KRÚŽKY → English Time (neaktuálny krúžok)

English Time - 2. stupeň - pondelok 14:00 - 15:30 - krúžok vedie H. Bolchová