Novinky

Všetky aktuality na jednej stránke

Školský stolnotenisový turnaj

   Úspechy    2. stupeň   5. may 2019

Stolný tenis sa v našej škole teší mimoriadnej obľube. Je preto samozrejmosťou, že sme si aj my pripomenuli Svetový deň stolného tenisu. 5.4.2019 sme zorganizovali stolnotenisový turnaj jednotlivcov. Záujem bol naozaj veľký, prihlásilo sa doň 41 žiakov druhého stupňa a 5 učiteľov. Počas dopoludnia sa na našich školských chodbách odohralo niekoľko skutočne napínavých ....

Vynikajúce výsledky v krajskom kole Technickej olympiády

   Úspechy    2. stupeň   5. feb 2019

Krajské kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo 5.2. 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia našej školy – víťazi okresného kola Technickej olympiády v oboch kategóriách. V teoretickej časti olympiády (riešenie testu) i praktickej časti (riešenie praktického zadania podľa technického ....

Úspešné okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   17. jan 2019

Dňa 17. 1. 2019 sa v priestoroch Nemeckej školy Bratislava konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažiaci tradične absolvovali písomnú časť (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test) i ústnu časť. Zástupcovia našej školy si vo veľmi silnej konkurencii súťažiacich zo základných škôl a osemročných gymnázií z obvodu Bratislava I. (Staré ....

Okresné kolo recitačnej šúťaže Šaliansky Maťko

   Úspechy    1. stupeň   10. jan 2019

Dňa 10.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo už 26. ročníka recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Túto tradičnú súťaž v prednese slovenských povestí hostilo tento rok Gymnázium sv. Uršule v Bratislave. V troch súťažných kategóriách sa predviedli žiaci z bratislavských škôl i slovenské deti z Maďarska. Zo žiakov našej školy sa umiestnila v ....

Atletická súťaž – Bavme deti športom

   Úspechy    1. stupeň   5. dec 2018

V stredu 5.12.2018 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili na atletickej súťaži Bavme deti športom. Podujatie sa uskutočnilo v športovej hale Elán na Bajkalskej ulici. Súťažilo sa v atletických disciplínach skok do diaľky, hod plnou loptou i loptičkou na cieľ a v rôznych iných štafetových hrách. Naši žiaci sa v silnej konkurencii 16 družstiev umiestnili na peknom ....

Víťazstvo v okresnom kole Technickej olympiády

   Úspechy    2. stupeň   29. nov 2018

Okresné kolo Technickej olympiády (TO) sa konalo 29. 11. 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Petržalke. Za ZŠ s MŠ Milana Hodžu postúpili víťazi školského kola TO v dvoch kategóriách. V kategórii B (žiaci 5., 6., 7. ročníkov)  nás vynikajúco reprezentoval Mateo Hernando zo 7.B triedy, ktorý sa po absolvovaní teoretickej a praktickej časti (výrobok: ....

Vianočný stromček

   Práce    1. stupeň   15. dec 2016, 7:42 am

Bratislavské kultúrne a informačné centrum oslovilo školy v Starom Meste, aby sa zapojili do tvorivej predvianočnej aktivity. Každá trieda, ktorá sa rozhodla zúčastniť, dostala 30 gúľ, ktoré mohli žiaci ozdobiť ľubovoľnou výtvarnou technikou. Zapojili sa triedy I.B, II.A a IV.B. Rozhodli sa vianočné gule vyzdobiť servítkovou technikou. Pani učiteľky nakúpili materiál ....

Apríl 2016 v MŠ

   Práce    1. stupeň

Aj v apríli mali deti v našej MŠ veľa pekných zážitkov.Materskú školu navštívila Palculienka, ktorú nám predstavila v divadielku teta Janka Segešová. Palculienka sa nám veľmi páčila, pozorne sme počúvali a aj sme sa do divadielka hravo zapojili. Veľa radosti sme zažili na dopravnom ihrisku, kde sme sa oboznámili s dopravnými značkami, dopravnými predpismi a povozili ....

