KRÚŽKY → English Time (neaktuálny krúžok)

English Time - 2. stupeň - krúžok vedie H. Bolchová