KRÚŽKY → OFFLINE hry

OFFLINE hry - 2. stupeň - krúžok vedie D. Bartoněková, žiaci majú možnosť spestriť si popoludnie v spoločnosti kamarátov a spolužiakov pri klasických i moderných stolových hrách. PONDELOK od 13:00 - do 14:30