KRÚŽKY → Stolný tenis

Stolný tenis - 2. stupeň - krúžok vedie R. Penkala