Vianočný stromček

  15. dec 2016, 7:42 am    Práce    1. stupeň   15. 12. 2016

Bratislavské kultúrne a informačné centrum oslovilo školy v Starom Meste, aby sa zapojili do tvorivej predvianočnej aktivity. Každá trieda, ktorá sa rozhodla zúčastniť, dostala 30 gúľ, ktoré mohli žiaci ozdobiť ľubovoľnou výtvarnou technikou. Zapojili sa triedy I.B, II.A a IV.B. Rozhodli sa vianočné gule vyzdobiť servítkovou ... čítať ďalej

Apríl 2016 v MŠ

   Práce    1. stupeň   18. 5. 2016

Aj v apríli mali deti v našej MŠ veľa pekných zážitkov.Materskú školu navštívila Palculienka, ktorú nám predstavila v divadielku teta Janka Segešová. Palculienka sa nám veľmi páčila, pozorne sme počúvali a aj sme sa do divadielka hravo zapojili. Veľa radosti sme zažili na dopravnom ihrisku, kde sme sa oboznámili s dopravnými ... čítať ďalej

Kam kráča ľudská spoločnosť?

   Práce    2. stupeň   14. 1. 2016

Žiaci siedmeho ročníka mali v rámci Občianskej náuky vypracovať projekt na tému Kam kráča ľudská spoločnosť. Tému mohli spracovať v podobe plagátu, úvahy, alebo mohli natočiť video. Z množstva zaujímavých prác vyberáme nasledovné: Ľudská spoločnosť, celý dnešný svet, je sám o sebe veľmi zložitý komplikovaný ... čítať ďalej

Detské Vianoce na Hviezdoslavovom námestí

   Práce    1. stupeň   11. 12. 2015

Dňa 10. 12.2015 sa konalo krásne podujatie Detské Vianoce, ktoré bolo súčasťou vianočných trhov v našom meste.Naši tretiaci sa predstavili s programom Vianočný zvonček. Zaspievali vianočné koledy, recitovali básne Milana Rúfusa a básne s tematikou zimy, hrali na flaute. V obecenstve nechýbali ani ich rodičia, ktorí sa prišli ... čítať ďalej

Vyrezávané tekvičky

   Práce    ŠKD   30. 11. 2015

V predvečer sviatku všetkých svätých sa v niektorých krajinách sveta slávi Halloween, u nás je to skôr starý sviatok poďakovania za úrodu. Tradičnými znakmi sú špeciálne vyrezané tekvice, vo vnútri ktorých je sviečka. V školskom klube sme zažili veľa zábavy pri ich vyrezávaní. Tekvičky sme najskôr vyčistili od jadierok ... čítať ďalej

Hovorme o jedle

   Práce    1. stupeň   12. 10. 2015

V októbri sa 160 detí z I. stupňa našej školy zapojilo do projektu Hovorme o jedle.V projekte boli denne vyhlásené témy o rôznych druhoch potravín: 12.10.2015 Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny zemiaky - prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy Žiaci I.A na výtvarnej výchove samostatne nakreslili  obrázky potravín ... čítať ďalej

Zdravá škola

   Práce    Nezaradené   3. 7. 2015

V rámci projektu Zdravá škola sme zorganizovali niekoľko aktivít, ktoré viedli deti k zdravému spôsobu života.Napríklad Farebný týždeň zdravia ( viď stránka školy), Týždeň čistoty - vždy jeden týždeň v mesiaci žiaci z parlamentu kontrolovali poriadok v triedach - čistota pri odpadkovom koši, pri zbere papiera, v laviciach, ... čítať ďalej

RÁDIO

   Práce    Nezaradené   3. 7. 2015

Dievčatám zo IV.A triedy pani učiteľka v apríli 2015 navrhla, aby skúsili vytvárať rozhlasové vysielanie pre deti na I. stupni ZŠ. Cieľom bolo vytvoriť rádio, v ktorom by informovali deti o aktivitách, ktoré sa majú uskutočniť, alebo sa uskutočnili, prípadne humorným spôsobom reagovať na dianie v škole. Veľmi sa nadchli a ... čítať ďalej

Veľkáči čítajú malým

   Práce    Nezaradené   25. 6. 2015

Žiaci štvrtého ročníka každý rok predvedú menším spolužiakom svoje čitateľské zručnosti. Ani tento rok tomu nebolo inak.Dievčatá zo IV.A triedy si pripravili čítanie zo svojej obľúbenej knihy Pipi Dlhá Pančucha od švédskej autorky Astrid Lindgrenovej. Postupne navštívili všetky triedy prvého, druhého aj tretieho ročníka. ... čítať ďalej

