietí. V prípade záujmu o doobjednanie vysokokvalitnej tlače fotografií stačí zaslať email na harum@zsmh.sk najneskôr do 20.6.2021 týmito informáciami: Meno, trieda Kódy fotografií z web stránky + rozmer  Názov súboru – kód fotografie

Karneval v materskej škole

Deň detí oslávili naši škôlkari karnevalom a ďalšími peknými aktivitami. Pozrite sa, sa aké mali deti krásne masky.  Takáto ikonka vám umožní stiahnuť danú fotku v plnej kvalite. Pri kliknutí na náhľad fotografie sa nachádza v hornej časti fotky pri ikonkách sociálnych sietí. V prípade záujmu o doobjednanie vysokokvalitnej tlače fotografií stačí zaslať email na harum@zsmh.sk najneskôr do 20.6.2021 týmito informáciami: Meno, trieda Kódy fotografií z web stránky + rozmer  Názov súboru -

Zápis do materskej školy 2021/2022

Informácie k podávaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022: Termín podávania žiadostí:   od 3.5.2021 do 12.5.2021 Spôsob podania žiadosti: Žiadosť sa vypĺňa elektronicky (na konci tohto oznamu). Rodič/zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku online, ktorá bude zverejnená od 3. do 12. mája 2021 (do 23:59). Elektronická prihláška umožňuje aj nahranie skenu rodného listu dieťaťa a tiež skenu občianskeho preukazu rodičov. Pred

Úspešné riešenie okresného kola Pytagoriády

Všetkých 21 úspešných riešiteľov školského kola Pytagoriády sa zúčastnilo na okresnom kole tejto celoslovenskej matematickej súťaže. V kategórii P5, ktorá sa uskutočnila 13.4.2021, boli úspešnými riešiteľmi Filip Strýček (V.B), Marek Meliš (V.A), Matija Adámek (V.B), Viola Munková (V.A), Vasil Hriešik Dias Brabo (V.B), Dominika Rabatinová (V.B), Adam Markovič (V.A), Karolína Dokupilová (V.B) a Emma Pivanová (V.B). Nasledujúci deň 14.4. súťažili žiaci 6., 7. a 8. ročníka. Príklady úspešne vyriešili

Návrat žiakov 5. – 7. ročníka na prezenčné vyučovanie

ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa pri návrate na prezenčné vyučovanie riadi Covid automatom, Covid školským semaforom, aktuálnymi pokynmi zriaďovateľa, MŠVVaŠ, ÚVZ a RÚVZ.   Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka sa vracajú k prezenčnému vyučovaniu od 26. 04. 2021. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je jeho platný negatívny test a platný negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov, ktorý žije v spoločnej domácnosti so žiakom nie starší ako 7 dní, alebo výnimka z testovania (napr.

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim pokynom k elektronickej prihláške do 1. ročníka našej ZŠ, ktorú nájdete na konci tohto textu. Prihlášku je potrebné vyplniť do 24.4.2021 12:00. Údaje vyplňte správne (s diakritikou, veľkými a malými písmenami, správnym poradím mien a pod.), neodporúčame vypĺňanie formulára na mobilnom telefóne – údaje sa do školského informačného systému a následne do dokumentov nahrajú aj s chybami. Pre kontrolu správnosti údajov je potrebné, aby

Návrat žiakov 8. a 9. ročníka na prezenčné vyučovanie

ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa pri návrate na prezenčné vyučovanie riadi Covid automatom, Covid školským semaforom, aktuálnymi pokynmi zriaďovateľa, MŠVVaŠ, ÚVZ a RÚVZ. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa vracajú k prezenčnému vyučovaniu od 19. 04. 2021. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je jeho platný negatívny test a platný negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov, ktorý žije v spoločnej domácnosti so žiakom nie starší ako 7 dní, alebo výnimka z testovania (napr. potvrdenie o prekonaní

Návrat žiakov 1. stupňa a detí v MŠ na prezenčné vyučovanie

ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa pri návrate na prezenčné vyučovanie riadi Covid automatom, Covid školským semaforom, aktuálnymi pokynmi zriaďovateľa, MŠVVaŠ, ÚVZ a RÚVZ. Materská škola  obnovuje svoju prevádzku pre všetky deti od 12. 04. 2021. Podmienkou pre zaradenie dieťaťa stále zostáva negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní alebo výnimka z testovania a čestné vyhlásenie. Zákonní zástupcovia detí v MŠ dostanú podrobné informácie mailom od zástupkyne riaditeľky

IWALKs

Žiaci deviateho ročníka absolvovali komentovaný program venovaný osudom preživších holokaustu. Program bol zameraný na Bratislavu a jej židovských občanov a rámcovaný prvými protižidovskými opatreniami až po ich deportáciu do nemeckých pracovných a koncentračných táborov. Online webinár "iWalks" a následnú diskusiu organizovala Nadácia Milana Šimečku.

