KRÚŽKY → Slovenský jazyk 9

Slovenský jazyk 9 - 2. stupeň - krúžok vedú N. Kasardová a J. Valent, deviataci sa na ňom aktívne pripravujú na prijímacie pohovory a Testovanie 9