Kam kráča ľudská spoločnosť?

   Práce    2. stupeň

Žiaci siedmeho ročníka mali v rámci Občianskej náuky vypracovať projekt na tému Kam kráča ľudská spoločnosť. Tému mohli spracovať v podobe plagátu, úvahy, alebo mohli natočiť video. Z množstva zaujímavých prác vyberáme nasledovné: Ľudská spoločnosť, celý dnešný svet, je sám o sebe veľmi zložitý komplikovaný systém. Každá ľudská bytosť v tomto systéme ....

Detské Vianoce na Hviezdoslavovom námestí

   Práce    1. stupeň

Dňa 10. 12.2015 sa konalo krásne podujatie Detské Vianoce, ktoré bolo súčasťou vianočných trhov v našom meste.Naši tretiaci sa predstavili s programom Vianočný zvonček. Zaspievali vianočné koledy, recitovali básne Milana Rúfusa a básne s tematikou zimy, hrali na flaute. V obecenstve nechýbali ani ich rodičia, ktorí sa prišli potešiť vianočnou atmosférou a podporiť svoje ....

Vyrezávané tekvičky

   Práce    ŠKD

V predvečer sviatku všetkých svätých sa v niektorých krajinách sveta slávi Halloween, u nás je to skôr starý sviatok poďakovania za úrodu. Tradičnými znakmi sú špeciálne vyrezané tekvice, vo vnútri ktorých je sviečka. V školskom klube sme zažili veľa zábavy pri ich vyrezávaní. Tekvičky sme najskôr vyčistili od jadierok a dužiny. Deti si potom na ne nakreslili oči, ....

Hovorme o jedle

   Práce    1. stupeň

V októbri sa 160 detí z I. stupňa našej školy zapojilo do projektu Hovorme o jedle.V projekte boli denne vyhlásené témy o rôznych druhoch potravín: 12.10.2015 Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny zemiaky - prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy Žiaci I.A na výtvarnej výchove samostatne nakreslili  obrázky potravín a potom ich umiestňovali do potravinovej pyramídy. Na ....

Privítanie prvákov

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa znova otvorili školské brány. Aj tou našou prechádzali veselé, opálené a nedočkavé deti s kvetinkami v rukách. Po dňoch voľna sa možno nie každému chcelo skoro ráno vstávať, ale stretnutie s pani učiteľkami a spolužiakmi bolo veľmi emotívne a radostné. Na slávnosti, ktorá sa konala v telocvični, sme zvlášť privítali našich najmenších, žiakov 1. ročníka. Po príhovore pani riaditeľky a kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci a pani učiteľky zo 4. ročníka, sa deťom

Nástup do školy v školskom roku 2019/2020

Milí žiaci, vitajte opäť v škole. Stretneme sa v pondelok, 2. septembra 2019 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci  v triedach na Škarniclovej ulici. Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým prváčikov pozdravia len o trochu starší spolužiaci, sa prváci aj so svojimi rodičmi a pani učiteľkami odoberú do tried, aby sa zoznámili a dostali potrebné informácie o chode školy,

Školské pomôcky žiakov i. stupňa pre školský rok 2019/2020

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Pre žiakov 1. stupňa nezabudnite na prezutie zakúpiť kvalitné otvorené ortopedické prezuvky - sandálky s pevnou pätou,

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2019

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok sa už tradične konalo v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Dvanásty ročník súťaže každoročne organizujú, ako súčasť Hodžových dní, Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom Veda. Prítomným sa prihovorili pán Miroslav Pekník z Ústavu politických vied, pán Pavol Kršák ako zástupca vydavateľstva Veda a predseda poroty súťaže, pani Etela Hessová, riaditeľka

