KRÚŽKY → Stolné hry

Stolné hry - záujmový útvar pre žiakov 3. a 4. ročníka, na ktorom deti spoznávajú moderné strategické, logické, kooperatívne, ale aj akčné stolné hry. Krúžok vedie P. Bartoněk. ŠTVRTOK - 14:00 - 15:30