KRÚŽKY → AFK – spoločenské hry mimo klávesnice

Deti sa budú hrať vedomostné spoločenské hry, nie na počítači, ktoré zlepšujú pamäť, rozvíjajú logické myslenie, finančnú gramotnosť a samozrejme čítanie s porozumením. Záujmový útvar vedie Mgr. Peter Bartoněk

Pin It on Pinterest