Farebný týždeň zdravia

   Práce    Celá škola   27. 4. 2015

Od 27.4. do 30.4. 2015 bol v našej škole FAREBNÝ TÝŽDEŇ ZDRAVIA.Chceli sme upozorniť na zdravý životný štýl.  Skúsili sme vymeniť sladké farebné vody za obyčajnú vodu, sladkosti za jabĺčko, banán, hrušku, slivku, zeleninu... Tento týždeň sa naozaj niesol v znamení rôznych farieb. Aby sme sa motivovali, každý deň sme ... čítať ďalej

Záložka do knihy spája naše školy

   Práce    2. stupeň   27. 11. 2014

Do 5. ročníka česko-slovenského projektu, ktorého vyhlasovateľmi boli Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe sa s nadšením zapojilo 100 detí z 1.stupňa a 105 detí z 2.stupňa. Projekt bol zameraný na podporu čítania a jeho cieľom bolo, aby si deti vlastnoručne ... čítať ďalej

Šikovní prváci

   Práce    ŠKD   2. 5. 2013

V našom školskom klube prebiehala súťaž o najkrajšiu bábiku a autíčko. Dievčatá súťažili v disciplínach, kde preukázali svoju zručnosť a rýchlosť pri obliekaní bábiky a spievaní uspávanky. Chlapci predviedli svoje autíčka a šikovnosť pri jazde na pretekárskej dráhe. Všetci súťažiaci boli odmenení cenami a sladkosťami.   ... čítať ďalej

Veľkí čítajú malým

   Práce    Materská škola   15. 1. 2013

Deti, ktoré navštevujú čitateľský krúžok, sa pod vedením pani vychovávateľky rozhodli zamerať svoju pozornosť na rozvoj predčitateľskej gramotnosti. Vymysleli projekt – Veľkí čítajú malým.Ide o zážitkové čítanie pre kamarátov škôlkarov. Vybrali si príbeh O Guľkovi Bombuľkovi od Márie Ďuríčkovej. Každá návšteva ... čítať ďalej

Triedy ožili jeseňou

   Práce    Celá škola   29. 10. 2012

Žiacky parlament na 1. stupni vyzval žiakov, aby si vo svojich triedach zhotovili výstavku – PLODY JESENE. Potešilo nás, že sa zapojili všetky triedy od prvých až po štvrté ročníky. Členovia parlamentu, ktorí  hodnotili tieto práce, mali veľmi ťažkú úlohu. Pozreli si výstavky vo všetkých triedach a ocenili nápady, kreativitu ... čítať ďalej

Dunajský majster umenia 2012

   Práce    Nezaradené   1. 6. 2012

Dunajský majster umenia je medzinárodný výtvarný projekt, ktorý každoročne vyhlasuje Globálne vodné partnerstvo pre strednú a východnú Európu a Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj. Cieľom tejto súťaže je vytvoriť originálne umelecké dielo o prírode okolo Dunaja. Do súťaže sa zapojili naše žiačky Jasmin Metwally ... čítať ďalej

Umenie zblízka 4

   Práce    Nezaradené   1. 6. 2012

Umenie zblízka 4 je vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy. Cieľom projektu je poznanie moderného umenia a priblíženie súčasného slovenského umenia mladým ľudom. Naši žiaci sa inšpirovali rôznymi reprodukciami slovenských výtvarníkov a vytvorili si vlastné výtvarné inštalácie - výtvarné diela. Do projektu sa zapojili ... čítať ďalej

Fotografický workshop v školskom klube

   Práce    ŠKD   30. 11. 2011

Deti v ŠKD si vyskúšali prácu fotografa. V rámci Mesiaca fotografie sa v školskom klube uskutočnil fotografický workshop.O histórii fotografovania a technickom vývoji nám prišla porozprávať členka fotoklubu Stredoeurópskeho domu fotografie. Jej prezentácia nám priblížila nielen históriu, ale aj súčasnosť fotografie. Deti si ... čítať ďalej

Výtvarná súťaž Galileo

   Práce    ŠKD   25. 11. 2011

Deti sa v školskom klube venujú rôznym tvorivým aktivitám. Patrí k nim aj výtvarný projekt Galileo.Európa v súčasnosti vytvára svoj vlastný systém satelitnej navigácie – program Galileo. Jeho jednotlivé satelity budú pomenované  po deťoch z členských krajín Európskej únie. Mená budú vybraté na základe vyhlásenej výtvarnej ... čítať ďalej

Projekt Náš spisovateľ

   Práce    Nezaradené   28. 6. 2011

Školský projekt Náš spisovateľ vyvrcholil prezentáciou spisovateľov jednotlivých tried.Každá trieda v telocvični prezentovala spisovateľa, ktorého si vybrala a celý školský rok sa zoznamovala s jeho životom a tvorbou. Z nazbieraného materiálu  o spisovateľovi si každá trieda pripravila výstavku a prezentáciu autora, ktorú ... čítať ďalej