Ďalšia hodina TV v našej škole na diaľku

Nie je to ľahké, ale kolega Ivan Ferko to nevzdáva. Článok prevzatý zo stránky telocvikari.sk Pozrite si druhú online hodinu telesnej výchovy s Ivanom Ferkom. Video je zostrihané tak, aby si podľa neho mohli zacvičiť aj žiaci iných telocvikárov. A ak ste zmeškali prvé Ivanovo video, môžete si ho pozrieť TU 😉 Pomôcky na online hodinu TV Hodina je zameraná na cvičenia s vlastnou váhou. A ako doplnok pomôžu predmety, ktoré sa nájdu v bežnej domácnosti. malé činky (ako alternatíva fľaše s vodou)

Prosba o podporu školy 2% Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy, touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní za rok 2020. 2% Vašich daní môžete za rok 2020 poukázať priamo nášmu občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1,

Informácie pre rodičov budúcich prvákov

Pred samotným zápisom si prečítajte nasledujúce informácie. Zápis prvákov v našej škole prebieha elektronicky. Elektronická prihláška  bude na základe pokynov od zriaďovateľa sprístupnená na stránke školy od 15. apríla 2021. Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zasielať najneskôr do 24. apríla 2021 do 12:00.  Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláške, budú povinní

OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 1. STUPŇA

Vážení rodičia, „na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2. 2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 28. februára 2021. Jedným z opatrení bolo aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov

Medailové umiestnenia v okresnom kole Dejepisnej olympiády

Našim žiakom sa mimoriadne darilo aj v online forme okresného kola Dejepisnej olympiády. Z piatich úspešných riešiteľov sa traja umiestnili na medailových priečkach. Výsledky okresného kola: Kategória C (9. ročník) Mateo Hernando a Michal Svetík - uspešní riešitelia Kategória E (7. ročník) Oliver Félix Timothy Dufranc - 1. miesto a postup do krajského kola súťaže Mia Budaiová - 3. miesto v okresnom kole Kategória F (7. ročník) Simona Melišová - 2. miesto v najvyššom kole súťaže pre

Naftaliho príbeh – online návšteva Múzea holokaustu

Pre zhoršenú pandemickú situáciu a pokračovanie dištančného vzdelávania, sa nemohli žiaci 9. ročníka zúčastniť na plánovanej exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi. V spolupráci so Slovenským národným múzeom tak pripravili učitelia žiakom online prednášku lektorovanú pedagógom z Múzea holokaustu v Seredi, ktorá bola zameraná na životné osudy preživšieho židovského chlapca Naftaliho Fürsta. Komentovaná prednáška previedla žiakov expozíciou múzea a zároveň aj fázami života, ktoré Naftali

Poďakovanie

Vážení rodičia, ďakujeme za spoluprácu a porozumenie všetkým rodičom, ktorí pochopili situáciu, v akej sme sa v sobotu večer ocitli a nezostávalo nám iné riešenie, len požiadať Vás o to, aby ste pripravili pre svoje deti obed do školy. Sme radi, že sme napriek ťažkej situácii a prekážkam mohli začať prezenčné vyučovanie. Pomaly sa nám vrátia aj pani učiteľky, ktoré mali po očkovaní komplikácie a dúfame, že to všetci spoločne zvládneme v zdraví. Prosíme o trpezlivosť a súčinnosť pri riešení

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – OZNAM

Od zajtra, 16. 2. 2021 (utorok) budú žiaci 1. stupňa a deti MŠ riadne obedovať v školskej jedálni na Podjavorinskej. MČ Staré Mesto zabezpečí prevoz stravy z inej školskej jedálne a my zabezpečíme jej výdaj. Opäť pripomíname, že dňom spustenia prezenčného vyučovania sú všetky deti MŠ a žiaci 1. stupňa, ktorí chodia na obed, prihlásení na odoberanie stravy, preto je nutné odhlásenie neprítomného dieťaťa uskutočniť najneskôr do 7:30 ráno obvyklým spôsobom u vedúcej školskej jedálne.

