KRÚŽKY → Pohybovo-relaxačný krúžok

Pohybovo-relaxačný krúžok - záujmový útvar pre prvákov a druhákov, zameraný na aktivity a relax pohybovou formou. Krúžok vedie E. Bencková. ŠTVRTOK 14:00 - 15:30