KRÚŽKY → OFFLINE hry (neaktuálny krúžok)

OFFLINE hry - 2. stupeň - utorok - 13:00 - 14:00, streda - 13:00 - 15:00, krúžok vedie D. Bartoněková  

Pin It on Pinterest