Hodžov novinový článok

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s  partnerom VEDA, vydavateľstvo SAV,  v rámci podujatia  Dni Milana Hodžu, vyhlasuje pre žiakov základných a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 17. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2024 na tému:  
Ako môže človek nájsť zmysel v každodennej drobnej práci a ísť si za svojím cieľom.

Téma vychádza z motta: 

 

Náš ľud vôbec nedôveruje takej práci, ktorá je bez viditeľného úžitku. Nejde mu do hlavy, že by sa niekto z vlastnej pasie driapal po horách a skalinách, dral podošvy, podaromnici strácal čas, a nikto mu za to nezaplatil… Mne botanika bola opravdivá scientia amabilis, niečo moje najprivátnejšie a najintímnejšie, moja potecha a útočište, tichý ostrovček v príboji nepríjemností života. A keby som mala odznova začať svoj život, zas by som volila tú istú cestu. Zas by som dala prednosť botanike pred všetkými inými radosťami sveta…“

 

Izabela Textorisová (1866, Ratková – 1949, Krupina)

prvá slovenská botanička

 

17.ročník súťaže
Aktuálne prebieha 17.ročník súťaže. Termín zaslania prác do 31.5. 2024.
Podmienky súťaže:

 

 1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na Slovensku a v zahraničí).
 2. Súťažná práca musí byť napísaná v slovenčine a musí byť autorská bez použitia umelej inteligencie.
 3. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu v MS Word (nie PDF) na adresu: sutaz@zsmh.sk (alebo prostredníctvom karty Hodžov novinový článok v prostredí Edupage – Súťaže).
 4. Do predmetu správy uveďte: „PRIEZVISKO_HNČ“ . Rovnako prosíme o označenie názvu súboru (doc., docx.)
 5. Termín doručenia prác: najneskôr do 31.5.2024
 6. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov. Využite predripravenú šablónu  priezvisko.meno_HNC23-24.docx
 7. Maximálny počet prác z jednej školy: 5
 8. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
 9. V textovom súbore so zaslanou prácou prosíme uviesť :
  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • vek a navštevovaný ročník
  • presný názov a úplnú adresu navštevovanej školy
  • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy/učiteľa
  • meno učiteľa.

Hodnotiaca porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, zástupcu Vydavateľstva SAV Veda a učiteľov zo ZŠ s MŠ M. Hodžu.

Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme, ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v Pállfyho paláci v Bratislave (po vyhodnotení prác, podľa termínu na pozvánke)

Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk

 

Poznámka:

Vážené učiteľky, učitelia,

aj tento rok si Vás dovoľujeme opäť srdečne pozdraviť a poďakovať Vám za energiu, ktorú venujete svojim žiakom pri ich tvorivom písaní.

Budeme Vám vďační, ak sa pokúsite aj v 17. ročníku súťaže motivovať svojich žiakov k napísaniu hodnotných prác na vyhlásenú tému. Veríme, že budete Vašim zverencom nápomocní pri uchopení témy, ako aj pri jej budovaní a posudzovaní.

Súťaž Hodžov novinový článok nemá striktne stanovený žáner. Do súťaže nám zasielate rozprávania, básne, obvyklým žánrom však býva úvaha. Zo skúseností Vám odporúčame nevkladať do súťažných prác ďalšie citáty, ktoré zvyknú žiakov odkloniť od podstaty, ústrednej myšlienky danej mottom a hlavne témou.

V 17. ročníku sme za tému súťaže zvolili slová: Ako môže človek nájsť zmysel v každodennej drobnej práci a ísť si za svojím cieľom.

Myšlienka je odvodená z výroku prvej slovenskej botaničky, Izabely Textorisovej (1866 Ratková – 1949 Krupina).

Izabela Textorisová sa narodila v roku 1866 do rodiny advokáta Andreja a jeho manželky Antónie. Túžba po vzdelaní, ktorá ju sprevádzala celým životom, ju smerovala k povolaniu učiteľky. Otcovo rozhodnutie ju však predurčilo na dráhu poštovej úradníčky v Blatnici. Napriek tomu jej túžba po poznaní zvíťazila a popri práci a starostlivosti o rodičov sa po nociach venovala samoštúdiu cudzích jazykov a botanickej práci.

