KRÚŽKY → Šachový krúžok

Šachový krúžok - 2. stupeň - krúžok vedie J. Kováčik