KRÚŽKY → Florbal pre 3. – 6. ročník (neaktuálny krúžok)

Činnosť záujmového útvaru je zameraná na osvojenie si pravidiel florbalu. Záujmový útvar vedie Mgr. Zuzana Masarovičová