KRÚŽKY → Malí športovci

Malí športovci - 3. a 4. ročník - záujmový útvar plný loptových, raketových a iných pohybových aktivít. Krúžok vedie J. Laurencová. ŠTVRTOK - 14:00 - 15:30.