KRÚŽKY → Šachový krúžok (neaktuálny krúžok)

Šachový krúžok - 2. stupeň - krúžok vedie J. Kováčik