Hodžov novinový článok

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom SAV VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 12. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2019 na tému Ako môže intelekt ľudstvu pomáhať, ale aj škodiť.

Motto:

“Intelekt, tento zázračný dar prírody, do služby ktorého sme vstúpili, ktorému sme povďační za naše najgeniálnejšie výsledky, predsa len nepredstavuje to, čo je v človeku to posledné a najvyššie. Nevedel dosť zavčasu odhaliť, ako narastajú skryté sily zla, ktoré časom narušili naše dielo. Napriek bohatstvu fantázie a sile v oblasti logiky je inštanciou bez citovej hĺbky, bez potreby protestovať a konať…“                                               

Aurel Stodola,  vedec, pedagóg, konštruktér 

Podmienky súťaže:
 1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na   Slovensku  a  v zahraničí).
 2. Príspevky môžu byť žánrovo rôznorodé, ale autentické. Musia vystihovať tému.
 3. Príspevok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: sutaz@zsmh.sk
 4. Termín doručenia prác: najneskôr do 12. 5. 2019.
 5. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.
 6. Maximálny počet prác z jednej školy : 5.
 7. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
 8. Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:
 • meno a priezvisko súťažiaceho
 • vek a navštevovaný ročník
 • presný názov a adresu navštevovanej školy
 • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
 • meno učiteľa.

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov.

Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a dostanú hodnotné ceny. Ich práce budú uverejnené v zborníku.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 18. 6. 2019 o 10.00 h v Pálffyho paláci na Zámockej ulici.

Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní 2019.

Poznámka

Prosíme všetkých učiteľov, aby svojim žiakom a študentom opäť pomohli  priblížiť  zadanie a vyhľadať spolu s nimi aj dostupné materiály o osobnosti, ktorá ich bude svojou myšlienkou  inšpirovať k napísaniu prác. Pripomíname, že téma a motto v záhlaví súťaže by malo byť pre študentov motiváciou k hľadaniu odpovedí na otázky, ktoré im nastolila a že ju opäť, tak ako v minulých rokoch, uchopia autenticky cez prežívanie ich blízkych, rodičov, starých rodičov, priateľov a najmä ich vlastné prežívanie a videnie sveta v tom prostredí a v tých podmienkach, v ktorých žijú. Že do súťažných prác vložia čo najviac zo seba. Aj prostredníctvom našej súťaže sa učia žiaci a študenti kriticky myslieť, zrelo sa vyjadrovať a súťaž je aj príležitosťou spoznávať ďalšie osobnosti slovenského vedeckého, kultúrneho a spoločenského života. Mladí ľudia sa musia v živote učiť, ako čeliť rôznym negatívnym vplyvom a úskaliam života. A potrebujú mať reálne vzory. Uvedomovať si, že sú súčasťou vyspelého kultúrneho národa, z ktorého vyšli veľké osobnosti, ktoré sú svojou tvorbou a životom pre nich príkladom.

Tento rok sme zvolili osobnosť Aurela Stodolu. Aurel Stodola 1859 – 1942 – vedec, pedagóg, konštruktér a humanista si zaslúži našu pozornosť.  Dokázal si získať úctu a obdiv študentov, ktorých učil, svetoznámych vedcov, vynálezcov a konštruktérov, s ktorými spolupracoval vo viacerých krajinách. Bol talentovaný, nesmierne pracovitý, veľa študoval, vyznačoval sa skromnosťou, pravdovravnosťou a hlbokým vzťahom k národu a k viere. Bol vynikajúcim pedagógom so silným sociálnym cítením. Získal mnoho významných ocenení, bol na špičke technického inžinierstva vo svetovom meradle, profesorské miesto mu ponúkali na viacerých univerzitách v rôznych štátoch.

Vážení kolegovia, vážení učitelia,

dúfame, že budete motivovať žiakov, aby sa zapájali aj do ďalších ročníkov súťaže a budete mať možnosť spolu s nami sledovať a v mnohých prípadoch aj obdivovať práce mladých autorov s prekvapujúco sviežimi myšlienkami a úprimnými postrehmi a názormi, ktorými  reagujú na otváranie dôležitých tém, nevyhnutných na formovanie pracovitého, férového, premýšľajúceho a cítiaceho mladého človeka.

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

Miroslav Pekník, ÚPV SAV, predseda organizačného výboru Dní Milana Hodžu

Milan Brňák, riaditeľ vydavateľstva SAV VEDA

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2019

  18. jun 2019    Udalosť    2. stupeň   14. 7. 2019

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok sa už tradične konalo v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Dvanásty ročník súťaže každoročne organizujú, ako súčasť Hodžových dní, Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018

  19. jun 2018    Udalosť    Nezaradené   19. 6. 2018

V utorok 19. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2018. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a Národné ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017

  20. jul 2017    Úspechy    Nezaradené   20. 7. 2017

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017 V utorok 20. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017. Súťaž ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2011

   Úspechy    1. stupeň   21. 6. 2011

VLASTENEC, SLOBODA, OSOBNOSŤ, ČLOVEK... Tieto štyri slová sa postupne ocitli v názvoch 4 ročníkov literárnej súťaže pre mladých ľudí vo veku 13 až 15 rokov zo základných a stredných škôl na Slovensku. Bola to náhoda, lebo mottá, ktoré boli odrazovými mostíkmi pre mladých autorov, pochádzali od 4 rôznych osobností nášho ... čítať ďalej

Hodžov novinový článok 2010. Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže.

