Hodžov novinový článok

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom SAV VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 12. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2019 na tému Ako môže intelekt ľudstvu pomáhať, ale aj škodiť.

15.ročník súťaže

pripravujeme 15.ročník súťaže

Podmienky súťaže:
 1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na   Slovensku  a  v zahraničí).
 2. Príspevky môžu byť žánrovo rôznorodé, ale autentické. Musia vystihovať tému.
 3. Príspevok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: sutaz@zsmh.sk
 4. Termín doručenia prác: najneskôr do 12. 5. 2019.
 5. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.
 6. Maximálny počet prác z jednej školy : 5.
 7. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
 8. Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:
 • meno a priezvisko súťažiaceho
 • vek a navštevovaný ročník
 • presný názov a adresu navštevovanej školy
 • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
 • meno učiteľa.

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov.

Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a dostanú hodnotné ceny. Ich práce budú uverejnené v zborníku.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 18. 6. 2019 o 10.00 h v Pálffyho paláci na Zámockej ulici.

Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní 2019.

Poznámka

Prosíme všetkých učiteľov, aby svojim žiakom a študentom opäť pomohli  priblížiť  zadanie a vyhľadať spolu s nimi aj dostupné materiály o osobnosti, ktorá ich bude svojou myšlienkou  inšpirovať k napísaniu prác. Pripomíname, že téma a motto v záhlaví súťaže by malo byť pre študentov motiváciou k hľadaniu odpovedí na otázky, ktoré im nastolila a že ju opäť, tak ako v minulých rokoch, uchopia autenticky cez prežívanie ich blízkych, rodičov, starých rodičov, priateľov a najmä ich vlastné prežívanie a videnie sveta v tom prostredí a v tých podmienkach, v ktorých žijú. Že do súťažných prác vložia čo najviac zo seba. Aj prostredníctvom našej súťaže sa učia žiaci a študenti kriticky myslieť, zrelo sa vyjadrovať a súťaž je aj príležitosťou spoznávať ďalšie osobnosti slovenského vedeckého, kultúrneho a spoločenského života. Mladí ľudia sa musia v živote učiť, ako čeliť rôznym negatívnym vplyvom a úskaliam života. A potrebujú mať reálne vzory. Uvedomovať si, že sú súčasťou vyspelého kultúrneho národa, z ktorého vyšli veľké osobnosti, ktoré sú svojou tvorbou a životom pre nich príkladom.

Tento rok sme zvolili osobnosť Aurela Stodolu. Aurel Stodola 1859 – 1942 – vedec, pedagóg, konštruktér a humanista si zaslúži našu pozornosť.  Dokázal si získať úctu a obdiv študentov, ktorých učil, svetoznámych vedcov, vynálezcov a konštruktérov, s ktorými spolupracoval vo viacerých krajinách. Bol talentovaný, nesmierne pracovitý, veľa študoval, vyznačoval sa skromnosťou, pravdovravnosťou a hlbokým vzťahom k národu a k viere. Bol vynikajúcim pedagógom so silným sociálnym cítením. Získal mnoho významných ocenení, bol na špičke technického inžinierstva vo svetovom meradle, profesorské miesto mu ponúkali na viacerých univerzitách v rôznych štátoch.

Vážení kolegovia, vážení učitelia,

dúfame, že budete motivovať žiakov, aby sa zapájali aj do ďalších ročníkov súťaže a budete mať možnosť spolu s nami sledovať a v mnohých prípadoch aj obdivovať práce mladých autorov s prekvapujúco sviežimi myšlienkami a úprimnými postrehmi a názormi, ktorými  reagujú na otváranie dôležitých tém, nevyhnutných na formovanie pracovitého, férového, premýšľajúceho a cítiaceho mladého človeka.

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

Miroslav Pekník, ÚPV SAV, predseda organizačného výboru Dní Milana Hodžu

Milan Brňák, riaditeľ vydavateľstva SAV VEDA

Vyhodnotenie súťaže Hodžov novinový článok 2022 – 15.ročník

  22. jun 2022    Udalosť    Celá škola   22. 6. 2022

V roku 2022 vyhlásila Základná škola s materskou školou Milana Hodžu už 15. ročník literárnej súťaže Hodžov novinový článok. Súťaž je vyhlasovaná v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV - Veda pri príležitosti Dní Milana Hodžu. Témou 15. ročníka celoslovenskej súťaže pre žiakov základných ... čítať ďalej

Vyhodnotenie súťaže Hodžov novinový článok 2021

  29. jun 2021    Úspechy    Celá škola   29. 6. 2021

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV Veda už tradične vyhlásila, pri príležitosti Dní Milana Hodžu,  pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl celoslovenskú literárnu súťaž Hodžov novinový článok. V roku 2021 bola témou 14. ročníka ... čítať ďalej

Vyhodnotenie súťaže Hodžov novinový článok 2020

  7. dec. 2020-    Udalosť    Celá škola   8. 12. 2020

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV Veda  vyhlásila, pri príležitosti Dní Milana Hodžu,  pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl celoslovenskú literárnu súťaž Hodžov novinový článok. V roku 2020 bola za tému 13. ročníka súťaže vybraná ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2019

