KRÚŽKY → Fyzikálna olympiáda (neaktuálny krúžok)

Študovňa - 2. stupeň - každý deň podľa rozpisu