KRÚŽKY → Čitateľský krúžok (neaktuálny krúžok)

Čitateľský krúžok - 1. stupeň - záujmový útvar, kde sa stretávajú všetci, ktorí majú radi knihy. Krúžok vedie P. Vrtichová. STREDA 14:00 - 15:30