KRÚŽKY → Stolný tenis (neaktuálny krúžok)

Stolný tenis - 2. stupeň - krúžok vedie R. Penkala