Vzdelávacia exkurzia v Poľsku

Naši ôsmaci a deviataci absolvovali trojdňovú vzdelávaciu exkurziu v Poľsku. Pripravený program bol naozaj bohatý a zaujímavý. Žiaci spoznali historické centrum mesta Kraków – videli staré námestie, radničnú vežu, Sukiennice (historickú tržnicu), najstaršiu krakovskú univerzitu Colegium Maius, hradné návršie Wawel, kde si pozreli krásnu katedrálu s obrovským zvonom Žigmund. Absolvovali tiež prehliadku soľnej bane Wieliczka, kde mali možnosť spoznať ťažkú prácu baníkov, videli netypické umelecké predmety

Bábkové divadlo v nemeckom jazyku

Naši piataci sa zúčastnili na zaujímavom podujatí s názvom Glück auf! Gašpar im Hauerland v nemeckom jazyku. Bábkové predstavenie sa konalo v Goetheho Inštitúte na Panenskej ulici. Návšteve samotného predstavenia predchádzala príprava zameraná na zoznámenie sa s témou a neznámou slovnou zásobou. Po podujatí žiaci pracovali s pracovnými listami zameranými na pochopenie hry. Piataci tak mali vynikajúcu možnosť zažiť cudzí jazyk, ktorý sa učia prvý rok, inak ako len na hodinách nemeckého jazyka.

Zápis do materskej školy

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa uskutoční v termíne od 2. mája do 10. mája 2019. Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zákonní zástupcovia odovzdajú zástupkyni riaditeľky pre materskú školu v termíne od 2. do 10. mája 2019 v pracovných dňoch od 11:00 do 14:00. Žiadame rodičov,

The Onlines

Žiaci 8. ročníka sa dňa 16. 4. 2019 zúčastnili na predstavení The Onlines. Predstavenie prebiehalo v anglickom jazyku a témou bola problematika závislosti na moderných technológiách. Príbeh bol prerozprávaný z pohľadu hlavného hrdinu Miloša, dospelého muža, ktorý vo svojich 28 rokoch stále žije so svojou mamou a jeho život ovládajú sociálne siete. Naši žiaci tak dostali možnosť preskúšať sa v pasívnom využívaní jazyka a počúvaní s porozumením. Na základe spätnej väzby, ktorú sme od žiakov dostali,

NU DANCE FEST 2019

Žiaci ôsmeho ročníka sa dňa 15.4.2019 zúčastnili na tanečnom predstavení Výročí uvedenom v rámci medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla NU DANCE FEST 2019. Tvorcovia sa inšpirovali minuloročným výročím vzniku Československej republiky. Pôsobivé predstavenie ponúklo prierez dôležitými udalosťami v dejinách našej krajiny, a tak mali žiaci možnosť nazrieť na vybrané skutočnosti z nového uhla pohľadu.

Školský stolnotenisový turnaj

Stolný tenis sa v našej škole teší mimoriadnej obľube. Je preto samozrejmosťou, že sme si aj my pripomenuli Svetový deň stolného tenisu. 5.4.2019 sme zorganizovali stolnotenisový turnaj jednotlivcov. Záujem bol naozaj veľký, prihlásilo sa doň 41 žiakov druhého stupňa a 5 učiteľov. Počas dopoludnia sa na našich školských chodbách odohralo niekoľko skutočne napínavých zápasov. Nie je prekvapením, že na stupňoch víťazov sa napokon ocitli aktívni členovia školského stolnotenisového krúžku: miesto

Testovanie 9

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 03. 04. 2019 nebudú mať žiaci 5., 6., 7., a 8. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov (Testovanie 9). Na tento deň dostanú zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu. Rodičov deviatakov žiadame, aby v tento deň s plnou zodpovednosťou v záujme svojich detí zabezpečili včasný príchod detí do školy najneskôr o 7:40. Zabaľte im desiatu a pitie na prestávku medzi testovaním z matematiky a testovaním zo slovenského jazyka. Dohliadnite, aby mali

