KRÚŽKY → Športový záujmový útvar pre 1. a 2. ročník (neaktuálny krúžok)

Deti si budú osvojovať pohybové hry. Naučia sa dôkladne ich pravidlá, tiež samostatne ich organizovať a riadiť hru v kruhu spolužiakov. V neposlednom rade si budú rozvíjať zmysel pre kolektívnu hru a fair-play. Budú sa učiť oceniť kvality súpera a zmieriť sa s prehrou. Záujmový útvar vedie Eva Bencková