Prijímacie konanie na stredné školy

5. ROČNÍK

 • Prihlášky na stredné školy vypĺňajte, prosím, elektronicky prostredníctvom EduPage. (Návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u646).
 • Skeny diplomov a potvrdení z umiestnení v súťažiach z okresných a vyšších kôl tam taktiež priložte.
 • Žiaci, ktorí nenavštevovali našu školu od 2. ročníka (8 – ročné gymnáziá) potrebujú k prihláške podať aj naskenované vysvedčenia. (2. – 4. ročník)
 • Údaje si, prosím, poriadne prekontrolujte.
 • Prihlášky vypňte najneskôr do 20.3. 2024. Termín je hraničný a záväzný.
 • Následne ich po kontrole takisto elektronicky posielame na Vami vybrané školy.
 • Pri výbere školy si overte, či stredná škola nevyžaduje k prihláške podať aj potvrdenie od lekára https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf
 • 8. ROČNÍK,  PLATNÉ AJ PRE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA S TALENTOVÝMI SKÚŠKAMI 
 • Záväznú prihlášku na bilingválne gymnázium žiak dostane elektronickou formou. Žiaci 8. a 9.ročníka si môžu podať v tomto školskom roku 2 prihlášky na bilingválne gymnáziá.
 • Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do 30.11.2023.
 • Prihlášky na stredné školy vypĺňajte, prosím, elektronicky prostredníctvom EduPage. (Návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u646).
 • Skeny diplomov a potvrdení z umiestnení v súťažiach tam taktiež priložte.
 • Žiaci, ktorí nenavštevovali našu školu od 6. ročníka (8. a 9. ročník) potrebujú k prihláške podať aj naskenované vysvedčenia. (6. – 8. ročník)
 • Údaje si, prosím, poriadne prekontrolujte.
 • Prihlášky vypňte najneskôr do 20.3. 2024. Termín je hraničný a záväzný.
 • Následne ich po kontrole takisto elektronicky posielame na Vami vybrané školy.
 • Pri výbere školy si overte, či stredná škola nevyžaduje k prihláške podať aj potvrdenie od lekára
 • Zoznam odborov, kde sa vyžaduje potvrdenie od lekára: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf
 • Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje správnosť všetkých údajov na prihláške.

9. ROČNÍK

 • Prihlášky na stredné školy vypĺňajte, prosím, elektronicky prostredníctvom EduPage. (Návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u646).
 • Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do 30.11. 2023.
 • Skeny diplomov a potvrdení z umiestnení v súťažiach tam taktiež priložte.
 • Žiaci, ktorí nenavštevovali našu školu od 6. ročníka (8. a 9. ročník) potrebujú k prihláške podať aj naskenované vysvedčenia. (6. – 8. ročník)
 • Údaje si, prosím, poriadne prekontrolujte.
 • Prihlášky vypňte najneskôr do 20.3. 2024. Termín je hraničný a záväzný.
 • Následne ich po kontrole takisto elektronicky posielame na Vami vybrané školy.
 • Pri výbere školy si overte, či stredná škola nevyžaduje k prihláške podať aj potvrdenie od lekára.
 • Zoznam odborov, kde sa vyžaduje potvrdenie od lekára: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf
 • Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje správnosť všetkých údajov na prihláške.
 • Prosíme rodičov, aby si vyplnenie a potvrdenie lekára nenechávali na poslednú chvíľu a rátali s nepredvídanými okolnosťami (choroby, dovolenky lekára a pod.).
   
 • Testovanie 9:  20.3. 2024
 • výsledky testovania spolu so študijnými výsledkami na ZŠ ovplyvňujú možnosť prijatia na strednú školu.

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

1. kolo prijímacích pohovorov: 

Termíny talentových skúšok:

Overenie športového výkonu – 1. fáza talentových skúšok na SŠŠ – 25.3. – 19.4.2024

 • 1. termín a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza) –  26.4. – 30.4.2024 – vyhlasuje konkrétna stredná škola (aj osemročné gymnáziá)
 • 2. termín a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza) 9.5. – 13.5.2024 – vyhlasuje konkrétna stredná škola

Termíny pre netalentové odbory

 • 1. termín 2.5. – 3.5. 2024 vyhlasuje konkrétna stredná škola (aj osemročné gymnáziá)
 • 2. termín 6.5. – 7.5. 2024 vyhlasuje konkrétna stredná škola (aj osemročné gymnáziá)

2. kolo prijímacích pohovorov: 18.6 – 19. 6. 2024 

Prosíme o dôsledné dodržiavanie  termínov určených Ministerstvom školstva.

Presné pokyny k vypĺňaniu prihlášky nájdete na stránke: www.cvtisr.sk

Konzultačné hodiny:
                  utorok 13:00 – 14:00

Konzultáciu je potrebné vopred si individuálne dohodnúť v uvedenom termíne, prípadne v iných (podľa dohody) na tel. č.: 02/ 544 113 23 – p. Lucia Krištofičová alebo mailom: kristoficova@zsmh.sk