Štvrtáci tancovali na tanečnom konzervatóriu

Áno, žiaci zo 4. A našej školy skutočne tancovali, a to dokonca na Tanečnom  konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. A aké tance tancovali? Ľudové. Vďaka ústretovosti pani riaditeľky  tanečného konzervatória naši žiaci aj takýmto spôsobom poznávali piesne, tance a kroje Oravy, Spiša, Šariša a Zemplína.  Pod skúseným vedením pani profesorky Laginovej na hodine ľudového tanca študentov tanečného konzervatória naši žiaci prenikali do tajov krásy ľudového tanca, jeho rytmu a krokov. „Ja mám

Od žiakov ku dňu učiteľov

Ku dňu učiteľov pripravili naši žiaci pre našich učiteľov krátke video. Na príprave videa sa podieľali žiačky 8.A pod vedením školskej psychologičky. Ďakujeme našim učiteľom a želáme im všetko najlepšie k dnešnému sviatku! Laura Lacinová (8.A) - kamera a strih Ester Piovarčiová a Heda Žitňanská (8.A) - koordinácia Mgr. Daniela Poláková - školská psychologička - námet a koordinácia

Vydarený Deň otvorených dverí

Pozvali sme do našej školy deti z materských škôl, budúcich prvákov a a ich rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Tento deň je už tradične spojený s tvorivými dielňami tematicky venovanými jari. Deti si spolu s našimi žiakmi vyrobili zaujímavé výrobky, ktoré si mohli vziať na pamiatku. V niektorých triedach ich čakalo malé divadelné predstavenie. Všetkým návštevníkom sme predstavili priestory a chod našej školy. Naši vzácni hostia odchádzali spokojní, plní pekných dojmov a zážitkov. Čo viac si môže

Zápis prvákov

Zápis prvákov do našej školy sa koná v piatok 26. apríla 2019 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 27. apríla 2019 od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej 1. Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží: rodný list dieťaťa občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa Zapisované dieťa musí byť pri zápise prítomné. Protokol o zápise podpisujú obaja zákonní zástupcovia aj v prípade rozvedených rodičov. Protokol

Vynikajúce výsledky v krajskom kole Technickej olympiády

Krajské kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo 5.2. 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia našej školy – víťazi okresného kola Technickej olympiády v oboch kategóriách. V teoretickej časti olympiády (riešenie testu) i praktickej časti (riešenie praktického zadania podľa technického výkresu s využitím potrebných nástrojov a náradia) preukázali naši žiaci svoje výborné vedomosti a zručnosti a dosiahli vynikajúce umiestnenie. Mateo

Výstava OBJEKTívne

Naši siedmaci sa zúčastnili na zaujímavom sprievodnom programe k výstave OBJEKTívne, ktorá sa koná v Kunsthalle Bratislava. Počas hodiny a pol, ktorú strávili v spoločnosti galerijných pedagogičiek, sa z nich stali tvorcovia nových ideí. Dozvedeli sa, ako sa z celkom obyčajných predmetov bežnej spotreby môžu stať umelecké objekty - od rukavíc na rôzne použitie až po stoličku, ktorá bola aj ústredným motívom celej výstavy. Stolička nielen ako pomôcka na sedenie, ale aj predmet s hlbším významom a kreatívnym

Úspešné okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 17. 1. 2019 sa v priestoroch Nemeckej školy Bratislava konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažiaci tradične absolvovali písomnú časť (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test) i ústnu časť. Zástupcovia našej školy si vo veľmi silnej konkurencii súťažiacich zo základných škôl a osemročných gymnázií z obvodu Bratislava I. (Staré Mesto) počínali mimoriadne dobre. Víťazka školského kola v kategórii 1A (žiaci 5., 6., 7. ročníkov) Paulínka Urbanová z 5.A obsadila

Beseda so spisovateľom o médiách a kritickom myslení

V rámci projektu Náš spisovateľ sa na našej škole predstavil dňa 17.1.2019 vysokoškolský pedagóg a spisovateľ Anton Lauček. V besede so žiakmi ôsmeho ročníka sa venoval téme médií, kritickému mysleniu a zneužívaniu masmediálnych prostriedkov. Zároveň predstavil viaceré svoje literárne práce, najmä zbierky mikropoviedok zo života Iba tak. Humorne ladená diskusia k jednotlivým ukážkam bola zároveň bodkou za vydarenou návštevou pána Laučeka na našej škole.

