KRÚŽKY → Matematika 9 (neaktuálny krúžok)

Matematika 9 - 2. stupeň - krúžok vedú R. Penkala a L. Krištofičová, je určený žiakom 9. ročníka, ktorí aktívne využívajú možnosť kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory na stredné školy