Prijímacie konanie na stredné školy

5. ROČNÍK

 • Prihlášky na stredné školy vypĺňajte, prosím, elektronicky prostredníctvom EduPage. (Návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u646).
 • Skeny diplomov a potvrdení z umiestnení v súťažiach tam taktiež priložte.
 • Žiaci, ktorí nenavštevovali našu školu od 2. ročníka (8 – ročné gymnáziá) potrebujú k prihláške podať aj naskenované vysvedčenia. (2. – 4. ročník)
 • Údaje si, prosím, poriadne prekontrolujte.
 • Prihlášky vypňte najneskôr do 20.3. 2022. Termín je hraničný a záväzný.
 • Následne ich po kontrole takisto elektronicky posielame na Vami vybrané školy.
 • Pri výbere školy si overte, či stredná škola nevyžaduje k prihláške podať aj potvrdenie od lekára.
 • Až vytlačenú a skontrolovanú prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi len ak ide o odbory uvedené v tomto zozname: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf
 • Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje správnosť všetkých údajov na prihláške.
 • Testovanie 5: 18.5. 2022
 • 8. ROČNÍK,  PLATNÉ AJ PRE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA S TALENTOVÝMI SKÚŠKAMI 
 • Záväznú prihlášku na bilingválne gymnázium žiak dostane elektronickou formou. Žiaci 8. a 9.ročníka si môžu podať v tomto školskom roku 2 prihlášky na bilingválne gymnáziá.
 • Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do 1.2. 2022.
 • Prihlášky na stredné školy vypĺňajte, prosím, elektronicky prostredníctvom EduPage. (Návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u646).
 • Skeny diplomov a potvrdení z umiestnení v súťažiach tam taktiež priložte.
 • Žiaci, ktorí nenavštevovali našu školu od 6. ročníka (8. a 9. ročník) potrebujú k prihláške podať aj naskenované vysvedčenia. (6. – 8. ročník)
 • Údaje si, prosím, poriadne prekontrolujte.
 • Prihlášky vypňte najneskôr do 20.2. 2022. Termín je hraničný a záväzný.
 • Následne ich po kontrole takisto elektronicky posielame na Vami vybrané školy.
 • Pri výbere školy si overte, či stredná škola nevyžaduje k prihláške podať aj potvrdenie od lekára.
 • Až vytlačenú a skontrolovanú prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi.
 • Zoznam odborov, kde sa vyžaduje potvrdenie od lekára: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf
 • Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje správnosť všetkých údajov na prihláške.

9. ROČNÍK

 • Prihlášky na stredné školy vypĺňajte, prosím, elektronicky prostredníctvom EduPage. (Návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u646).
 • Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do 31.3. 2022.
 • Skeny diplomov a potvrdení z umiestnení v súťažiach tam taktiež priložte.
 • Žiaci, ktorí nenavštevovali našu školu od 6. ročníka (8. a 9. ročník) potrebujú k prihláške podať aj naskenované vysvedčenia. (6. – 8. ročník)
 • Údaje si, prosím, poriadne prekontrolujte.
 • Prihlášky vypňte najneskôr do 8.4. 2022. Termín je hraničný a záväzný.
 • Následne ich po kontrole takisto elektronicky posielame na Vami vybrané školy.
 • Pri výbere školy si overte, či stredná škola nevyžaduje k prihláške podať aj potvrdenie od lekára.
 • Až vytlačenú a skontrolovanú prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi!!!
 • Zoznam odborov, kde sa vyžaduje potvrdenie od lekára: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf
 • Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje správnosť všetkých údajov na prihláške.
 • Prosíme rodičov, aby si vyplnenie a potvrdenie lekára nenechávali na poslednú chvíľu a rátali s nepredvídanými okolnosťami (choroby, dovolenky lekára a pod.).
 • Bez dátumov a podpisov je prihláška neplatná.
 • Po doručení rozhodnutia o prijatí ZZ žiaka vydáme zápisný lístok, s ktorým pôjde v určený deň zápisu spolu so žiakom na zápis do SŠ.
 • Pozor!!! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte. Vydávame ho len 1x zákonnému zástupcovi na podpis. Dôležité je nepremeškať zápis do strednej školy, inak bude prijatie zrušené. Po zápise je možné 2x  zmeniť rozhodnutie v prípade, že je žiak prijatý na viac škôl a preniesť si zápisný lístok do inej strednej školy, ale len v termíne, ktorý si na zápis určí konkrétna stredná škola. V prípade, že žiak nie je prijatý, môže ZZ podať odvolanie proti rozhodnutiu do 5 dní. 
 • Testovanie 9  2022:
 • 6. a 7. apríla 2022 (náhradný termín 21. a 22. apríl 2022) – výsledky testovania spolu so študijnými výsledkami na ZŠ ovplyvňujú možnosť prijatia na strednú školu.

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Termíny talentových skúšok:

1. kolo 15.3. – 30.4.2022 – vyhlasuje konkrétna stredná škola

2. kolo 21.6. 2022

1. kolo prijímacích pohovorov, vtárane osemročných gymnázií: 

         1. termín 9.5. 2022

2. termín 12.5. 2022

2. kolo prijímacích pohovorov: 21. 6. 2022 – pevne určený dátum

Prosíme o dôsledné dodržiavanie  termínov určených Ministerstvom školstva.

Presné pokyny k vypĺňaniu prihlášky nájdete na stránke: www.cvtisr.sk

Konzultačné hodiny:
                  piatok 13:00 – 13:30,
                  utorok 8:15 – 8:55

Konzultáciu je potrebné vopred si individuálne dohodnúť v uvedenom termíne, prípadne v iných (podľa dohody) na tel. č.: 02/ 544 113 23 – p. Lucia Krištofičová alebo mailom: kristoficova@zsmh.sk