Pocta Majstrovi

V rámci projektu Pocta majstrovi, ktorý naša škola iniciovala pre desiatimi rokmi, vystúpili vybraní žiaci piateho ročníka pri príležitosti spomienky na básnika Milana Rúfusa v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave. Na vystúpenie sa svedomito pripravovali a veľmi pekne zvládnutou dramatizáciou prebásnenej rozprávky Či jesto pravda na svete sprostredkovali účastníkom podujatia myšlienky autora, ktoré dali podnet na zamyslenie sa nad dôležitými životnými hodnotami a potešili prítomné publikum,

Okresné kolo recitačnej šúťaže Šaliansky Maťko

Dňa 10.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo už 26. ročníka recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Túto tradičnú súťaž v prednese slovenských povestí hostilo tento rok Gymnázium sv. Uršule v Bratislave. V troch súťažných kategóriách sa predviedli žiaci z bratislavských škôl i slovenské deti z Maďarska. Zo žiakov našej školy sa umiestnila v kategórii I. na 2. mieste Klára Ščevíková, v kategórii II. získal čestné uznanie David Pašš.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Milí rodičia, milí žiaci, milí kolegovia. Prajeme Vám a všetkým Vašim blízkym pokojné sviatky a v novom roku veľa zdravia, radosti z každého dňa, optimizmu, viery v seba, v priateľstvo, pevné rodinné vzťahy, vzájomnú dobroprajnosť doma aj v práci, spokojnosť a pohodu..

Kuba – Dve tváre slobody

Predposledný deň pred vianočnými prázdninami sme sa so žiakmi 2. stupňa zúčastnili  na vzdelávacom projekte Svet okolo nás, tentokrát na tému „Kuba – Dve tváre slobody“. Filmové predstavenie dopĺňali hovoreným slovom autori samotného projektu Ivan Panák a Martin Hríb. Kubou nás previedli krížom-krážom, od hlavného mesta Havana, cez malebnú oblasť Viñales až po mesto revolucionárov Santiago de Cuba. Dozvedeli sme sa, kde je tabaková plantáž a videli sme ručnú výrobu svetoznámych kubánskych

Mikulášsky sprievod

Mikuláš pri svojich tradičných pochôdzkach nevynechal ani našu školu. Už tradične sa o veselé prekvapenie postarali naši deviataci. Množstvo čertov a anjelov z mikulášskeho sprievodu navštívilo všetky triedy našej školy, nezabudli ani na našich najmenších škôlkarov. Návšteva sa tradične nezaobišla bez smiechu, hluku, dobrej nálady, básničiek a pesničiek. Poslušné aj menej poslušné deti odmenil Mikuláš sladkosťami.

Atletická súťaž – Bavme deti športom

V stredu 5.12.2018 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili na atletickej súťaži Bavme deti športom. Podujatie sa uskutočnilo v športovej hale Elán na Bajkalskej ulici. Súťažilo sa v atletických disciplínach skok do diaľky, hod plnou loptou i loptičkou na cieľ a v rôznych iných štafetových hrách. Naši žiaci sa v silnej konkurencii 16 družstiev umiestnili na peknom 5. mieste. Srdečne blahoželáme.

Fotenie prvákov

Pozrite si všetky nafotené zábery z fotenia prvákov. Kliknutím na ikonku na stiahnutie si môžete fotografiu stiahnuť vo vysokej kvalite. Foto: Peter Harum

Pin It on Pinterest