KRÚŽKY → Slovenský jazyk 9 (neaktuálny krúžok)

Slovenský jazyk 9 - 2. stupeň - krúžok vedie J. Valent