KRÚŽKY → Výtvarný záujmový útvar (neaktuálny krúžok)

Činnosť záujmového útvaru je zameraná na rozvoj estetického cítenia a kreativitu. Deti sa oboznámia s rôznymi výtvarnými technikami ako maľba, akvarel, tuš, mozaika a batika, budú vytvárať priestorové objekty. Jemnú motoriku a trpezlivosť si budú rozvíjať pri ručných prácach. Obľúbené je šitie. Výrobky budú vystavené na školských nástenkách. Práce šikovných výtvarníkov posielame na výtvarné súťaže. Záujmový útvar vedie Mgr. Lívia Slížová - Grédiová