  18. jun 2019    Udalosť    2. stupeň   14. 7. 2019

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok sa už tradične konalo v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Dvanásty ročník súťaže každoročne organizujú, ako súčasť Hodžových dní, Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018

  19. jun 2018    Udalosť    Nezaradené   19. 6. 2018

V utorok 19. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2018. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a Národné ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017

  20. jul 2017    Úspechy    Nezaradené   20. 7. 2017

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017 V utorok 20. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017. Súťaž ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie 9. ročníka súťaže Hodžov novinový článok 2016

  21. jun 2016, 11:26 am    Úspechy    Celá škola   21. 6. 2016

V utorok 21. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 9. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2016. Zúčastnili sa na ňom ocenení súťažiaci z rôznych častí Slovenska so svojimi pedagógmi a pozvaní hostia. Prítomným sa prihovoril ... čítať ďalej

Slavnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Hodžov novinový článok 2015

  23. jun 2015, 4:11 pm    Úspechy    2. stupeň   23. 6. 2015

Slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka súťaže Hodžov novinový článok 2015 na tému: Ako sa stalo, že sme pretrvali? Na vyhodnotení v Pállfyho paláci na Zámockej ulici sa zúčastnili ocenení žiaci z celého Slovenska aj zo Srbska, ich rodičia a učitelia. O krátky kultúrny program sa postarali žiaci našej školy, ktorí upriadli ... čítať ďalej

Hodžov novinový článok 2014 – výsledky

  24. jun 2014, 8:16 pm    Úspechy    Nezaradené   24. 6. 2014

V Pálffyho paláci na Zámockej ulici uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2014 s témou Ako môže človek uchopiť dušičku vecí s mottom, ktorého autorom je akademický maliar Milan Laluha. Na vyhodnotení sa zúčastnili  ocenení žiaci, ich rodičia a učitelia.  O kultúrny ... čítať ďalej

Hodžov novinový článok 2013 – vyhodnotenie a výsledková listina

  25. jun 2013, 11:14 am    Oznamy    2. stupeň   25. 6. 2013

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2013 sa uskutočnilo 25. 6. 2013 o 10.00 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. O priestory a občerstvenie sa postaral pán Karol Pavlu, člen Hodžovej rodiny. Knižné ocenenia poskytlo vydavateľstvo Veda SAV, diplomy a zborník víťazných ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2012

  29. jun 2012, 1:55 pm    Úspechy    Celá škola   29. 6. 2012

SKROMNOSŤ, PRACOVITOSŤ, ÚCTA, POKORA... Súťaž Hodžov novinový článok, ktorú organizuje ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ v Bratislave spolu s Národným osvetovým centrom a Ústavom politických vied SAV v rámci Hodžových dní pod záštitou premiéra Slovenskej republiky sa v roku 2012 úspešne dostala do piateho ročníka. Pre mladých ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2011

   Úspechy    1. stupeň   21. 6. 2011

VLASTENEC, SLOBODA, OSOBNOSŤ, ČLOVEK... Tieto štyri slová sa postupne ocitli v názvoch 4 ročníkov literárnej súťaže pre mladých ľudí vo veku 13 až 15 rokov zo základných a stredných škôl na Slovensku. Bola to náhoda, lebo mottá, ktoré boli odrazovými mostíkmi pre mladých autorov, pochádzali od 4 rôznych osobností nášho ... čítať ďalej

Hodžov novinový článok 2010. Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže.

   Úspechy    Nezaradené   23. 6. 2010

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 22. 6. 2010 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.Priestory nám ochotne poskytol pán Karol Pavlu, potomok rodiny Milana Hodžu. Zborník zo súťaže, v ktorom bolo uverejnených 31 najlepších prác, diplomy a čestné uznania vydalo NOC, ceny do súťaže poskytlo vydavateľstvo Veda, ... čítať ďalej

Novinový článok 2009 – Ako sa v človeku rodí sloboda

  29. jun 2009    Úspechy    Nezaradené   29. 6. 2009

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ako sa v človeku rodí sloboda sa uskutočnilo 22. 6. 2009 v priestoroch Pálfyho paláca na Zámockej ulici. Vyhodnotenie súťaže bolo spestrené skvelým kultúrnym programom, ktorý si pripravili žiaci Základnej školy Dr. Milana Hodžu v Bratislave. Ceny laureátom zlatého pásma odovzdával ... čítať ďalej

Výsledky celoslovenskej súťaže Ako sa z človeka stáva vlastenec

  27. jun 2008    Úspechy    Celá škola   27. 6. 2008

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ako sa z človeka stáva vlastenec sa uskutočnilo 23. 6. 2008 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici. Skvelý kultúrny program predviedli žiaci Základnej školy Dr. Milana Hodžu v Bratislave, ceny laureátom zlatého pásma odovzdával predseda poroty, reportér a spisovateľ Drahoslav Machala ... čítať ďalej