   Úspechy    Nezaradené   23. 6. 2010

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 22. 6. 2010 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.Priestory nám ochotne poskytol pán Karol Pavlu, potomok rodiny Milana Hodžu. Zborník zo súťaže, v ktorom bolo uverejnených 31 najlepších prác, diplomy a čestné uznania vydalo NOC, ceny do súťaže poskytlo vydavateľstvo Veda, ... čítať ďalej

Ján Miloslav Tazberík – Človek a svet

   Práce    Nezaradené   23. 6. 2010

Mimoriadna cena ÚPV SAV za najlepšiu prácu, vysoko prekračujúcu úroveň celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010 na tému Ako sa formuje skutočná osobnosťNijako azda neprekvapuje, že početné výskumy sa dodnes nezhodli na presnej definícií pojmu osobnosť. Napokon, úctyhodný počet okolo 300 definícií ... čítať ďalej

Ľubomír Fischer – Ako sa formuje skutočná osobnosť

   Práce    Nezaradené   23. 6. 2010

1. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010Odkedy si pamätám, pod našimi oknami rástla mohutná lipa. Jedného dňa, keď som prišiel zo školy domov, na jej mieste boli narezané polená. Cítil som to ako krivdu – veď toto bol predsa „náš“ strom! Tú lipu som vídal každý deň. S tým, ... čítať ďalej

Miriam Fulmeková – Ako sa formuje skutočná osobnosť

   Práce    Nezaradené   22. 6. 2010

Umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010Myslím si, že osobnosť sa formuje odmalička. Už od útleho detstva na človeka vplýva rodina a prostredie, v ktorom vyrastá. Vplývajú na ňu aj vonkajšie faktory – spoločnosť (škola, krúžky...) Dôležitou súčasťou formovania osobnosti ... čítať ďalej

Ivana Macková – Osobnosť

   Práce    Nezaradené   22. 6. 2010

Umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010Osobnosť, slovo, pod ktorým si každý z nás predstavuje niečo iné. Aký je teda jeho pravý význam? Ja môžem vymenovať niektoré z jeho viacerých významov. Slovo „osobnosť“ by sme mali predovšetkým chápať ako označenie charakteru, ... čítať ďalej

Ľuboš Janák – Ako sa formuje skutočná osobnosť

   Práce    Nezaradené   22. 6. 2010

Umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010Kládol som si túto otázku dosť dlho, a nebolo jednoduché nájsť na ňu hodnotnú odpoveď. Každá z nich začínala asi takto: ,,Osobnosť je..., a nikdy som nebol schopný pokračovať. Až po dlhom čase  som našiel môj názor, ktorý nikdy ... čítať ďalej

Ján Miloslav Tazberík – Vnútorný princíp slobody

   Práce    Nezaradené   23. 6. 2009

1. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009 na tému Ako sa v človeku rodí slobodaKeď sa povie sloboda, v človeku sa vynárajú najrozmanitejšie predstavy a myšlienky - voľnosť, nespútanosť, právo, ale určite aj porušovanie práva a hanebné vystupovanie, neraz hraničiace s absolútnou ... čítať ďalej

Ľubomír Fischer – Ako sa v človeku rodí sloboda

   Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

2. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009Sloboda nie je možnosť robiť čokoľvek, čo človek chce. Je to možnosť rozhodnúť o tom, čo urobí. Kde sa začína a kde končí sloboda ? Sloboda každého z nás začína v našom vlastnom vedomí, ale, žiaľ, veľakrát končí vo vedomí tých, ... čítať ďalej

Terézia Kovaničová – Byť voľný ako vták

   Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

3. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009BYŤ  VOĽNÝ AKO VTÁK...                  Ako sa v človeku rodí sloboda? Myslím si, že sloboda sa nerodí v človeku, ale s ním. Tak, ako aj schopnosť milovať, nenávidieť, odpúšťať, závidieť... Človek je slobodný tvor, ... čítať ďalej

Dominika Bodisová – Ako sa v človeku rodí sloboda

   Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

Umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009Slovo sloboda v každom z nás vyvoláva niečo iné. A význam tohto slova sa mení aj s dobou. Pred štyridsiatimi rokmi sloboda pre ľudí znamenala, napríklad, možnosť voľne sa pohybovať a cestovať po svete. Túto možnosť nemali a preto ... čítať ďalej

Samuel Škoviera – Ako sa v človeku rodí sloboda

   Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

Umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009Rozum, rozhodnutie, svedomie, zodpovednosť sú slová, ktoré súvisia so slobodou. Treba si uvedomiť, že súčasťou slobody sú aj obmedzenia. Absolútna sloboda nie je možná. Ako by sa dala definovať sloboda? Je to vlastne stav, v ktorom môžeme ... čítať ďalej

Richard Kakaš – Ako sa v človeku rodí sloboda

   Práce    Nezaradené   22. 6. 2009

Umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009Písal sa rok 1848, keď bolo na území Uhorska zrušené poddanstvo. Odhliadnuc od toho, že trvalo ďalších pár rokov, kým sa táto novina dostala do uší oných poddaných, práve táto udalosť by sa dala označiť za prvý krok k slobode nášho ... čítať ďalej

Výsledky celoslovenskej súťaže Ako sa z človeka stáva vlastenec

  27. jun 2008    Úspechy    Celá škola   27. 6. 2008

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ako sa z človeka stáva vlastenec sa uskutočnilo 23. 6. 2008 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici. Skvelý kultúrny program predviedli žiaci Základnej školy Dr. Milana Hodžu v Bratislave, ceny laureátom zlatého pásma odovzdával predseda poroty, reportér a spisovateľ Drahoslav Machala ... čítať ďalej

Pin It on Pinterest