Už od detstva ju fascinovala príroda, najmä botanika, ku ktorej ju viedol učiteľ, botanik Václav Vraný. Počas života zbierala, určovala a vymieňala si množstvo botanických zbierok s významnými vedcami tej doby, Jozefom Ľudovítom Holubym, ako aj Andrejom Kmeťom. Výsledky svojho bohatého poznania, najmä z oblasti Turca, publikovala v odborných časopisoch, často pod pseudonymom Belka Rudinská.

Roku 1893 objavila dosiaľ nepoznaný bodliak, ktorý dostal botanický názov carduus textorisianus.[1]

Izabela Textorisová, cieľavedomá vedkyňa, botanička, autorka fascinujúceho Herbarium Textoris je dodnes žiarivým príkladom zanietenosti a cieľavedomej práce, vzorom pre ďalšie generácie mladých Sloveniek i Slovákov.

Veríme, že sa žiakom pod Vaším vedením podarí uchopiť myšlienku, pochopiť podstatu a spracovať ju do hodnotnej súťažnej práce.
[1] Odporúčame zhliadnuť dokument Rande s Belkou,

Mgr. Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

PhDr. Miroslav Pekník, odborný garant súťaže, organizačný výbor Dní Milana Hodžu

Mgr. Pavol Kršák, šéfredaktor, VEDA, vydavateľstvo SAV

Mgr. Juraj Valent, zodpovedný za súťaž, ZŠ s MŠ Milana Hodžu (valent@zsmh.sk, sutaz@zsmh.sk, 02/54411323)

 

Hodžov novinový článok 2023

  19. sep 2023    Udalosť    Celá škola   3. 10. 2023

V školskom roku 2022/2023 vyhlásila Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, pri príležitosti Dní Milana Hodžu,  už 16. ročník literárnej súťaže Hodžov novinový článok. Nad súťažou, určenou pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku i v krajanskom zahraničí, prevzal záštitu predseda Vlády SR. Organizátor ... čítať ďalej

Vyhodnotenie súťaže Hodžov novinový článok 2022 – 15.ročník

  22. jun 2022    Udalosť    Celá škola   22. 6. 2022

V roku 2022 vyhlásila Základná škola s materskou školou Milana Hodžu už 15. ročník literárnej súťaže Hodžov novinový článok. Súťaž je vyhlasovaná v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV - Veda pri príležitosti Dní Milana Hodžu. Témou 15. ročníka celoslovenskej súťaže pre žiakov základných ... čítať ďalej

Vyhodnotenie súťaže Hodžov novinový článok 2021

  29. jun 2021    Úspechy    Celá škola   29. 6. 2021

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV Veda už tradične vyhlásila, pri príležitosti Dní Milana Hodžu,  pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl celoslovenskú literárnu súťaž Hodžov novinový článok. V roku 2021 bola témou 14. ročníka ... čítať ďalej

Vyhodnotenie súťaže Hodžov novinový článok 2020

  7. dec. 2020-    Udalosť    Celá škola   8. 12. 2020

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV Veda  vyhlásila, pri príležitosti Dní Milana Hodžu,  pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl celoslovenskú literárnu súťaž Hodžov novinový článok. V roku 2020 bola za tému 13. ročníka súťaže vybraná ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2019

  18. jun 2019    Udalosť    2. stupeň   14. 7. 2019

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok sa už tradične konalo v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Dvanásty ročník súťaže každoročne organizujú, ako súčasť Hodžových dní, Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018

  19. jun 2018    Udalosť    Nezaradené   19. 6. 2018

V utorok 19. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2018. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a Národné ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017

  20. jul 2017    Úspechy    Nezaradené   20. 7. 2017

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017 V utorok 20. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017. Súťaž ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie 9. ročníka súťaže Hodžov novinový článok 2016

  21. jun 2016, 11:26 am    Úspechy    Celá škola   21. 6. 2016

V utorok 21. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 9. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2016. Zúčastnili sa na ňom ocenení súťažiaci z rôznych častí Slovenska so svojimi pedagógmi a pozvaní hostia. Prítomným sa prihovoril ... čítať ďalej

Slavnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Hodžov novinový článok 2015

  23. jun 2015, 4:11 pm    Úspechy    2. stupeň   23. 6. 2015

Slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka súťaže Hodžov novinový článok 2015 na tému: Ako sa stalo, že sme pretrvali? Na vyhodnotení v Pállfyho paláci na Zámockej ulici sa zúčastnili ocenení žiaci z celého Slovenska aj zo Srbska, ich rodičia a učitelia. O krátky kultúrny program sa postarali žiaci našej školy, ktorí upriadli ... čítať ďalej

Hodžov novinový článok 2014 – výsledky

  24. jun 2014, 8:16 pm    Úspechy    Nezaradené   24. 6. 2014

V Pálffyho paláci na Zámockej ulici uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2014 s témou Ako môže človek uchopiť dušičku vecí s mottom, ktorého autorom je akademický maliar Milan Laluha. Na vyhodnotení sa zúčastnili  ocenení žiaci, ich rodičia a učitelia.  O kultúrny ... čítať ďalej

Hodžov novinový článok 2013 – vyhodnotenie a výsledková listina

  25. jun 2013, 11:14 am    Oznamy    2. stupeň   25. 6. 2013

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2013 sa uskutočnilo 25. 6. 2013 o 10.00 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. O priestory a občerstvenie sa postaral pán Karol Pavlu, člen Hodžovej rodiny. Knižné ocenenia poskytlo vydavateľstvo Veda SAV, diplomy a zborník víťazných ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2012

  29. jun 2012, 1:55 pm    Úspechy    Celá škola   29. 6. 2012

SKROMNOSŤ, PRACOVITOSŤ, ÚCTA, POKORA... Súťaž Hodžov novinový článok, ktorú organizuje ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ v Bratislave spolu s Národným osvetovým centrom a Ústavom politických vied SAV v rámci Hodžových dní pod záštitou premiéra Slovenskej republiky sa v roku 2012 úspešne dostala do piateho ročníka. Pre mladých ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2011

   Úspechy    1. stupeň   21. 6. 2011

VLASTENEC, SLOBODA, OSOBNOSŤ, ČLOVEK... Tieto štyri slová sa postupne ocitli v názvoch 4 ročníkov literárnej súťaže pre mladých ľudí vo veku 13 až 15 rokov zo základných a stredných škôl na Slovensku. Bola to náhoda, lebo mottá, ktoré boli odrazovými mostíkmi pre mladých autorov, pochádzali od 4 rôznych osobností nášho ... čítať ďalej

Hodžov novinový článok 2010. Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže.

   Úspechy    Nezaradené   23. 6. 2010

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 22. 6. 2010 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.Priestory nám ochotne poskytol pán Karol Pavlu, potomok rodiny Milana Hodžu. Zborník zo súťaže, v ktorom bolo uverejnených 31 najlepších prác, diplomy a čestné uznania vydalo NOC, ceny do súťaže poskytlo vydavateľstvo Veda, ... čítať ďalej

Novinový článok 2009 – Ako sa v človeku rodí sloboda

  29. jun 2009    Úspechy    Nezaradené   29. 6. 2009

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ako sa v človeku rodí sloboda sa uskutočnilo 22. 6. 2009 v priestoroch Pálfyho paláca na Zámockej ulici. Vyhodnotenie súťaže bolo spestrené skvelým kultúrnym programom, ktorý si pripravili žiaci Základnej školy Dr. Milana Hodžu v Bratislave. Ceny laureátom zlatého pásma odovzdával ... čítať ďalej

Výsledky celoslovenskej súťaže Ako sa z človeka stáva vlastenec

  27. jun 2008    Úspechy    Celá škola   27. 6. 2008

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ako sa z človeka stáva vlastenec sa uskutočnilo 23. 6. 2008 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici. Skvelý kultúrny program predviedli žiaci Základnej školy Dr. Milana Hodžu v Bratislave, ceny laureátom zlatého pásma odovzdával predseda poroty, reportér a spisovateľ Drahoslav Machala ... čítať ďalej