KRÚŽKY → Slovenský jazyk 9

Slovenský jazyk 9 - 2. stupeň - krúžok vedú D. Bartoněková a N. Kasardová, deviataci sa na ňom aktívne pripravujú na prijímacie pohovory a Testovanie 9. UTOROK od 13:00 (9.A) PONDELOK od 13:00 (9.B)