KRÚŽKY → Tanečno-pohybový krúžok (neaktuálny krúžok)

Tanečno-pohybový krúžok - 1. stupeň - záujmový útvar, kde sa pri hudbe spája šport s tancom. Krúžok vedie A. Lešinská. STREDA 14:00 - 15:30