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Do okresného kola OAJ sa každoročne zapája mnoho žiakov. Tento ročník bol výnimočný najmä vo forme. Rovnako ako školské kolo, aj to okresné prebiehalo online formou. Žiaci mali vypracovať test, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením. V kategórii 1A nás reprezentovala žiačka 7.B Paulína Urbanová, ktorá sa o priečku delila s ďalším súťažiacim a obsadila tak 7.-8. miesto. V kategórii 1B nás reprezentovala žiačka 8.A Adela Benčová, ktorá sa umiestnila na výbornom 2. mieste. Dievčatám

ORGANIZAČNÁ ZMENA

Vážení rodičia žiakov 1. stupňa, oznamujeme Vám, že musíme pristúpiť k organizačnej zmene. Zamestnankyne obidvoch školských jedální sú v karanténe, preto nemôžeme od pondelka 15. 2. 2021 do odvolania žiakom 1. stupňa poskytnúť obed. Prosíme, aby ste okrem desiaty a olovrantu deťom zbalili do školy aj obed v škatuľke, ktorý budú jesť v čase obeda. Zabaľte im aj príbor a servítky tak, aby jedlo mohli zjesť rovno zo škatuľky. Dbajte o to, aby ste im pripravili jedlo, s ktorým budú mať hlavne najmladší

Návrat žiakov 1. stupňa na prezenčné vyučovanie

ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa pri návrate na prezenčné vyučovanie riadi Covid automatom, Covid školským semaforom, aktuálnymi pokynmi zriaďovateľa, MŠVVaŠ, ÚVZ a RÚVZ. Materská škola  obnovila svoju prevádzku od 08. 02. 2021. Podmienkou pre zaradenie dieťaťa stále zostáva negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní alebo výnimka z testovania a čestné vyhlásenie. Prvý stupeň ZŠ sa vracia k prezenčnému vyučovaniu od 15. 02. 2021. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní

Láva v pohári

Pokusy v 3.A triede patria medzi najobľúbenejšie aktivity v školskom klube. Deti sa pri nich naučia zaujímavé veci o celkom bežných predmetoch, ktoré majú doma, len netušia, že sa s nimi dá experimentovať. Tentoraz pod vedením pána vychovávateľa Bartoněka vytvorili lávu v pohári. Pokus je veľmi jednoduchý. Aby sa vydaril, potrebujeme pohár, vodu, potravinárske farbivo a šumivú tabletku. Do jednej tretiny pohára nalejeme vodu a zafarbíme ju potravinárskym farbivom. Zvyšok pohára naplníme olejom. Keď to máme

Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

Vážení rodičia, v týždni od 08. 02. 2021 do 12. 02. 2021 pokračuje vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto dištančné vyučovanie. Zároveň sa otvárajú všetky materské školy aj pre deti, ktorých rodičia nepracujú v kritickej infraštruktúre. Uvádzame oficiálne stanovisko MČ Bratislava-Staré Mesto: Vážení rodičia, spolu so Starým Mestom ako zriaďovateľom základných škôl máme záujem o čo najskoršie spustenie prezenčnej výuky na všetkých základných

OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 1. STUPŇA

Vážení rodičia žiakov 1. stupňa, mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľ základných škôl si je vedomá, že naše školy sú pripravené na otvorenie od pondelka 8. februára 2021 pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí sa budú vzdelávať prezenčnou formou . Z dôvodu, že do dnešného dňa nemáme ešte Rozhodnutie MŠVVaŠ SR a RÚVZ o otváraní škôl, žiadame zákonných zástupcov detí 1. stupňa ZŠ,  aby priebežne sledovali počas tohto víkendu (06.02. až 07.02.2021 až do večerných hodín) portál EDUPAGE,

Okresné kolo Geografickej olympiády

Naši žiaci boli úspešní aj v okresnom kole Geografickej olympiády. Sedem zo zúčastnených sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov, dvaja z nich dokonca svoju kategóriu vyhrali. Výsledky okresného kola: Kategória E Mateo Hernando (IX. A)  - 1. miesto a postup do krajského kola súťaže Kristína Královičová (IX. A) - úspešná riešiteľka okresného kola Radovan Krasňanský (VIII. B) - úspešný riešiteľ okresného kola Kategória F Tomáš Halamíček (VII. B) - úspešný riešiteľ okresného kola Mia

Okresné kolo Matematickej olympiády

Online formu okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9 absolvovali aj naši žiaci - šesť žiakov 5. ročníka a traja žiaci 9. ročníka. Väčšina z nich sa zaradila k úspešným riešiteľom V kategórii Z5 úspešne riešili okresné kolo Matematickej olympiády Viola Munková (V.A), Zuzana Berecová (V.A), Filip Strýček (V.B), Etela Benčová (V.A) a Carla Schweizer (V.A). V kategórii Z9 boli úspešnými riešiteľmi Ján Pavlík, Mateo Hernando a Diana Rubľová (všetci IX.A). Blahoželáme!