KRÚŽKY → Malí „Itčkáti“

Malí "Itčkári" - 3. a 4. ročník - začiatky práce s počítačom, jednoduché programovanie. Krúžok vedie P. Tomek. ŠTVRTOK - 14:00 - 15:30.