KRÚŽKY → OFFLINE hry

OFFLINE hry - 2. stupeň - krúžok vedie D. Bartoněková, činnosť krúžku bude obnovená po uvoľnení protiepidemických opatrení